Diensten van Forensic & Integrity Services

Bedrijven die de waarde van integriteit in hun strategische visie en dagelijkse activiteiten verankeren, ontwikkelen sterkere bedrijven, behouden hun concurrentievoordeel op lange termijn en leveren meer waarde aan aandeelhouders.

EY Forensic & Integrity Services kan de brede sectorervaring, grondige kennis, de mensen, technologieën, processen, tools en inzichten bieden die u helpen om een cultuur van integriteit in uw bedrijf te creëren.

Wat EY voor u kan betekenen

Ons internationale team van meer dan 4.000 forensische en technologieprofessionals helpt leidinggevenden bij het in evenwicht brengen van bedrijfsdoelstellingen en risico's, het bouwen van data-gerichte ethiek- en nalevingsprogramma's en uiteindelijk het ontwikkelen van een cultuur van integriteit. We streven ernaar om u de voordelen te bieden van onze geavanceerde technologie, grondige kennis en brede wereldwijde sectorervaring.

Integriteit & Naleving

Integriteit is de kern van het hedendaagse zakendoen en dat betekent niet alleen doen wat wettelijk is, maar ook doen wat juist is. Wij werken samen met bedrijven om hun compliance-programma's te ontwerpen, te beoordelen en te verbeteren. Daarbij richten wij ons op de juiste bestuursmodellen voor hun organisatie en stellen wij het team in staat sterke zakelijke partners te zijn die overtredingen van wet- en regelgeving proberen te voorkomen. Veel bedrijven willen hun programma's moderniseren en maken gebruik van technologie om betere inzichten te verschaffen en efficiëntie te realiseren.

Geschillen

EY Claims & Disputes teams staan bedrijven, overheden, overheidsinstanties, particulieren en hun juridische adviseurs bij in 's werelds meest complexe geschillen. EY-professionals geven deskundig advies en opinies over boekhoudkundige, financiële en waarderingskwesties in internationale arbitrage, rechtszaken en andere alternatieve geschillenbeslechtingsfora, waaronder de vaststelling van deskundigen. De teams van EY bieden op maat gemaakte engagementteams met de professionals die nodig zijn om aan uw behoeften te voldoen.

De teams van EY bieden inzichtelijke oplossingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vaardigheden en kennis van een multidisciplinair team van 4.500 forensisch medewerkers en andere sectorspecialisten en professionals in meer dan 150 landen. EY-teams zijn onderling verbonden, kunnen snel worden gemobiliseerd en hebben een wereldwijde omvang en reputatie: overal ter wereld waar u ons nodig hebt, kunnen zij de relevante kennis, taal en ervaring leveren. 

Ontdekking & Analytics

Organisaties zijn op zoek naar end-to-end eDiscovery-oplossingen om hen te helpen juridische en nalevingsrisico's te beheersen en kosten te besparen. Van pre-litigation informatiebeheer tot post-matter data disposition, de kwalificaties, ervaring en schaalgrootte van de EY-teams stellen ons in staat diensten aan te bieden in het brede scala van de eDiscovery levenscyclus.

EY-professionals hebben aanzienlijke ervaring in het beheren van high-profile, complexe juridische en regelgevende reacties en onderzoeken. De teams streven ernaar geavanceerde analyses en AI-technologieën toe te passen op elke fase van een zaak, van validatie van collecties en analyse van hiaten, vroege beoordeling van een zaak, gegevensverwerking, beoordeling van documenten, productie, getuigenverklaringen en hoorzittingen tot de voorbereiding van een rechtszaak. EY-teams van eDiscovery informatiebeheer- en forensische professionals kunnen helpen bij het beantwoorden van de "wie, wat, waar, wanneer en hoe"-vragen die voldoen aan de eDiscovery- en compliance-behoeften van cliënten. 

Privacy & Cyberrespons

De teams van EY hebben bedrijven bijgestaan bij het reageren op een reeks cyberincidenten, waaronder diefstal van persoonlijk identificeerbare gegevens (PII), compromittering van zakelijke e-mail, ransomware-aanvallen en diefstal van creditcards. De teams combineren cyberbeveiliging en forensische computerervaring met traditionele onderzoeksbenaderingen, waaronder het ondervragen van getuigen, het ondervragen van gegevens en het onderzoeken van fysiek en digitaal bewijsmateriaal om alle feiten met betrekking tot een inbreuk aan het licht te brengen.

De professionals van EY zijn ervaren in het helpen omgaan met verzoeken om inlichtingen van regelgevende instanties en het onderhouden van contacten met rechtshandhavingsinstanties. Aangezien cyberinbreuken vaak internationale grenzen overschrijden, stemmen zij hun procedures af op de specifieke wet- en regelgeving van elk land dat bij het onderzoek is betrokken, waaronder onze samenwerking met externe juridische adviseurs. 

Forensisch onderzoek van transacties

Onze Transaction Forensics-professionals helpen organisaties en juridische adviseurs bij het identificeren en verminderen van financiële, operationele en reputatierisico's bij fusies en overnametransacties. Zij beschikken over ruime ervaring op het gebied van anticorruptie due diligence, zowel pre- als post-close, en aanverwante onderzoeken en nalevingskwesties.

Daarnaast zijn zij bedreven in het uitvoeren van diepgaande risicoanalyses van fraude, omkoping en corruptie, witwassen van geld, handels- en exportbeperkingen, transacties met verbonden partijen en belangenconflicten. Wij beschikken over wereldwijde capaciteiten en middelen om potentiële problemen bij transacties in alle regio's en bedrijfstakken aan te pakken.

Onderzoeken

De teams van onderzoekers, forensische accountants, compliance-specialisten en technologieprofessionals van EY kunnen bedrijven helpen snel te reageren op gevallen van vermeende fraude, omkoping en ander wangedrag, en ondersteuning te bieden bij eventuele daaropvolgende juridische, civiele of strafrechtelijke procedures.

Met behulp van geavanceerde forensische technologieën en datavisualisatietools verzamelen EY-teams feiten en identificeren ze snel relevant bewijsmateriaal om mogelijke schade als gevolg van onoorbare praktijken, waaronder mogelijk corrupte betalingen, door pas overgenomen bedrijven of joint venture-partners te helpen beperken. 

Incidentenbestrijding en veerkracht

Bij het omgaan met een crisis kunnen de complexiteit van beslissingsmomenten, actieworkflows en het monitoren van initiatieven grote uitdagingen zijn. De teams van EY kunnen u helpen de juiste oplossingen te vinden in de nasleep van elke crisis, zoals brand, explosies, overstromingen, stormen, diefstallen, cyberinbraken of andere catastrofale situaties. Door de toepassing van geavanceerde forensische technologie kunnen EY-teams met succes initiatieven beheren en monitoren om organisaties te helpen bij het documenteren en herstellen van financiële verliezen. 

EY Forensics COVID-19 serviceaanbod aan onze klanten in hun tijd van nood

We hebben meer dan 4.000 forensische en technologische professionals op 154 locaties in 73 landen die realtime inzicht, intelligentie en lokale respons bieden. Ze helpen bedrijven bij het identificeren en verminderen van nieuwe en opkomende risico's in deze tijd van onzekerheid. Het EY Forensics serviceaanbod na COVID-19 omvat:

  • Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer
  • Geschillen, dekking van verzekeringsvorderingen en beslechting van contractgeschillen
  • Beheer van lokale problemen en risico's waarmee werknemers en leveranciers worden geconfronteerd
  • Onderzoeken en compliance audits
Two doctors looking on scans

EY Forensic & COVID-19 serviceaanbod

Brochure downloaden  

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.