Diensten van Forensic & Integrity Services

Bedrijven die de waarde van integriteit in hun strategische visie en dagelijkse activiteiten verankeren, ontwikkelen sterkere bedrijven, behouden hun concurrentievoordeel op lange termijn en leveren meer waarde aan aandeelhouders.

EY Forensic & Integrity Services kan de brede sectorervaring, grondige kennis, de mensen, technologieën, processen, tools en inzichten bieden die u helpen om een cultuur van integriteit in uw bedrijf te creëren.

Wat EY voor u kan betekenen

Ons internationale team van meer dan 4.000 forensische en technologieprofessionals helpt leidinggevenden bij het in evenwicht brengen van bedrijfsdoelstellingen en risico's, het bouwen van data-gerichte ethiek- en nalevingsprogramma's en uiteindelijk het ontwikkelen van een cultuur van integriteit. We streven ernaar om u de voordelen te bieden van onze geavanceerde technologie, grondige kennis en brede wereldwijde sectorervaring.

Onderzoek & compliance

Ons gespecialiseerde wereldwijde team van onderzoekers, forensische accountants, compliance- en technologieprofessionals helpen organisaties snel te reageren op gevallen van vermeende fraude, omkoping en ander wangedrag, evenals op wetshandhavings- en regelgevingsonderzoeken. Met behulp van geavanceerde forensische technologieën verzamelen we snel feiten en bewijzen om de omvang van het probleem te beoordelen en organisaties te helpen relevante stakeholders in kaart te brengen. We ondersteunen juridisch adviseurs door verschillende gegevensbronnen te analyseren om verbanden, patronen en ongerijmdheden aan het licht te brengen presenteren onze bevindingen in juridische procedures.

Onze professionals werken ook samen met bedrijven en hun juridisch adviseur om risicobeoordelingen te verfijnen en nalevingsprogramma's aan te passen om zo integriteit in de organisatie centraal te stellen . We willen bedrijven helpen een ethische bedrijfscultuur te creëren die is gericht op eerlijkheid, integriteit en transparantie die de bedrijfsprestaties verbetert en hun merk beschermt. We helpen bedrijven een ethische bedrijfscultuur te creëren die gericht is op eerlijkheid, integriteit en transparantie en die de bedrijfsprestaties verbetert en hun merk beschermt.

Vorderingen & Geschillen

We helpen bedrijven en hun juridisch adviseur bij het voorbereiden van de berekeningen, analyses en strategieën die nodig zijn voor complexe geschillen. We adviseren over de financiële aspecten van contracten en deals die vaak aanleiding geven tot geschillen, waarmee we ook het risico op toekomstige problemen helpen te verkleinen voordat de deal zelfs maar wordt ondertekend. We ondersteunen bedrijven bij het effectief presenteren van hun standpunt over financiële en commerciële zaken in arbitrages, gerechtelijke procedures en andere alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures. Wij bieden robuuste, onpartijdige, onafhankelijke en deskundige adviezen over specialistische zaken die cruciaal zijn voor de uitkomst van geschillen. We combineren daarbij onze diepgaande forensische competenties met sectorinzicht en onze uitgebreide gezamenlijke ervaring. Uiteindelijk helpen we de waarde van de organisatie te beschermen en helpen we gerechtvaardigde winst te genereren met hun contracten en transacties.

Onze Claimsprofessionals helpen bedrijven ook bij het herstellen van financiële verliezen door het opstellen van bedrijfsmatige verzekeringsclaims en het aanvragen van overheidssubsidies na catastrofale verliezen. In de nasleep van branden, explosies, overstromingen, stormen, diefstallen, cyberinbraken en andere catastrofale situaties hebben organisaties vaak hulp nodig bij het uitstippelen van hun herstelbare financiële verliezen. Onze professionals hebben jarenlange ervaring in het helpen van organisaties bij het verhalen van verliezen van verzekeringsmaatschappijen, en in de VS bij het helpen van lokale overheden en non-profitorganisaties bij het nastreven van herstelfinanciering via Amerikaanse federale rampenprogramma's (bijv. FEMA, HUD). Met behulp van EY Disaster Grant Management helpen we organisaties tijdens het aanvraagproces, van aftrap tot afsluiting en eventueel federale audit indien nodig. 

Discovery Services

De diversiteit en versnippering van digitale informatie blijft toenemen naarmate de wet- en regelgeving steeds veeleisender wordt. Organisaties zoeken end-to-end oplossingen om juridische en compliancerisico's te beheersen en de kosten te verlagen. Van informatiemanagement van voor het incident tot gegevensbescherming na afloop; de kwalificaties, ervaring en schaalgrootte van ons team stellen ons in staat om diensten aan te bieden gedurende het hele proces. We hebben aanzienlijke ervaring met omvangrijke, complexe wettelijke en bestuursrechtelijke procedures en onderzoeken. Onze Discovery-, informatiebeheer- en forensische professionals kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen 'wie, wat, waar, wanneer en hoe' die organisaties helpen aan hun detectie- en compliancebehoeften te voldoen.

