EY Tax Alert

A bérgyártó tevékenysége nem feltétlenül keletkeztet állandó telephelyet az őt megbízó vállalkozásnak 

 

Hírlevelünkben az Európai Unió Bíróságának („Bíróság”) egyik legfrissebb esetéről szeretnénk tájékoztatni Önt (C-232/22), amelyben a Bíróság egy bérmunkaszerződést érintően vizsgálta a letelepedettség kérdését áfa szempontból.  

A vizsgált esetben egy svájci társaság bérmunkaszerződést kötött a vele egy cégcsoportban lévő belga társasággal. A szerződés szerint a szolgáltatást nyújtó belga társaság a tulajdonában lévő tárgyi és személyi erőforrásait kizárólag a szerződésben meghatározott, a svájci társaság részére nyújtott bérgyártási szolgáltatások teljesítésére használta, emellett pedig logisztikai és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtott. A belga adóhatóság álláspontja szerint a svájci társaságnak Belgiumban telephelye keletkezett áfa szempontból. 

A Bíróság által vizsgált kérdés tehát az volt, hogy ez a működési modell megalapozza-e, hogy a szolgáltatás igénybevevőjének állandó telephelye keletkezzen az adott tagállamban és ezért a belga társaságnak a szolgáltatásait áfásan kell-e kiszámláznia a svájci társaság potenciális belga telephelye részére.

 

Young man working in the field of logistics

Az ítéletben megerősítésre került, hogy ugyanazon erőforrások nem használhatóak egyszerre szolgáltatások nyújtására és fogadására is. A Bíróság szerint ha a szolgáltatásnyújtó továbbra is felelős a saját eszközeiért, és a szolgáltatásokat saját kockázatára nyújtja, akkor még kizárólagos szerződés esetén sem válnak ezek az eszközök automatikusan a szolgáltatás igénybevevőjének (azaz a svájci társaság) eszközeivé, a konkrét feltételeket azonban vizsgálni szükséges.

Az eset körülményei alapján nem keletkeztet tehát állandó telephelyet áfa szempontból egy kizárólagos szerződés alapján nyújtott bérgyártási- és egyéb szolgáltatás, amennyiben a szolgáltatás igénybevevője nem rendelkezik megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel az adott tagállamban.

Habár az ítéletben foglaltak összhangban vannak a korábbi Berlin Chemie üggyel (C-333/20), azonban a Bíróság jelen ítélete is fontos azoknak a társaságoknak, amelyek szolgáltatást, azon belül is bérgyártási szolgáltatást nyújtanak külföldi cégeknek, akár cégcsoporton belül, akár azon kívül. A helytelen áfa minősítés adóhiányt okozhat a bérmunka szolgáltatást nyújtónak, hiszen a bérmunka szolgáltatás teljesítési helyét a szolgáltatást igénybe vevő letelepedettsége befolyásolja. Ennek következtében kiemelten fontos és javasolt minden egyedi üzleti modell átbeszélése a fenti feltételeket figyelembe véve. 

Amennyiben a segítségére lehetünk a fentiekben, keressen minket bizalommal!