Diversiteit, equity & inclusiviteit en jouw carrière

Wat je achtergrond ook is: bij ons voel je je thuis. Jij hebt echt wat bij te dragen. We kijken naar je hele persoonlijkheid. Wat breng jij mee? Bring yourself. Build your future.

Er zijn allerlei initiatieven waaraan je merkt dat EY veel waarde hecht aan diversiteit. Ze willen dat je bent wie je bent. Geen façades.

Sarah Haji

Senior Auditor, EY Nederland

Welkom bij een werkplek voor iedereen

Diversiteit en inclusiviteit maakt teams sterker, innovatiever en creatiever. Het brengt onze mensen, onze klanten en onze organisatie verder. Bij EY vinden wij het belangrijk dat iedereen bijdraagt aan een omgeving waarin alle verschillen worden gewaardeerd, iedereen een gevoel van verbondenheid ervaart en rechtvaardige besluiten worden genomen. Een omgeving waar mensen elke dag geïnspireerd worden om op een inclusieve wijze samen te werken.

Iedereen heeft eigen inzichten en visies. Wij vullen elkaar aan en houden elkaar scherp. Wij kunnen de moeilijkste uitdagingen samen aan door onze verschillen te waarderen en samen te werken aan een werkplek gebaseerd op veiligheid en vertrouwen.

Door het combineren van onze verschillende denkwijzen en perspectieven ontstaan de beste oplossingen. Samen komen wij tot betere vragen én betere antwoorden. Ook leiden verschillende perspectieven tot creatievere ideeën, innovatie en effectievere oplossingen.

Maak deel uit van iets bijzonders

Naast het ‘thuis’ gevoel, vinden wij het belangrijk dat jij je gewaardeerd voelt, zodat je het beste uit jezelf kunt halen. Je kan met een gerust hart een ander standpunt innemen en erop vertrouwen dat er naar je wordt geluisterd. We weten als je optimaal jezelf kan zijn, krijg je minder last van stress, ben je gemotiveerder en actiever, en is de kans groter dat je een geïnspireerde bijdrage kunt leveren. Jij maakt het verschil bij EY.

Wij hebben allemaal meerdere aspecten van onze identiteit, waarvan vele niet zichtbaar zijn voor anderen. Hoeveel we delen verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk van factoren zoals persoonlijkheid en cultuur, maar ook van hoe veilig we ons voelen. Door open te zijn en waardering te laten blijken, helpen we om vertrouwen op te bouwen, zodat jij altijd kunt delen wie je bent.

Goed presterende teams worden gestimuleerd door elk lid te betrekken bij discussies en beslissingen, door elkaar professioneel en persoonlijk te ondersteunen, door te investeren in elkaars succes en door iedereen het gevoel te geven erbij te horen.

Binnen EY is het beleid gericht op het creëren van gelijke kansen en het verankeren van DE&I in alle processen. We moedigen de dialoog tussen medewerkers aan om bewustzijn en begrip van verschillende attributen van inclusiviteit te bevorderen, onze inclusieve cultuur op te bouwen en innovatie en uitzonderlijke service voor klanten te stimuleren. Om dit verder uit te dragen hebben wij verschillende initiatieven en samenwerkingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. We richten ons hierbij op 5 hoofdthema's: 

 • Gender gelijkheid

  Bevordering van gelijke rechten van vrouwen op het werk en in de samenleving vraagt inzet, focus en daadkracht, maar is op de lange termijn in ieders voordeel. #BeTheAnswer is meer dan een hashtag – het is een herinnering dat gendergelijkheid nu harder nodig is dan ooit om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te kunnen bieden. Bekijk hieronder onze verdere initiatieven op het gebied van 'Gender'. 

  + SheConnects: is een intern netwerk dat de retentie van vrouwen die werken bij EY verhoogt, het aantal vrouwelijke collega's aan de top verhoogt zowel als bijdraagt aan de propositie van EY als werkgever waar vrouwen willen werken.

  + Lid van Incubators programma WomenInc: zet zich in voor een samenleving waarin je gender en sekse niet bepalen welke kansen je hebt.

  + Charter ondertekenaar van Talent naar de Top – Monitor Talent naar de Top workshops en cross mentor programma.

  + WomenFastforward: streeft naar het versterken van een divers beroepsbevolking door vrouwen en meisjes in staat te stellen hun potentieel te bereiken door middel van onderwijs, mentorschap, innovatie en ondernemerskansen. 

 • Culturele diversiteit

  Binnen EY willen we het bewustzijn en begrip van verschillende culturele achtergronden vergroten en zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Onze kantoren zijn daarom ingericht met verschillende faciliteiten, zoals stilteruimtes en gebedsruimtes. Ook hebben wij verschillende initiatieven en samenwerkingen op het gebied van multicultureel talent:

  + AcrossCultures: Ons culturele platform brengt collega’s van verschillende achtergronden samen. Het platform faciliteert en stimuleert gesprekken tussen collega’s over culturele diversiteit. Het delen van unieke perspectieven, vergroten van het bewustzijn en leren van elkaar heeft een domino-effect op onze algemene groei en draagt bij aan een diverse en inclusieve Better Working World.

  + Wrokko: Wrokko is hét platform voor bi-culturele pioniers. Zij verleggen grenzen door te verbinden tussen verschillende werelden. Op de weg die deze pioniers afleggen zijn schatten van talent te vinden. Wrokko’s missie is om de potentie en de kracht van bi-culturele talenten te ontketenen.

  + Lid van Agora Network: Agora Network is een overkoepelend netwerk dat zich inzet voor de bevordering van culturele diversiteit in organisaties. Dit is een stichting waar talenten met roots uit alle hoeken van de wereld samenkomen. 

