3 perces olvasási idő 29 márc. 2019
pingvinek-setalnak-a-hoban

A digitális átalakulás hatására új korszak kezdődik a személyi hitelezében

Szerző Sefer Iván

EY Magyarország – Partner, EY Law - Irodavezető ügyvéd, Stratégia és Tranzakciós Tanácsadás - üzletágvezető

Iván tranzakciós jogra szakosodott jogász. Szakterülete a nemzetközi és hazai bankjog és pénzügyi jog, M&A, tőkepiaci jog és restrukturálások. Családapa, rendszeresen teniszezik és focizik.

3 perces olvasási idő 29 márc. 2019
Kapcsolódó témák Jogi tanácsadás

Könnyebb lesz a pénzügyi intézményeknek olyan termékeket a piacra bevezetni, amellyel egyszerűbben, online igényelhetünk személyi kölcsönt.

A20. század végéig a pénzügyi közvetítő rendszer élen járt a technológiai újítások alkalmazásában (ATM, bankkártya stb.), ezt követően azonban egyes ágazatokhoz képest esetenként jelentős lemaradást halmozott fel. Míg tehát a jelenlegi banki B2C folyamatok évtizedes alapjai sok tekintetben változatlanul fennállnak, addig a digitális transzformáció néhány szektorban olyan mérvű változásokat eredményezett, melyek akár csak egy évtizeddel ezelőtt is elképzelhetetlenek lettek volna.

Mára a világ egyik legnagyobb szállodaipari szereplőjévé fejlődő Airbnb egyetlen ingatlannal sem rendelkezik, az Ubernek egyetlen jármű sincs a birtokában, a globálisan meghatározó reklámipari szereplők (Facebook, Google) nincsenek kapcsolatban egyetlen televíziós, rádiós vagy nyomtatott reklámfelülettel sem.

Mivel azonban a digitális technológiák széles körű felhasználásának igénye lassan mindennapi társadalmi szükségletté válik, a pénzügyi szektort is eléri előbb-utóbb a változás szele. Ez a változás azonban - a szektor természeténél fogva - a piaci innováció és a megfelelő szabályozási válaszok közös mezsgyéjén képzelhető csak el. Ennek a kölcsönösségnek egy markáns hazai jele, hogy az online hiteltermékek szabályozásának egyszerűsítése iránti fogyasztói igényt mind a jogalkotó, mind pedig a felügyelet észlelte, és kísérletet tett a társadalmi változások jogalkotási eszközökkel való leképezésére. 

A 2019. március 31-én hatályba lépő jogszabályváltozás tehát elsősorban éppen a fentiekben említett − a technológiai fejlődés és a digitalizáció következtében rohamosan átalakuló − fogyasztói és iparági igényekre reagál. 

A módosítás lényege, hogy az online személyi kölcsönszerződések megkötése esetén a jövőben nem szükséges a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirati forma használata.
dr. Sefer Iván
EY Magyarország – Partner, EY Law - Irodavezető ügyvéd, Stratégia és Tranzakciós Tanácsadás - üzletágvezető

Ilyen esetekben elegendő lesz a polgári törvénykönyv által generálisan lefektetett, egyszerű írásbeliségre vonatkozó alakszerűségi kritériumok teljesítése. Március végét követően tehát érvényesen létrejön az olyan online megkötött személyi kölcsönszerződés is, mely - az írásbeliség kritériumainak megfelelően - alkalmas a nyilatkozat tartalmának, a nyilatkozattevők személyének, és a nyilatkozattétel időpontjának pontos visszaidézésére. 

Az így potenciálisan elterjedő szolgáltatások között szerepelhet, hogy a kölcsönigénylést otthonról, okostelefonon vagy laptopon keresztül akár bármelyik napszakban lefolytathatják majd az ügyfelek. Ezt követően pedig nagyon rövid időn belül megérkezhet számlájukra az igényelt összeg, különös tekintettel az eddigi fizetési ciklusokat felváltó, 24 órás azonnali fizetési rendszer ez év júliusában tervezett bevezetésére. További könnyítés, hogy a jogszabályok idén év elejétől sok esetben már nem követelik meg az ügyfél-azonosítás során a valós idejű videó-kapcsolatot. Ez egyrészt tovább támogathatja a banki nyitvatartási időn kívüli szolgáltatások elterjedését, másrészt jelentős javulást eredményezhet az ügyfél-élmény terén is. 

A kívánt minőségű ügyfél-élmény eléréséhez azonban olyan szolgáltatás-színvonalat kell kialakítani, amely a gyakorlatban is biztosítja a megfelelő informatikai infrastruktúrát, kockázatkezelési rendszereket, adatkezelési és védelmi protokollokat.

Ezek gyors, hatékony és integrált jogi implementációjához azonban sok esetben nem elegendőek a bankon belüli erőforrások, ilyenkor a pénzügyi intézmények és külső tanácsadók együttműködésére van szükség. 

A szabályozás tehát egy új, a hazai pénzügyi szektorban eddig nem jellemző lehetőséget tesz könnyen elérhetővé, amelynek további hozadéka lehet, hogy a személyi hitel termékek fejlődésén keresztül hozzájárul a hitelpiac bővüléséhez. Ezt a narratívát erősíti, hogy jelen esetben nem csupán a jogalkotói elgondolások találkoztak a fogyasztói igényekkel, de a bankszektor felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank attitűdje is egyértelműen támogató a témában. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2019 februárjában megjelent jegybanki versenyképességi program az online hitelnyújtás szabályainak egyszerűsödését a teljes hazai gazdaság felzárkózását segítő eszköznek tekinti. 

Összefoglalás

Az ügyfélazonosítási szabályok 2019 januári egyszerűsödése mellett a hitelintézeti törvény szerződéskötésre vonatkozó rendelkezései is az online személyi kölcsön-nyújtást támogató irányba módosulnak. A szektor egészének új lendületet adhat a jogszabályváltozás, az egyes intézmények által a megváltozott szabályozási környezetre adott innovatív válasz pedig újradefiniálhatja a fennálló piaci erőviszonyokat. 

A cikkről

Szerző Sefer Iván

EY Magyarország – Partner, EY Law - Irodavezető ügyvéd, Stratégia és Tranzakciós Tanácsadás - üzletágvezető

Iván tranzakciós jogra szakosodott jogász. Szakterülete a nemzetközi és hazai bankjog és pénzügyi jog, M&A, tőkepiaci jog és restrukturálások. Családapa, rendszeresen teniszezik és focizik.

Kapcsolódó témák Jogi tanácsadás