7 minuten leestijd 16 september 2022
Jeroen Davidson en Pepijn Kuyper

Hoe denkkracht en inspiratie leidt tot nieuw perspectief

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

7 minuten leestijd 16 september 2022
Related topics Sponsorships

Pepijn Kuyper en Jeroen Davidson, de roergangers van het Nederlands Film Festival en EY Nederland over inspiratie, luisteren, vertragen en verbinden.

Vanaf de 21e verdieping van een kantoor aan de Amsterdamse Zuidas kijken twee zakelijk leiders van ogenschijnlijk totaal verschillende organisaties uit over de stad en filosoferen over nieuwe inzichten en een andere kijk op dingen. Pepijn Kuyper, Zakelijk directeur van het Nederlands Film Festival (NFF) en Jeroen Davidson, CEO van EY Nederland. Aanleiding: het recente partnership dat is aangegaan om over en weer te leren en inspireren.

”We zijn heel blij met deze samenwerking, dat EY het NFF omarmt,” begint Pepijn. “We merken aan alles dat we er allebei het beste van willen maken. Hoe we elkaar in de ogen kijken en zeggen: Wat is echt je vraag en hoe kan ik je helpen. EY die denkkracht, kennis en ervaring inzet om NFF-processen te versterken en hoe het NFF zorgt voor inspirerende verhalen en nieuwe inzichten voor EY-medewerkers.”

Jeroen beaamt dat direct: “Wij hebben heel specifieke kennis, die voor ons vanzelfsprekend is en die we buiten onze eigen zakelijke wereld veel meer kunnen inzetten. EY bevindt zich in een heel gereguleerde omgeving, dat beperkt soms de creativiteit. De samenwerking met het NFF biedt de kans om naar buiten te kijken. Echt naar buiten. Geïnspireerd te worden en energie te krijgen van creativiteit die zich niets aantrekt van risico’s, maar die gaat over verhalen die raken en betekenisvolle initiatieven en bij het maken ervan durven te falen. Deze samenwerking gaat dan ook verder dan financieel bijdragen, we willen geïnspireerd raken én zinvol bijdragen.” 

Onthaasten

“Op onze reis samen lijkt dat de rode draad te zijn, lacht Pepijn. “Van elkaar leren en nieuwe inzichten op doen. Toen ik hier aankwam beneden in de foyer, snelden mensen in en uit, allemaal druk onderweg. NFF kan helpen wat te vertragen zodat mensen niet voorbijsnellen aan wat echt belangrijk is. En prikkelen en, zo nodig, schudden. Met creativiteit op het doek en in dialoog met ervaren makers en creatief talent.”

Jeroen, die de avond voorafgaand aan het gesprek de première van Oscar bijwoonde in theater Carré gaat rechterop zitten. “Precies dat. Het gaat om inspiratie. Dat schudden gaat een ripple effect veroorzaken. We kunnen 5000 mensen niet in één keer raken, het begint met een kleine groep in de filmzaal. De voorstelling én de dialoog met de makers helpt ons buiten gebaande paden gaan, scherper te denken, wat in ons werk zo belangrijk is. Adviseurs hebben de neiging meteen te gaan praten. Wij proberen eerst te luisteren en door te vragen. Kunst helpt daarbij. Het laat je pas op de plaats maken, dwingt je te luisteren. Het onthaast, precies wat je zegt.”

Pepijn: “Makers helpen je tot nieuwe inzichten te komen, niet alle antwoorden paraat te hebben. Ze creëren ruimte om een vraagstuk van verschillende invalshoeken te bekijken, het antwoord geven nog even uit te stellen. Zodat je met een open geest tot vernieuwing komt. Daar leer je van.”

Talentontwikkeling

De gemiddelde leeftijd bij EY is iets van 35, betrekkelijk jong. De organisatie ziet zichzelf met een enorme instroom en ook uitstroom naast zakelijk dienstverlener, ook als opleider van talent. Talentontwikkeling is een van de kerntaken. Jeroen: “Het is heel natuurlijk om in onze samenwerking ook de link te zoeken met talentontwikkeling bij anderen én jonge ondernemers helpen. De EY Talent Award die ik straks mag uitreiken aan jong filmtalent sluit daar zo mooi op aan. Nieuwe creativiteit, de aanwas van nieuw talent. We zijn enorm trots dat we naast een financiële bijdrage voor een volgende productie ook professioneel kunnen ondersteunen. Meedenken over hoe je een bedrijf of een project opzet, fiscale en financiële hordes helpen nemen.”

Pepijn Kuyper
”Makers helpen je tot nieuwe inzichten te komen, niet alle antwoorden paraat te hebben”

Pepijn Kuyper
Zakelijk directeur van het Nederlands Film Festival

 

Open vizier

De laatste weken voor het NFF zijn voor Pepijn en de organisatie van NFF extreem drukke tijden. Hoe lukt het hem om in zo’n periode een open vizier en ruimte voor vernieuwing te houden? “In mijn werk zijn bezieling en nieuwe perspectieven altijd binnen handbereik, de ruimte in mijn hoofd creëer ik door afstand te nemen. De natuur in te gaan, in het Amsterdamse bos of verder weg. Of te genieten van de kunsten op het doek of podium. Rust vinden in kleine dingen, mijn telefoon en laptop weg en letterlijk stilstaan; me verwonderen over wat er om mij heen is. Maar ook in nevenactiviteiten zoals mijn rol als toezichthouder bij de podium en cultureel centrum Melkweg en filmtheater Rialto geven nieuwe inzichten en inspiratie.

