8 perces olvasási idő 27 dec. 2021
multi-color peggs

Az adózásról most kicsit másképp…

Szerző Bajusz Dániel

EY Magyarország, Adó- és Jogi Tanácsadás, Senior Manager, Ügyvéd

Elismert adóperes jogász. A kislányától türelmet és odaadást, a futástól kitartást, a sakktól a stratégiai döntéshozatal fontosságát tanulta meg, mindezeket a tárgyalóteremben is kamatoztatja.

8 perces olvasási idő 27 dec. 2021
Kapcsolódó témák Adó Jogi tanácsadás

A humor nyilvánvalóan nem az első szó, ami eszünkbe jut az adóperekről. Mégis, mint minden munkának, ennek is megvannak néha a tréfás pillanatai és nagyon jól van ez így. A gyakran száraz – sőt, ha adózásról van szó a laikusok szerint a lehető legszárazabb – jogi szövegek mögött ugyanis mindig bonyolult élet-, és gazdasági helyzetek húzódnak meg. És ez bizony színes dolog, ahol a szabályok, kényszerek és érdekek mellett e helyzetek szülte komikum is elő-előbukkan néha.

Egy adóperekkel foglalkozó ügyvédi iroda munkájának elengedhetetlen része az adóperekben hozott ítéletek és más jogi anyagok naprakész és teljes körű ismerete – különösen a korlátozott precedensrendszer bevezetése óta. Ennek során óhatatlanul is kezünkbe kerülnek olyan ügyek, vagy megfogalmazások a nyilvánosan publikált bírósági ítéletekből vagy egyéb köztes jogi anyagokból, melyeknél lehetetlen nem észre venni a humor megnyilvánulását.

Jó szórakozást!

 

A blogbejegyzés első részében az Európai Unió Bíróságának (EUB) néhány „rendhagyó” ügyét és megfogalmazását idézem, ismertetem.

diverzitas_kulonbozo fiatalok egymas mellett_ey_kep
(Chapter breaker)
1

fejezet

Kulturális különbségek

Az EUB rendhagyó ügyei

Kezdve egy olyan üggyel, ami rámutat arra, hogy az Európai Unió tagállamai közötti kulturális különbségek és eltérő fogyasztói szokások bizony nem várt adózás problémákat hozhatnak felszínre.

A kérdést előterjesztő bíróságnak nincs kétsége afelől, hogy a szóban forgó termékek [ti. alkoholtartalmú szájvíz és kozmetikai alkohol] alapvető (elsődleges) rendeltetése a kozmetika és testápolás területén való felhasználás. Afelől sincs kétsége, hogy azok, akik ezeket a termékeket azzal a céllal szerezték be, hogy bódult tudatállapotba kerüljenek, tudták, hogy kifejezetten kozmetikai és testápolási célra szánt termékeket vásárolnak és fogyasztanak alkoholos ital gyanánt. Másfelől, folytatja, amikor a termékek gyártását megrendelte és azokat Litvániába behozta, a [felperes] biztosan tudta, hogy azokat egyesek azzal a céllal fogyasztják (fogyaszthatják), hogy bódult tudatállapotba kerüljenek, mivel azok alkoholos italok.

             C-571/17. számú ügy, Főtanácsnoki Indítvány 19. pont

 

Az ügy tárgya leegyszerűsítve az volt, hogy mivel a nemzeti bíróság „köztudomású tényként” bizonyítottnak látta, hogy az említett alkoholos tartalmú kozmetikai és testápoló szerek szeszes italként történő fogyasztása széles körben megvalósul az adott piacon, ezért felmerülhet, hogy felhasználásukra tekintettel jövedéki adóköteles alkoholtermékeknek minősülnek.

Ide kapcsolódik – bár ez nem adó-, hanem élelmiszerbiztonsági ügy volt – hogy az állatvilág szerény, de köztudomásúlag mindenhova befurakodó képviselői még a szikár jogi szövegekbe is beveszik magukat:

Emberi fogyasztásra szánt egész rovarok.          

                                                                                    C-526/19. számú ügy ítéletének tárgyszava

 

Az alapjogvita felperese tényleg egész rovarok formájában emberi fogyasztásra szánt lisztbogárból, sáskából és tücsökből álló termékeket forgalmazott. Az ügy francia… hiába a már említett eltérő kulturális különbségek és fogyasztási szokások….

nemzeti-zaszlok-egy-irodahaz-elott
(Chapter breaker)
2

fejezet

A fordító

Az EUB rendhagyó ügyei

Aztán itt van az az adóügy, hol a Főtanácsnok ízes népi kifejezésekkel és hasonlatokkal igyekezett a felek – és saját – álláspontját minél kifejezőbben megragadni.

Másként fogalmazva, az [Felperes] nem à la carte módon történő alkalmazását kéri az áfa szabályoknak. A tárgyaláson előadottak szerint az [Felperes] nem azt kéri, hogy „a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon”. Sokkal inkább a HMRC [brit adóhatóság] törekszik az áfa szabályok szelektív alkalmazására egy meghatározott eltérés útján. A HMRC az, aki ingyen süteményt akar rendelni.