Wij stellen alles in het werk om de informatiebronnen van een organisatie te beschermen. We hebben wereldwijde operationele richtlijnen opgesteld voor het omgaan met bedrijfsgegevens en worden ondersteund door speciale teams van EY General Counsel's Global Data Privacy team. EY heeft een programma met bindende bedrijfsvoorschriften (BBV) opgesteld om te voldoen aan de Europese wetgeving voor gegevensbescherming. In veel gevallen, met name onder de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, stellen BCR's ons in staat om grensoverschrijdende gegevensoverdracht uit te voeren, wat uiteindelijk leidt tot economische efficiëntie en betere kwaliteitscontrole dankzij gecentraliseerde verwerking en controle.

Forensic Data Analytics 

Forensic Data Analytics (FDA) is een cruciaal onderdeel van bijna elke wijze waarop wij organisaties ondersteunen - of het nu gaat om een onderzoek, de digitalisering van de compliance, forensische diligence of een complexe rechtszaak. Onze FDA-professionals zijn ervaren in machine learning, natural language processing en robotic process automation en hebben uitgebreide sectorervaring. We helpen organisaties bij het opsporen en onderzoeken van gevallen van fraude, verspilling, misbruik, corruptie en andere vormen van niet-naleving.

De kwalificaties, ervaring en schaal van ons team stellen ons in staat om beleidsmakers de feitelijke bewijzen en inzichten te bieden die ze nodig hebben om integriteitsrisico's te beheersen, de nalevingskosten te verlagen en de transparantie van het bedrijf te vergroten.

Daarnaast helpen we organisaties met behulp van een op maat gemaakt, herhaalbaar en kosteneffectief raamwerk middels managed services de voortdurende compliancerisico's aan te pakken en snel in te spelen op de regelgeving. Met een 'security-by-design'-aanpak bieden we meerdere datahostingopties, stuk voor stuk met meerdere lagen fysieke en virtuele beveiliging en directe connectiviteit met forensische labs van EY-computers in meer dan 30 landen.

Privacy & Cyber Response

De professionals van EY Privacy & Cyber Response helpen organisaties bij complexe cyberaanvallen, van het onderzoek tot en met de procesvoering en de communicatie met toezichthouders. Teams van EY hebben bedrijven geholpen bij hun respons op veel verschillende cyberincidenten, zoals diefstal van persoonsgegevens, compromittering van zakelijke e-mailadressen, ransomware-aanvallen en creditcarddiefstal. De teams koppelen hun ervaring met cybersecurity en forensische informatica aan traditionele onderzoeksmethoden zoals het ondervragen van getuigen, het analyseren van data en het onderzoeken van fysiek en digitaal bewijsmateriaal om alle feiten rond een cyberaanval boven water te krijgen. De professionals van EY zijn ervaren in het geven van ondersteuning bij onderzoeken door toezichthouders en de communicatie met opsporingsinstanties. Omdat cyberincidenten vaak grensoverschrijdend zijn, stemmen onze professionals hun werkwijze af op de specifieke wet- en regelgeving van elk land dat betrokken is bij het onderzoek. Dit geldt eveneens voor onze samenwerking met externe juridische adviseurs.

Interdisciplinaire teams van EY helpen organisaties bij het ontwikkelen van kaders voor data governance die worden ondersteund door passende bedrijfsrichtlijnen en technologieën, zodat gegevensbescherming en privacy-compliance duurzaam gewaarborgd zijn. De teams helpen ook bij het ontwikkelen van plannen voor gegevensbescherming en privacy-compliance. Samen met het eigen plan van de organisatie voor respons bij cyberaanvallen kan de organisatie daarmee effectief en binnen de vereiste tijd reageren op een cyberaanval.

Transaction Forensics

Onze Transaction Forensics-professionals helpen organisaties en juridische adviseurs bij het identificeren en verminderen van financiële, operationele en reputatierisico's bij fusies en overnametransacties. Zij beschikken over ruime ervaring op het gebied van anticorruptie due diligence, zowel pre- als post-close, en aanverwante onderzoeken en nalevingskwesties. Bovendien zijn zij bedreven in het uitvoeren van diepgaande risicoanalyses van fraude, omkoping en corruptie, witwassen van geld, handels- en exportbeperkingen, transacties met wederpartijen en belangenconflicten. Wereldwijd beschikken we over competenties en resources om potentiële problemen bij transacties in alle regio's en bedrijfstakken aan te pakken.

EY Forensics COVID-19 serviceaanbod aan onze klanten in hun tijd van nood

We hebben meer dan 4.000 forensische en technologische professionals op 154 locaties in 73 landen die realtime inzicht, intelligentie en lokale respons bieden. Ze helpen bedrijven bij het identificeren en verminderen van nieuwe en opkomende risico's in deze tijd van onzekerheid. Het EY Forensics serviceaanbod na COVID-19 omvat:

  • Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer
  • Geschillen, dekking van verzekeringsvorderingen en beslechting van contractgeschillen
  • Beheer van lokale problemen en risico's waarmee werknemers en leveranciers worden geconfronteerd
  • Onderzoeken en compliance audits
Two doctors looking on scans

EY Forensics COVID-19 serviceaanbod

Brochure downloaden  

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.