EY Tax Alert

A jövedéki adót érintő fontosabb változások

Benyújtásra került a jövő évi adócsomag: íme a jövedéki adót érintő fontosabb változások

Az Országgyűlés honlapján 2021. május 11-én megjelent az új, adójogszabályok módosításáról szóló, átfogó törvényjavaslat (T/16208. számú törvényjavaslat). A tervezett módosítások a jövedéki adózás terén is változásokat generálnak.  

Digitalizáció – az e-EKO bevezetése 

Az adózott jövedéki termékek jelenleg EKO alkalmazásával szállíthatók a tagállamok között. A jövedéki adózás terén várható legjelentősebb változás, hogy a papír alapú EKO-t felváltja ennek elektronikus formája: az e-EKO. Az e-EKO az adófelfüggesztési eljárások tekintetében alkalmazott e-TKO mintáján fog működni. Ez tehát egységesülést jelent azon gazdálkodók számára, akik mindezidáig is szállítottak adófelfüggesztési eljárás alatt lévő jövedéki termékeket. Azok számára azonban, akik korábban kizárólag adózott jövedéki termékeket szállítottak, jelentős változásokat jelent majd az e-EKO bevezetése. A változásokhoz történő alkalmazkodás érdekében elengedhetetlen az új szabályozásnak megfelelő informatikai rendszerek bevezetése, új folyamatok kialakítása, és a személyi állomány felkészítése.

Brexit

A várható jogszabályi változások egyértelműsítik, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területe vonatkozásában 2021. január 1-jétől csak Észak-Írország és a ciprusi brit katonai bázisok területén alkalmazandóak az uniós jövedéki szabályok. Ezen kívül az Egyesült Királyság minden más területe harmadik országnak minősül. 

Az Egyesült Királysággal kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodók tehát a jövedéki termékek beszerzése és értékesítése vonatkozásában is nagyobb figyelmet kell, hogy fordítsanak ezen ügyleteikre. A változások bizonyos adminisztratív és pénzügyi terheket is jelenthetnek, így érinthetik például az Egyesült Királyság területéről korábban behozott egyes termékek jövedéki adómentességét is. Az olyan alkoholtartalmú készítmények esetében, mint a vegyipari, háztartási és kozmetikai termékek, a jövedéki adómentesség ezt követően várhatóan csak a termékek szűkebb körénél lesz érvényesíthető. 

Ezért javasoljuk felülvizsgálni az Egyesült Királyságot érintő külkereskedelmi tevékenységet nem csupán a klasszikus jövedéki termékek tekintetében, de az alkoholtartalmú készítmények kapcsán egyaránt az esetleges adóhiány kockázat minimalizálása érdekében.

Bővül a bejegyzett kereskedők és a bejegyzett feladók tevékenységi köre

A bejegyzett kereskedők immár az adófelfüggesztési eljárás hatálya alatt lévő termékek fogadása mellett adózott jövedéki termékeket is fogadhatnak másik uniós tagállamból, míg a bejegyzett feladók adózott jövedéki termékek másik tagállamba történő feladására is jogosulttá válnak az adófelfüggesztési eljárás alatti jövedéki termékek feladása mellett. 

A szabadforgalomban lévő jövedéki termékek tagállami kereskedelme kapcsán tehát érdemes felülvizsgálni a meglévő jövedéki engedélyeket. Hasznos lehet annak átgondolása, hogy az említett relációkban szükséges-e olyan engedélyek fenntartása, mint például a jövedéki engedélyes nagykereskedői engedély, vagy csökkenthetővé válnak ezáltal a jövőben a kötelezettségek és a mindennapok során felmerülő adminisztratív terhek. 

Eseti igazolt feladó

Az eseti bejegyzett kereskedő mintájára új engedélytípus kerül bevezetésre. Az eseti igazolt feladó szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek kereskedelmi célú, másik uniós tagállamba irányuló feladására lesz jogosult egyszeri alkalommal. Az engedély megszerzésére - annak eseti jellegére tekintettel - 15 napos, gyorsított ügyintézési határidő vonatkozna.

A fentieken túlmenően az alábbi változások is várhatók:

  • Az adóraktári eljárás, valamint az adófelfüggesztési eljárás fogalma a vonatkozó uniós irányelvvel összhangban pontosításra kerülnek, és ezt követően a hatályuk alatt végezhető tevékenységek köre az adózatlan jövedéki termékek birtoklására is kiterjedne.
  • Fogalmi szinten sor kerül a jövedéki termékek exportjára és importjára vonatkozó vám- és jövedéki szabályok összehangolására.
Kérjük, amennyiben a fentiek érinthetik az Önök gazdasági tevékenységét is, forduljanak hozzánk bizalommal az esetleges hatások átbeszélése érdekében, az EY szakértői készséggel állnak rendelkezésükre.