Az arra vonatkozó vita, hogy a jelen ügyben pontosan ki is kér ingyen süteményt, egy mélyebb ellentétre utal: kinek a magatartása nyomán vált szükségessé a rendes áfa rendszer kiigazítása?

E tekintetben elég annyit mondani, hogy ez az érvelés olyan, mintha a szekeret fognánk a ló elé.

                                                            C-305/16. számú ügy, Főtanácsnoki Indítvány, 63-64. és 100. pontok

 

Úgy gondolom külön dicséret jár az EUB Tolmácsszolgálata magyar munkatársainak, akik a Főtanácsnok stílusát pontosan követve nem riadtak vissza a magyar nyelv kifejező eszközeinek felhasználásától. A „kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon” bár nem szó szerint, de elég pontosan adja vissza az angol ‘have its cake and eat it’ helyzetet. Érdekes továbbá, hogy a „szekeret fogni a ló elé” hasonlattal az angol nyelv is él („puts the cart before the horse”).

(Chapter breaker)
3

fejezet

Halifax ítélet

Az EUB rendhagyó ügyei

Ráth-Végh után szabadon: néha lírai galambszárnyai is nőhetnek a rút lúdtollal írt hivatalos szövegeknek:

Az adóhatóságok nem könnyen esnek szerelembe. Ezen szabály alól azonban (vitathatatlanul legalább) egy kivétel akad: a 2006‑os Halifax ítélet, amelyben a Bíróság megerősítette a visszaélésszerű magatartás tilalmának fennállását az általános forgalmi adóra (áfára) vonatkozó jogszabályok területén. A hivatkozott ítéletet a tagállami adóhatóságok meglehetős szenvedéllyel tették magukévá.

Ahogyan azonban az gyakorta megesik, egy hirtelen kialakult vonzalom tárgyának valódi természete bizonyos ideig még valószínűleg homályos és feltáratlan marad.

                                                                            C-251/16. számú ügy, Főtanácsnoki Indítvány 1-2. pontok

 

Elképzelésem sincs, hogy milyen lelkiállapotban lehetett a Főtanácsnok, mikor ezt írta, találgatni pedig nem akarok…

Az antik világra vonatkozó műveltséget nem csupán egy klasszika-filológia tanszéken lehet kamatoztatni, hanem pl. egy önkormányzati ingatlankisajátítás áfa kezelése során is szükség lehet rá.

A római mitológiában Janus volt a kezdet és a vég, a kapualjak, átjárások, kapuk istene, azonban a preklasszikus időszakban nyilvánvalóan minden alkotás, háború, vízforrás és a nap istenének is őt tekintették. Az évszázadok folyamán folyamatosan változó hatáskörökkel rendelkező római istenek esetében is mindig problematikus hatáskörmegosztás (uniós ügyvédek számára igencsak ismerős) nehézségein túlmenően Janusszal kapcsolatban létezik egy olyan körülmény, amelyre az emberek még ma is emlékeznek: Janust kettős arccal szokták ábrázolni.

A jelen ügy az egyetlen fejen kettős arccal rendelkező isten helyett azonos arccal rendelkező két különböző fejre vonatkozik. A jelen ügy tárgyát képező, általános forgalmi adóval kapcsolatos jogvita forrását dióhéjban ez képezi: a lengyel jog alapján Wrocław polgármestere két eltérő szerepet tölt be. Egyrészről ő a Gmina Wrocław (wrocławi önkormányzat, Lengyelország) (önigazgatáson alapuló) végrehajtó szerve. Másrészről (a felülről lefele irányuló) államigazgatási ügyekben az államkincstár képviselőjeként is eljár.

                                                                         C-665/16. számú ügy, Főtanácsnoki Indítvány 1-2. pontok

 

Kár, hogy az emelkedett klasszikus párhuzamot kissé lerontja a – magyar fül számára legalább is – nyelvtörően barátságtalannak hangzó Gmina Wrocław.

Mint már említettem, a főtanácsnokok sokszor mindent megtesznek azért, hogy gondolataik megkülönböztetés nélkül tényleg mindenki számára követhetők legyenek – még akkor is, ha ez néha meglepő és az ügy tárgyától némileg elkalandozó metaforák részletes kibontásához vezetnek.
dr. Bajusz Dániel
EY Magyarország, Adó- és Jogi Tanácsadás, Senior Manager, Ügyvéd

Egyrészről természetes, hogy egy aranyrögöt papírnehezékként lehet használni. Emellett az aranyrög értékesíthető, és papírnehezékként újból felhasználható. Nem valószínű azonban, hogy egy ilyen papírnehezék árát a papírkötegek szétszóródásának megelőzésében játszott, vitathatatlanul eredményes szerepe határozza meg. A papírnehezék ára ezzel szemben valószínűleg az arany aktuális piaci árán alapul. Ilyen esetben az árucikk ára az azt alkotó nyersanyag árával fog megegyezni.

