5 perces olvasási idő 28 febr. 2020
ey-kep-bagoly-az-oduban-felelos-uzleti-mukodes-szolgaltatasok-ey-20200228.jpg

Jelentené, ha a munkahelyén korrupciót tapasztalna?

Szerző EY

Könyvvizsgálat. Adó. Stratégia és Tranzakció. Jog. Üzleti tanácsadás.

5 perces olvasási idő 28 febr. 2020

Legtöbben bizonyára azonnal rávágnánk az igent, mégis nagyon ritkán tesz valaki bejelentést. Ennek az egyik oka, hogy megtorlástól tartanak.

A problémára a közérdekű bejelentők uniós szintű védelmét célzó új EU-s irányelv ó próbál megoldást nyújtani. Az irányelv a vállalatok számára új kötelezettségeket hoz, de – akik jól csinálják – akár profitálhatnak is belőle.

Az etikai forró drót a nagyvállalati compliance management rendszerek egyik alapköve, azonban a közérdekű bejelentők törvényi védelme viszonylag újkeletű jelenség, csupán az 1970-es évek végén jelent meg az első ilyen önálló törvény az Egyesült Államokban. Napjainkban is csupán tíz EU tagállamban, – Magyarországon, valamint egyebek mellett Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában és Szlovákiában – van érvényben átfogó szabályozás. A többi európai országban legfeljebb az állami szektorra vagy a pénzügyi szolgáltatókra kiterjedő szektorális szabályok vannak, vagy semmilyen releváns jogszabályi védelem. A 2019. december 17-én hatályba lépett uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai uniós irányelv (whistleblowing irányelv) komoly előrelépés a közérdekű bejelentők védelme, és az egységes európai joggyakorlat kialakulása szempontjából.

De mit is jelent ez Magyarország szempontjából?

Az adatvédelemhez hasonlóan, a közérdekű bejelentők védelme terén is progresszív volt a hazai jogalkotás. A 2013 óta hatályos Panasztörvény, illetve a korábbi, 2009-es hasonló jogszabály révén már eddig is védelmet élveztek a közérdekű bejelentők, és ez a védelem – a közvélekedéssel ellentétben – nem csak közigazgatási intézmények dolgozóira vonatkozik. Közérdekű bejelentéssel, panasszal jelenleg is bárki fordulhat az eljárásra jogosult szervhez, mind az állami, mind a magánszektorban. Ugyanakkor felmérések szerint az uniós országok között továbbra is Magyarországon az egyik legalacsonyabb a visszaélések bejelentésére való hajlandóság. Többek között a kellően hatékony védelem és megfelelő vizsgálati módszerek hiányában a Panasztörvény sem hozott áttörést az állampolgárok aktivitása terén. Csak példaképpen, az Állami Számvevőszékhez 2012-ben 348, míg 2019-ben mindössze 238 közérdekű bejelentés és panasz érkezett.

A 2021 decemberéig a nemzeti jogba is átültetendő whistleblowing irányelv egységes, és Magyarországon az eddiginél szigorúbb minimumszabályokat vezet be a közérdekű bejelentők védelme terén. Szélesen határozza meg a hatálya alá tartozó visszaélések körét, számos releváns területet érintve mind az állami szervezetek, mind a magánvállalatok esetében (lásd keretes írásunkat). 

A legfontosabb változás a Panasztörvényhez képest, hogy a bejelentési csatorna kialakítása és – házon belüli vagy kiszervezett – működtetése kötelező lesz az ötvennél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások számára, míg az állami szektorban valamennyi jogalanyra vonatkozik ez a követelmény.
Szügyi Dániel
EY, Felelős Üzleti Működés Szolgáltatások, Senior

Az irányelv könnyítésként lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy mentesítsék a 10 000 főnél kevesebb lakosú önkormányzatokat vagy az ötvennél kevesebb munkavállalót foglalkoztató önkormányzatokat és állami szervezeteket. A magánszektorban visszaéléseket bejelentő munkavállalóknak nem kell először a belső csatornát használniuk, hanem fordulhatnak közvetlenül az illetékes hatósághoz is. A nyilvánosságra hozatal, információk kiszivárogtatása a sajtónak azonban csak szigorú feltételek mellett élvez védelmet. Míg ez mindenképp üdvözlendő fejlemény, önmagában semmiképp sem helyettesíti a jól menedzselt vállalati compliance management rendszer révén biztosított prevenciót, amely által elkerülhető, hogy a hatóságok beavatkozzanak a vállalat életébe.

Hogyan készüljünk fel a változásokra?

Régiónkban európai viszonylatban magas a visszaélések kockázata, különösen a gazdasági bűncselekmények terén. Ennek ellenére a vállalatok aránylag keveset tesznek a megelőzésért.

