5 minuten leestijd 7 maart 2024
Zakenvrouw die handen schudt tijdens een vergadering

Ontdek EY’s grensverleggende AI in het belastingadvies van morgen

Door Frank Putman

EY Europe-West Deputy Tax Innovation Leader; Senior Manager, Business Tax Services, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.

Tax technology hybrid. Achtergrond in Tax. Actief op het gebied van technologie. Gefascineerd door innovatie. Getrouwd met een accountant.

5 minuten leestijd 7 maart 2024
Related topics AI

De kracht van AI in belastingadvies geeft een diepgaand inzicht in de opkomende rol van technologie in het fiscale vakgebied.

In het kort:

  • EYQ, de interne AI-assistent van EY, neemt vervelende en repetitieve taken weg bij mensen en stelt hen in staat om meer werk te verrichten.
  • Het doel is om de werkdruk te verlichten, zodat fiscalisten meer ruimte hebben voor creativiteit en diepere denkprocessen om klanten breder te kunnen helpen.
  • De integratie van AI-technologie in belastingadvies creëert waarde en verhoogt efficiëntie.

De toekomstige belastingprofessional zal een combinatie zijn van mens en AI.  EYQ, onze interne AI-assistent, ondersteunt wereldwijd alle collega's van EY. Voor de belastingpraktijk van EY zet ik de strategie en het ontwikkeltraject uit voor EYQ. Ik peil bij collega’s wereldwijd wat belangrijk is voor de business, waar de grootste kansen liggen en wat de meeste waarde voor onze klanten oplevert. Met deze input geef ik richting aan de ontwikkelaars van EYQ.

Creatief hulpmiddel

De snelheid waarmee taalmodellen zoals GPT zich in de komende jaren ontwikkelen, zal een veel grotere impact hebben dan we ons momenteel kunnen voorstellen. Zelf gebruik ik onze interne AI assistent EYQ voorafgaand aan een taak om de reikwijdte te bepalen en een aanpak te bedenken. Achteraf check ik of ik iets over het hoofd heb gezien. EYQ helpt dus mee in het creatieve proces en functioneert als een extra paar ogen die mij helpen bredere inzichten niet te missen. Daarnaast helpt EYQ enorm bij het samenvatten van lange documenten, het leveren van kennis en het vertalen van informatie op een veilige, compliant manier. Deze toepassingen van AI dragen bij aan de efficiëntie en nauwkeurigheid van ons werk en ondersteunen ons in de dienstverlening richting onze klanten.

Prompttechnieken

Om EYQ effectief in te zetten, gebruik ik verschillende prompttechnieken. Dat noemen we ook wel Prompt Engineering. Een van mijn favoriete prompts is de creatieve expansie prompt. Ik gebruik dit om EYQ een breed scala aan ideeën te laten genereren aan de hand van een algemene vraag. Door de AI vooraf te vragen om creatief mee te denken over een taak, kan ik een goed beeld krijgen van waar ik op moet focussen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat AI een hulpmiddel is en niet blindelings vertrouwd mag worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat als mensen blindelings vertrouwen op AI, ze 23% slechter scoren, terwijl ze het als hulpmiddel gebruiken 40% beter scoren. Deze verantwoordelijke benadering leidt tot betere resultaten en helpt fouten te voorkomen. Zo kan een taalmodel soms ‘hallucineren’, oftewel informatie genereren die niet waar is. Hoewel dit op het eerste gezicht een nadeel lijkt, kan het ook een creatieve kracht zijn bij het genereren van nieuwe ideeën, mits je je bewust bent van dit fenomeen.

De kracht van EYQ zit in de combinatie van efficiëntie en het vrijmaken van onze geest om ons te kunnen concentreren op meer zinvol en creatief werk.

AI creëert ruimte en rust

EYQ functioneert als een waardevolle assistent, waarmee taken automatiseren en denkprocessen stimuleren mogelijk is. Met dit hulpmiddel kunnen we taken op grotere schaal aanpakken en meer werk verzetten. Waar we voorheen bijvoorbeeld een steekproef van documenten namen in een project, kunnen we nu met behulp van AI alle documenten nakijken. Het draait dus niet om het vervangen van banen, maar juist om de uitbreiding daarvan en het verhogen van de kwaliteit. Het belangrijkste doel van EYQ, zowel intern als extern, is het optimaliseren van onze praktijk door de best mogelijke mix tussen mens en AI te vinden. Hierdoor wordt ons werk efficiënter, beter en zelfs aangenamer. Het gaat niet per se om het verzetten van meer werk, maar om het verzetten van beter en leuker werk.

