2 perces olvasási idő 18 okt. 2023
Budapest-parlament-ey-kep

Társadalmi egyeztetésen az adócsomag

Szerző EY

Könyvvizsgálat. Adó. Stratégia és Tranzakció. Jog. Üzleti tanácsadás.

2 perces olvasási idő 18 okt. 2023
Kapcsolódó témák Adó

A Kormány társadalmi egyeztetés céljából közzétette az év végi adócsomag jelenlegi tervezetét. Véleményezésre 2023. október 25-ig van lehetőség, a törvényjavaslatok teljes terjedelemben ezt követően fognak a parlament honlapján megjelenni.

A nyilvános tervezet alapján a legfontosabb változások: 

 • A globális minimum-adószintet kiegészítő adóra vonatkozó szabályok meghatározása az OECD modellszabályokkal összhangban. A kiegészítő adó az egyes adótörvények módosítását is szükségessé teszi, így többek között: 
  • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény kiegészül a kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezményével, amely alapján (a kedvezmény szerinti) bizonyos költségek tekintetében az adózók effektív pénzben történő térítésre lehetnek jogosultak. 
  • A kiegészítő adó alanyának lehetősége nyílik továbbá a 2023. december 31. napját megelőző napon bejelentett részesedésnek nem minősülő részesedését 2024. február 28. napjáig utólag bejelentheti az adóhatóságnak. 
  • Jelentős újítás, hogy változik a számviteli törvény is és megjelenik a halasztott adókövetelés, adókötelezettség fogalma, nyilvántartási és számítási keretrendszere. 
 • Néhány ponton módosul a magánszemélyek által külföldről szerzett jövedelmek adózása:
  • az értékpapírból és kamatból származó jövedelmekre nem kell alkalmazni az egyéb jövedelemre vonatkozó előírásokat egyezmény hiányában sem, ha az értékpapír kibocsátója / kamat kifizetője OECD tagállamban székhellyel rendelkező személy,
  • Ellenőrzött tőkepiaci ügylet marad a tranzakció akkor is, ha OECD országban tevékenységet folytató befektetési szolgáltató közreműködésével történik;
 • A béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások esetén a kifizetőnek csak negyedévente kell az adminisztratív kötelezettségeknek eleget tenni (a havi helyett).

 • Szűkül a munkaerőpiacra lépők után igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmény a 2024. január 1-től – csak magyar állampolgárok, illetve Magyarországgal határos nem EGT állampolgárok után lehetséges igénybe venni (ez gyakorlatilag Szerbia és Ukrajna).

 • A közvetett adókat érintően:
  • Az uniós jognak való megfelelés érdekében módosulnak az áfa teljesítés hely szabályok, amennyiben a virtuális események, rendezvények esetén a szolgáltatás teljesítési helye a nem adóalany igénybevevő letelepedési, tartózkodási helye.
  • Megjelennek az áfa bevallás tervezet (e-áfa) kiajánlás szolgáltatáshoz kapcsolódó előírások (de automatikusan, jóváhagyás nélkül a bevallás nem fog létrejönni).
  • Átalakul az alanyi adómentesség szabályrendszere.
  • Külső árutovábbítási eljárás alá vont jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében szállítható a kiléptető vámhivatalhoz.
 • Változnak a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk nemzetközi együttműködés keretében történő automatikus cseréjéről szóló szabályok.

 • Ágazati különadókat érintő változások:
  • 2024. január 1-jétől a távközlési vállalkozásokat érintően a közművezetékek adója tárgyi hatálya alól kikerülnek a hírközlési vezetékek,
  • 2025. január 1-jétől hatályát veszti a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény.
 • A kisvállalati adóalanyiság meg fog szűnni akkor is, ha a részvénytársaság formája nyilvánossá válik, ugyanakkor egyesülés és szétválás esetén az érintett jogutód cégek 15 napon belül újra választhatják a KIVA alanyiságot;

A szövegtervezet itt és itt érhető el.

A módosításokkal kapcsolatban számos részlet változhat még, illetve az egyes részletszabályok is több értelmezési kérdést vetnek fel. Szakértőink állnak rendelkezésükre a változások feldolgozásával kapcsolatban.

Hírlevél feliratkozás

Ne maradjon le egy fontos változásról sem.

Feliratkozás

Összefoglalás

Elérhető az év végi adócsomag jelenlegi tervezete a Kormány honlapján társadalmi egyeztetés céljából. Cikkünkben azokat a területeket emeltük ki, amelyekre érdemes kiemelt figyelmet fordítani az eddig ismert szöveg alapján.

 

A cikkről

Szerző EY

Könyvvizsgálat. Adó. Stratégia és Tranzakció. Jog. Üzleti tanácsadás.

Kapcsolódó témák Adó