EY Globális Visszaélési Felmérés

80%

-a a cégeknek semmilyen lehetőséget nem ad a visszaélések bejelentésére

Az irányelv tehát a gazdasági szereplők túlnyomó többsége számára új kötelezettségeket hoz. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a rövid távú plusz teher ellenére ez hosszabb távon megtérülő befektetést jelent. A visszaélések által okozott kár átlagosan a vállalatok éves árbevételének 5%-át teszi ki, ami hatékony prevencióval jelentősen csökkenthető, és ezáltal a gazdasági társaságok magasabb profitrátával tudnak működni. A visszaélés-bejelentési rendszer ennek a legköltséghatékonyabb módja, – működtetésével a visszaélések megelőzhetők vagy sokkal előbb napvilágra kerülnek, így lényegesen kisebb az okozott kár, mint a véletlenül vagy külső ellenőrzés által feltárt ügyek esetén.

  • 10 terület, ahol az irányelv a jogsértések bejelentését szabályozza

    a közbeszerzés; a pénzügyi szolgáltatások; a termékek és piacok, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése; a termékbiztonság és termékmegfelelőség; a közlekedésbiztonság; a környezetvédelem; a sugárvédelem és nukleáris biztonság; az élelmiszer- és takarmánybiztonság, valamint állategészségügy és állatjólét; a közegészségügy; a fogyasztóvédelem; és a magánélet és a személyes adatok védelme, valamint a hálózati és információs rendszerek biztonsága terén.
    Ezek mellett ugyancsak az irányelv hatálya alá tartoznak az Unió pénzügyi érdekeit érintő jogsértések; a belső piaccal kapcsolatos olyan jogsértések, amelyek olyan cselekményekhez kapcsolódnak, amelyek sértik a társasági adóra vonatkozó szabályok megsértését és a vonatkozó jogszabályok tárgyát vagy célját meghiúsító adóelőny szerzését.
     

Ahhoz, hogy a bejelentő rendszer bevezetése a vállalati működést előmozdító tényező legyen, a jogszabályi megfelelés mellett a munkavállalók bizalma is nélkülözhetetlen. Az alábbi öt tényező elősegíti mindkettő megalapozását:

1.    Vezetői elkötelezettség: A vezetőségnek rendszeres kommunikációval kell demonstrálnia, hogy a legfelső szinten is fontosnak tartják a bejelentett panaszok és visszaélések kezelését.

2.    Oktatás és dolgozók tudatossága: A munkatársak ténylegesen ismerjék a rendszer működését, a szervezet elvárásait és kötelezettségeit, gyakorlati példákat a bejelentendő esetekről, valamint értsék, hogy miért fontos ez a compliance és a vállalati kultúra szempontjából.

3.    Anonimitás: Ugyan a whistleblowing irányelv csak az azonosított bejelentők védelméről rendelkezik, fontos, hogy a szervezet biztosítson lehetőséget név nélküli bejelentésekre is. A munkavállalók jelentős része az anonimitást választja, ha lehetősége van rá, mivel ezáltal kevésbé kell tartania retorziótól.

4.    Szakértelem és objektivitás: A visszaélés-bejelentő rendszer kiépítését, üzemeltetését, a bejelentett esetek kivizsgálását szakmailag és technikailag felkészült, tapasztalt szakembereknek kell végeznie.

5.    Rendszeres ellenőrzés: A rendszer működését, a dolgozók tájékozottságát és véleményét belső ellenőrök vagy külső szakemberek segítségével érdemes rendszeresen felmérni.

A vállalatok számára az is fontos, hogy időben megkezdjék a felkészülést, és szakszerűen alakítsák ki a whistleblowing-hoz kapcsolódó keretrendszerüket. Az irányelv a bejelentések belső vizsgálatát (ún. internal investigation) is megköveteli, ezért célszerű ezek számának várható növekedésére is felkészülni. Mindkettőhöz, valamint indokolt esetben a bejelentett esetek kivizsgálásához is ajánlott megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező külső szakértőt bevonni.

A cikk eredeti formájában az Index.hu Pénz Beszél rovatában jelent meg.

Összefoglalás

A whistleblowing irányelv komoly előrelépés a közérdekű bejelentők védelme, és az egységes európai joggyakorlat kialakulása szempontjából. Ahhoz, hogy a bejelentő rendszer bevezetése a vállalati működést előmozdító tényező legyen, a jogszabályi megfelelés mellett a munkavállalók bizalma is nélkülözhetetlen.

A cikkről

Szerző EY

Könyvvizsgálat. Adó. Stratégia és Tranzakció. Jog. Üzleti tanácsadás.