Kuva: Ville Ranta

Ville Ranta

Senior Tax Advisor, People Advisory Services, EY Finland

Henkilöverotuksen asiantuntija.

Fokusalueet Workforce
Toimisto Helsinki, FI

Ville työskentelee veroasiantuntijana EY Suomen henkilöverotukseen keskittyneessä People Advisory Services praktiikassa.

Ville keskittyy työssään yksityishenkilöiden verotukseen liittyviin kotimaisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin sekä ennakkoperintään ja kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviin asioihin.

Ville aloitti EY:llä työskentelyn vuonna 2016, minkä lisäksi hän on työskennellyt Verohallinnossa sekä toisessa vero- ja lakipalveluita tarjoavassa asiantuntijaorganisaatiossa.  
 
Koulutukseltaan Ville on Kauppatieteiden maisteri.

Building a better working world – Näin Ville rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Verotuksellinen ympäristö on jatkuvassa muutoksessa, ja henkilöiltä sekä yrityksiltä vaadittavien raportointi- ja muiden velvoitteiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Velvoitteiden täyttäminen vaatii yhä useammin erityisosaamista.

Ville palvelee asiakkaitaan heidän verotustaan koskevissa asioissa heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa mukautuen, jotta heille vapautuisi enemmän aikaa käytettäväksi heidän itsensä merkityksellisemmiksi kokemiin asioihin.

Ota yhteyttä Villeen