Behind the scenes

Een concreet voorbeeld hiervan is onze 'Payroll chatbot', een tool die vragen kan beantwoorden over salarissen en loonbelastingen. Deze bot is een expert op het gebied van payroll en is specifiek getraind op de kennis en de terminologie van EY. Wat deze chatbot onderscheidt, is niet alleen zijn diepgaande kennis, maar ook zijn indrukwekkende nauwkeurigheid. In meer dan 90% van de gevallen kan de chatbot vragen direct en correct beantwoorden. Bovendien geeft hij transparantie over de bron van zijn informatie, wat essentieel is voor het vertrouwen van gebruikers. Zo verwijst hij bijvoorbeeld naar specifieke pagina's in documenten om de bron van zijn antwoorden te tonen, wat bijdraagt aan zijn geloofwaardigheid.

De introductie van deze chatbot belooft niet alleen interne efficiëntieverbeteringen voor EY, maar ook aanzienlijke voordelen voor klanten. Volgens schattingen kan deze innovatie tot wel 50% kostenbesparing opleveren voor vragen met betrekking tot payroll en belastingen. Dit maakt het niet alleen een waardevolle aanwinst voor het bedrijf zelf, maar ook een waardevolle tool voor klantenservice en -ondersteuning.

Privacy

Op het gebied van privacy en beveiliging hanteren we strikte regels met betrekking tot EYQ. We gebruiken het AI-model zonder dat we data teruggeven voor verdere training van het model zodat het gebruik van EYQ volledig afgeschermd is. Dit is een belangrijk onderscheid met andere modellen zoals ChatGPT, waarbij informatie mogelijk wel terugvloeit naar het model voor leerdoeleinden. Deze aanpak garandeert dat we informatie volledig privé houden. Dit is een belangrijk aspect van ons gebruik van AI.

De rol van technologie in advieswerk

We streven ernaar om AI geleidelijk verder te integreren in ons advieswerk, een voortdurende evolutie naar meer technologisch ondersteunde dienstverlening. Een primeur is onze eerder genoemde Payroll chatbot, die we nu ook bij klanten kunnen introduceren.

Voor complexe fiscale dienstverlening blijven we een op maat gemaakte aanpak hanteren. Hoewel AI kan helpen bij het opstellen van stukken, zijn er nog altijd beperkingen in het begrip van belastingdata en toegang tot uitgebreide kennisdatabases. Een deel van onze interne kennis, opgeslagen in onze databanken, is nog niet toegankelijk voor het model.

Onze eigen ervaring en expertise zal een onmisbare meerwaarde blijven bieden. Maar de integratie van AI in ons advieswerk betekent een enorme stap voorwaarts en opent nieuwe mogelijkheden voor ons en onze klanten.

Frank Putman speelt een essentiële rol binnen EYQ, de interne AI-assistent van EY, waarbij hij zich bezig houdt met het bepalen van de roadmap om te zorgen dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de prioriteiten van de belastingtak van EY en de meeste waarde oplevert voor onze klanten. 

Samenvatting

Belastingadvies evolueert snel door de integratie van AI-technologie, waarbij efficiëntie, innovatie en waardecreatie centraal staan. Deze ontwikkeling onthult een vooruitstrevende visie op de toekomst van belastingadvies, waarbij AI een cruciale rol speelt. Met geavanceerde toepassingen, zoals chatbots voor payrollvraagstukken, wordt de norm van belastingadvies herdefinieerd door technologie te combineren met menselijke expertise.

Over dit artikel

Door Frank Putman

EY Europe-West Deputy Tax Innovation Leader; Senior Manager, Business Tax Services, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.

Tax technology hybrid. Achtergrond in Tax. Actief op het gebied van technologie. Gefascineerd door innovatie. Getrouwd met een accountant.

Related topics AI