Jeroen vertraagt niet, maar creëert ruimte door met verschillende mensen over een scala aan andere onderwerpen dan zijn vakgebied te praten. Ooit wilde hij automonteur worden, maar ging op advies van zijn vader toch studeren, fiscaal recht. Tijdens zijn studie was hij decorbouwer onder meer voor een kinderfilm. “Ook nu merk ik dat ik nog graag met mijn handen iets creëer. Houtbewerken, meubels maken, een oude motor of auto opknappen. Dat creatieve proces geeft rust. En mensen ontmoeten dus. Het is belangrijk om van je plek te komen en inspiratie op te doen. Het vernauwt je bewustzijn als je je alleen in je eigen wereld beweegt. Dat heeft coronatijd mij ook opgeleverd: nog actiever de verbinding met anderen opzoeken.“

De wereld na corona

Daar sluit het thema van het NFF van dit jaar naadloos op aan: Contact. We vieren al het moois dat in het afgelopen jaar is gemaakt en zoeken bewust intensief contact publiek en industrie.

De culturele sector heeft het tijdens de coronajaren zwaar gehad. En toch heeft de sector het nu misschien wel moeilijker dan tijdens de crisis, stelt Pepijn. “Alles is weer open, maar de zalen stromen nog niet direct vol. Dat is te verklaren door een combinatie van factoren. Mensen pakken hun sociale leven weer op en tijdens de prachtige zomer ontmoeten ze elkaar liever buiten dan in een zaal. Dalende koopkracht en angst voor besmetting spelen mogelijk ook mee. En tot slot is de sector misschien omdat ze zo hard werkten het hoofd boven water te houden, te weinig in beeld gebleven en is verwijdering ontstaan met het publiek. Een bezoek aan een cultuurhuis zit niet meer in hun routine.”

Tel daarbij op de stijgende kosten, personele uitdagingen en onderlinge concurrentie binnen de sector – want stel dat er in het najaar weer een lockdown komt – en je kunt niet anders dan concluderen dat het nooit meer hetzelfde zal zijn. De disruptie van de pandemie in volle glorie. Jeroen: “Disruptie is van alle tijden. Ook zonder corona hadden er veranderingen plaatsgevonden in de markt en in de culturele sector. Wat mij wel opvalt is dat we zakelijker, met een zekere afstand naar een financiële crisis of een economische crisis konden kijken. De pandemie en dan vooral de lockdowns hebben mensen angstiger gemaakt voor disruptie, verandering in het algemeen.”

Dat herkent Pepijn erg. “In de filmwereld leidt dat tot een eigenaardige onderlinge concurrentie. Nu de bioscopen en filmhuizen weer open zijn, vindt er een soort inhaalslag plaats en zien we een verschuiving in de programmering. Festivals verplaatsen naar perioden waarin de kans op een (gedeeltelijke) lockdown kleiner is en concurreren meer met elkaar. Films die zijn blijven liggen én nieuw product komt uit terwijl en niet meer ruimte is. Daardoor komt een film niet volledig tot zijn recht. De grotere titels krijgen voorrang om meer publiek trekken en voor de exploitant een veiligere keus zijn dan klein artistiek product en films van nieuw talent. Maar je maatschappelijke taak en intrinsieke motivatie om een divers aanbod te leveren kan daarmee in conflict raken. Dan gaat het over maatschappelijke rol vs efficiency, inkomsten vs subsidies. Hoe meer je van de markt afhankelijk bent, hoe minder risico’s je kunt nemen en diversiteit je in de programmering kunt aanbrengen.”

Jeroen Davidson
”Het is belangrijk om van je plek te komen en inspiratie op te doen. Het vernauwt je bewustzijn als je je alleen in je eigen wereld beweegt”

Jeroen Davidson
CEO van EY Nederland

 

Gezamenlijk doel

Om de zalen weer vol te krijgen moet de sector zich actief promoten. Dat moet met veel meer kracht, mensen echt weer activeren. Lukt het om ondanks die onderlinge concurrentie juist samen op te trekken en je als sector te verhouden tot wat er gaande is, vraagt Jeroen zich af. “Nu we er zo over praten,” zegt Pepijn, “ligt daar denk ik de sleutel. We moeten als sector vooral vertellen hoe belangrijk cultuur is om nieuwe perspectieven aangereikt te krijgen, anders te leren kijken. Podia, festivals, bioscopen en filmhuizen, we hebben allemaal de neiging onze programma’s en voorstellingen op titelniveau onder de aandacht te brengen, maar als we meer benadrukken dat kunst- en cultuurbeleving van vitaal belang is bij het creëren van een gezonde samenleving– brengen we sector, bezoeker en maatschappij dichter bij elkaar.”

EY & NFF

Sinds de zomer van 2022 sponsort EY kunst en cultuur omdat we geloven dat het een essentiële bijdrage levert aan een beter werkende wereld. Makers houden je een spiegel voor, laten je op een andere manier naar de wereld kijken en zetten je aan grenzen te verkennen en verleggen.

We dragen met onze sponsoraanpak bij aan betekenisvolle initiatieven naar het grote publiek brengen en dat doen we door:

  • Makers een podium te bieden.
  • De nieuwe garde financieel te ondersteunen.
  • Cultureel ondernemerschap te stimuleren.
  • En waar relevant onze kennis en netwerk in te zetten.

Samenvatting

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Related topics Sponsorships