 • LHBT+ community

  Bij EY voelen we ons verplicht om te zorgen voor een omgeving waar iedere professional zichzelf mag zijn op de werkvloer en het gevoel heeft erbij te horen. Dat maakt ons sterker als organisatie, waardoor we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. We hebben EY-kantoren in landen waar homoseksualiteit illegaal is en ook daar hebben we de verantwoordelijkheid om onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden waar ze zich optimaal kunnen ontplooien. Lees hieronder een aantal van onze initiatieven:

  + EY Unity: is een interne community & netwerk dat een inclusieve werkwereld bevordert door lesbische, homoseksuele, bi-seksuele, transgender en aanverwante individuen te betrekken en in staat stelt hun beste authentieke zelf te zijn.

  + Workplace pride: Workplace Pride is een non-profit stichting die zich inzet voor het verbeteren van het leven van lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en queer (LGBTIQ+) mensen op werkplekken wereldwijd. We streven naar een wereld van inclusieve werkplekken waar LGBTIQ+ mensen echt zichzelf kunnen zijn, gewaardeerd worden en door hun bijdragen het voortouw kunnen nemen voor anderen.

  + Pride business club: om het bedrijfsleven inhoudelijk nog meer te betrekken bij de realisatie van onze doelstellingen is er een Pride Business Club opgericht. Als lid van de business club maken we onderdeel uit van een netwerk van professionals die diversiteit en emancipatie van LHBT’s belangrijk vinden en ons vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid financieel, inhoudelijk en/of creatief ondersteunen.

  + Pride 2021: Afgelopen zomer heeft EY met trots de pride walk gelopen in Amsterdam. 

  + Pride 2020: Wij organiseerde een kleinschalige ‘Alternative Pride Event 2020’ op het Amsterdamse EY-kantoor waar onder andere de LGBT-vlag werd gehesen. Zie het volledige artikel van D&I leider Anita Huijmans hieronder.

  + Pride In 2019: nam EY onderdeel van de botenparade in Amsterdam. Daar genoten wij volop, met onze netwerkgemeenschap voor LGBT+professionals, Unity. Alternative Pride event.

  + IDAHOTB: Op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (IDAHOTB), hebben wij onze voortdurende inzet getoond voor de inclusie van onze lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBT +) mensen over de hele wereld.

 • (dis)Ability

  Bij EY zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelen. We kijken niet naar je achtergrond maar naar je persoonlijkheid. Zo zien wij dat wij ook de ruimte geven aan mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hun disabilities worden beschouwd als abilities die andere perspectieven kunnen bieden. Zie hieronder een aantal van onze intiatieven:

   + Refugee Talent Hub: brengt vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar met betaalde banen als doel. Hun droom is een Nederland waarin werkgevers de talenten van vluchtelingen zien en benutten, en vluchtelingen dus gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt. De Refugee Talent  Hub organiseert kleinschalige bijeenkomsten voor vluchtelingen, op de werkvloer bij werkgevers. Daarbij staat de persoonlijke ontmoeting centraal.

  + Samen met de HOI Foundation hebben we een dyslexie-evenement georganiseerd. Tijdens de boekbespreking van ‘Dyslexie als kans’ werd er ingegaan op de verborgen talenten van het dyslectische brein.

  + Wij werken samen met Normaalste Zaak: een actief netwerk van ruim 600 MKB-ondernemers én grote werkgevers die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen.

  + Wij werken ook samen met Onbeperkt aan de slag: de one-stop-shop voor zowel talentvolle en gemotiveerde werkzoekenden met een beperking als werkgevers die impact

  + Lid van PurpleSpace: is 's werelds enige netwerk- en professionele ontwikkelingshub voor gehandicapte werknemers, netwerk- en resourcegroepleiders en bondgenoten uit alle sectoren en beroepen.

  + Lid van Valuable 500: de missie van de Valuable 500 is om de kracht van het bedrijfsleven te gebruiken om blijvende verandering te stimuleren voor de 1,3 miljard mensen over de hele wereld, die leven met een handicap.

 • Flexibiliteit

  Binnen EY hebben we volop oog voor gezinnen en (jonge) ouders. Wanneer het niet mogelijk bleek om het normale aantal uren te blijven werken, hebben we gezamenlijk naar oplossingen gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van verlof en de inhuur van een oppas. Zie hieronder een aantal opties dat EY biedt op het gebied van flexibiliteit:

  + Kinderopvang
  + Aanvullend geboorteverlof: bij EY betalen wij 70% van het salaris uit.
  + Faciliteiten op kantoor zoals lactatieruimtes
  + HR Portal waarbij verschillende voorlichting trainingen aangeboden worden zoals 'Een ouder worden'. 
  + Aanvulling op wettelijk ouderschapsverlof: Als werkgever dragen we graag steentje bij aan een gezonde werk-privébalans, ook voor collega’s die net ouder zijn geworden en een salaris hebben dat boven de UWV grens ligt. Daarom wordt bij dit verlof de UWV uitkering, waar van toepassing, door EY aangevuld tot 70% van het laatstverdiende brutoloon. Alle overige arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld je mobiliteitsbudget en pensioenopbouw lopen gedurende deze periode gewoon door. Als je na deze 9 weken nog steeds ouderschapsverlof wil genieten, kan je onbetaald ouderschapverlof aanvragen.

Ontmoet Sarah, onze veelzijdige accountant.

Waarom ze voor EY koos? Vanwege het beleid op het gebied van Diversiteit & Inclusie. En vanwege de flexibiliteit. Inmiddels is zij doorgegroeid naar een rol als senior Staff Audit en ziet ze naast haar studieleven ook nog eens haar kleintje opgroeien tot een mannetje. 

Bring yourself, build your future. Bekijk haar verhaal.

Volg ons op social media