EY Tax News Flash

Brexit: Vámjogi körkép

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő átmeneti időszak 2020. december 31-én véget ért, és hatályba lépett a 2020. december 24-én elfogadásra került, az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”). 

A Megállapodás legfontosabb elemeit vámjogi szempontból az alábbiakban összegezzük. 

Teljes vám- és kvótamentesség a származó árukra

A Megállapodás értelmében az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti árukereskedelmet nem terhelik vámok és kvóták abban az esetben, ha az áruk megfelelnek a vonatkozó származási előírásoknak, így az Egyesült Királyságból vagy az Európai Unióból származónak minősülnek, és a felek a kedvezményes elbánást a behozatalnál erre hivatkozva kérelmezik a vám-árunyilatkozaton.

Az Egyesült Királyság vagy az Európai Unió területéről származónak tekinthető a termék, ha az teljes egészében az egyik területen jött létre: kizárólag olyan alapanyagból jött létre, mely az egyik területről származik, vagy olyan nem származó alapanyagokat tartalmaz, amelyek megfelelnek a megállapodás mellékletében meghatározott termékspecifikus származási szabályoknak.

A származás igazolására elegendő lesz egy, az exportőr által kiállított származásmegjelölő nyilatkozat, mely a kiállítást követően minimum 12 hónapig, de maximum 24 hónapig lesz érvényben.

Azonban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az áruk származó státuszának megállapításához mindenekelőtt megfelelő áruosztályozási, valamint vámérték kimunkálási folyamatokra lesz szükség.

Ezen folyamatok kialakítása nagyon fontos lesz a jövőben, mivel a szigorú szabályozás miatt az adott áruk vonatkozásában alkalmazható vámmentesség azok vámtarifaszámától lesz függő. Ezen felül, ha a szállítmány értéke meghaladja a 6.000 euró értéket, akkor a származásmegjelölő nyilatkozatot kiállító uniós exportőrnek regisztrált exportőr-azonosító számmal kell rendelkeznie, amelyet fel kell tüntetnie a nyilatkozatban. A nem megfelelő származási igazolás kiállítása jelentős kockázatot hordoz, mivel helytelenül kiállított származási igazolásonként akár 1.000.000 forint vámigazgatási bírság is kiszabható.

Vámellenőrzés, vámalakiságok – megnövekedett adminisztrációs teher

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió között vámhatár kerül kialakításra, így vám-árunyilatkozatot kell benyújtani az érintett árukra, melyeket a vámhatáron való átlépéskor vámellenőrzésnek vetnek alá. A kereskedelem megkönnyítése szempontjából kiemelten fontossá válik a vámhatóságok közötti együttműködés, amely kiterjed az információcserére, a vámeljárások egyszerűsítésére és modernizálására, az árutovábbítás megkönnyítésére, a gazdálkodókkal való kapcsolatápolásra, valamint a kockázatkezelésre.

AEO kölcsönös elismerése

A Megállapodásban az Európai Unió és az Egyesült Királyság kijelentették, hogy az egymás által kiadott engedélyezett gazdálkodói (AEO) engedélyeket kölcsönösen elismerik. Ezáltal a kereskedelem megkönnyítése érdekében mind az Egyesült Királyság, mind az Európai Unió vámhatóságai által kiadott AEO engedéllyel rendelkező gazdálkodók kevesebb ellenőrzésnek lesznek kitéve, valamint elsőbbséget élveznek majd a vámkezelések során.

2021. január 1-jén hatályba lépett a Brexit-megállapodás

Annak ellenére, hogy az Európai Unió szempontjából az Egyesült Királyság harmadik országnak minősül 2021. január 1-től, példátlan gyorsasággal került sor a Megállapodás megtárgyalására és megkötésére a felek között.
Miután a közel 1.300 oldalas Megállapodást az Európai Parlament csak előreláthatólag 2021. január közepén fogja napirendre tűzni és jóváhagyni, a tagállamok külügyminiszterei megegyeztek abban, hogy 2021. január 1-től ideiglenes jelleggel alkalmazzák a Megállapodás előírásait.

Amennyiben a Brexit-megállapodás részletszabályaival kapcsolatban kérdései merülnek fel,
forduljon hozzánk bizalommal.