Egyértelmű tehát, hogy a nemesfémből vagy drágakőből készült tárgyak olyan „belső értékkel” rendelkeznek, ami független attól, hogy a szóban forgó tárgy megőrzi‑e eredeti rendeltetését. Ez az oka annak, hogy a szóban forgó fémeket vagy köveket végső soron nemesnek, illetve drágának nevezik, hogy azok tulajdonjogáért háborúk folytak, és hogy egy ismeretlen királynő pénzérméit, gyűrűit és ékszereit magában foglaló, rejtett kincs felfedezése a szerencsés megtalálót gazdag nővé teszi, még akkor is, ha a mindennapi életben a kisebb súlyú modern ékszerek használatát részesíti előnyben.

C-154/17. számú ügy, Főtanácsnoki Indítvány 51. és 54. pontok

 

Az ügy tárgya egyébként egy kézizálogháznál beragadt nemesfémet és drágakövet tartalmazó zálogtárgyak értékesítésére vonatkozó speciális áfa szabályok alkalmazhatósága volt. Innen jutottunk el az aranyrög papírnehezékként történő felhasználására vonatkozó – kissé erőltetettnek tűnő – hasonlathoz, és némely szerencsés nők ékszerviselési szokásaihoz. 

novekvo_noveny_ey_kep
(Chapter breaker)
4

fejezet

Az élelmiszer fogalmának tágabb értelmezése

Az EUB rendhagyó ügyei

Úgy vélem a következő ügyleíráshoz nem kell különösebb felvezető:

X. áfaalany vállalkozó, erotikus termékeket árusító üzletében – többek között – a nemi vágy fokozására szolgáló afrodiziákumként kínált kapszulákat, cseppeket, porokat és spray–ket forgalmaz. E termékeket, amelyek alapvetően növényi és állati eredetű összetevőket tartalmaznak, emberi fogyasztásra szolgálnak, és azokat szájon át veszik be.

A 2009. és a 2013. év között az adóalany az említett termékek tekintetében az élelmiszerekre alkalmazandó kedvezményes áfamértéket alkalmazta.

C-331/19. számú ügy, ítélet 12-13. pontok

 

Tessék bátran csodálkozni, a felperesi X. áfaalany (akinél az EUB ezúttal kivételt tett, és engedélyezte az anonimitás jótékony homályát) a vágyfokozó szereket – áfa szempontból legalább is – élelmiszerként árusította a kedvezőbb adózás érdekében. A meglehetősen izgalmas témához mérten az EUB lehangolóan kedélytelen választ adott:

Az élelmiszer fogalmát úgy kell értelmezni, hogy abba minden olyan termék beletartozik, amely az emberi szervezet számára sejtalkotó, energiát szolgáltató és szabályozó, e szervezet fennmaradásához, működéséhez és fejlődéséhez szükséges tápanyagokat tartalmaz, és amelyet e tápanyagoknak a szervezetbe történő bevitele céljából fogyasztanak.

A döntés lényege, hogy ha kellő tápanyaggal rendelkezik, akár az említett afrodiziákum is élelmiszer lehet, és bár nem úgy tűnik, hogy ez lenne a helyzet, mindez a nemzeti bíróság részéről további vizsgálatot igényel. Erre szokták mondani, hogy salamoni döntés.

festmeny_az_ajton
(Chapter breaker)
5

fejezet

Modern művészetek

Az EUB rendhagyó ügyei

És végezetül, a pénzügyi jogalkotó néha az adóztatás egyetemes vágyától sarkallva szokatlan és aligha kívánt szerepre kényszeríti az adóhatóságot.

„a 2003. június 25‑i utasítás tehát közigazgatási szempontból próbálja meg megragadni a megragadhatatlant, vagyis a mű művészi jellegét. E kísérlet, amely műkritikussá alakítja az adóhatóságot, szükségképpen sérti a jogbiztonságot, valamint az adósemlegesség és a versenysemlegesség elvét.”

C-145/18. számú ügy, Főtanácsnoki Indítvány 40. pont

 

Az idézett mondat nem költői túlzás, az érintett francia szabályozás tényleg az adóhivatalnokokra akarta bízni, hogy megítéljék a fotóalkotások művészeti értékét és ez alapján eldöntsék, hogy részesülhetnek-e kedvezményes áfa -mértékben. 

A folytatásban magyar ítéletekből szemezgetünk. 

Összefoglalás

Ennek a rendkívül nehéz évnek a végéhez közeledve fontos a feltöltődés, hogy még nagyobb lendülettel fordulhassanak az olvasók a jövő évre. dr. Bajusz Dániel, az EY adóperes jogásza egy csokrot szedett össze az EUB rendhagyó ügyeiből.

A cikkről

Szerző Bajusz Dániel

EY Magyarország, Adó- és Jogi Tanácsadás, Senior Manager, Ügyvéd

Elismert adóperes jogász. A kislányától türelmet és odaadást, a futástól kitartást, a sakktól a stratégiai döntéshozatal fontosságát tanulta meg, mindezeket a tárgyalóteremben is kamatoztatja.

Kapcsolódó témák Adó Jogi tanácsadás