Financiële adviesdiensten

In Consulting

Wij helpen u kansen te benutten om winstgevende groei te stimuleren, de organisatiestructuur te herzien en het potentieel van informatie te benutten. Vandaag de dag moeten financiële functies kijken naar hoe de hele organisatie - en daarbuiten - van invloed is op de bottom line.

Wat EY voor u kan betekenen

Wanneer uw organisatie met complexe zakelijke knelpunten te maken krijgt die de groei belemmeren, kosten verhogen en nieuwe risico's met zich meebrengen, heeft u meer nodig dan alleen best practices of oplossingen voor zeer specifieke problemen. Om op lange termijn winstgevende groei te realiseren en inzichten met toegevoegde waarde te verkrijgen, dient u op een andere manier strategisch na te denken over wat u met de beschikbare resources doet om transformatieve verandering teweeg te brengen. Tegenwoordig lopen organisaties die te traag of überhaupt niet transformeren, het risico op langzame groei en lopen daardoor hun concurrentievoordeel mis, of zelfs nog erger.

Een financiële transformatie moet in de hele onderneming worden doorgevoerd. Onze financiële adviseurs beschikken zowel over gedegen financiële als boekhoudkundige kennis. Zij zetten technologieën in om kansen te benutten met het oog op de groei, optimalisatie en bescherming van uw bedrijf, nu en in de toekomst. Binnen elke opdracht kan EY onze methoden en dienstverlening afstemmen op uw specifieke omstandigheden. En we kunnen u helpen met een frisse blik te kijken naar hoe u gebruikmaakt van gegevens om daaruit waardevolle zakelijke informatie te extraheren.

We ontwikkelen onze dienstverlening voortdurend mee met uw veranderende doelstellingen voor succes en passen deze aan de snel ontwikkelende digitale wereld aan. Wij begrijpen als geen ander dat veranderingen in één klein gebied aanbrengen, over de gehele linie een enorm, positief verschil kan maken.

 • Wendbare financiële procesinrichting

  Wij helpen u uw financiële en boekhoudkundige processen aanpasbaar, inzichtelijk en kostenefficiënt te maken door u de technologie aan te reiken die uw bedrijfstransformatie mogelijk maakt.

  Onze aanpak om een wendbare financiële procesinrichting te bereiken:

  • Evalueert en begrijpt de knelpunten die door uw huidige technologische omgeving zijn ontstaan en hoe dit van invloed is op uw bedrijfsmodel, organisatie en bedrijfsprocessen.
  • Ontwikkelt een routekaart met toekomstige doelstellingen. Daarin wordt duidelijk vastgelegd hoe op technologie gebaseerde transformatie u kan helpen deze doelstellingen te verwezenlijken. 
  • Begrijpt de potentiële zakelijke voordelen en de algemene businesscase tot in elk detail, zodat er passende investeringsbeslissingen en trade-offs kunnen worden gemaakt. De focus ligt hierbij op het gebruik van de juiste toonaangevende technologie vanuit een ERP-perspectief en met het oog op digitale verbetering. Denk bij dergelijke technologieën bijvoorbeeld aan intelligente automatisering, robotica, kunstmatige intelligentie, blockchain en dergelijke.
  • Hierbij houden we rekening met het menselijke aspect door een aanbod van diverse begeleidende diensten, zoals veranderingsmanagement en inzichten in de nieuwe vaardigheden die nodig zijn. Zo helpen we medewerkers tijdens deze transitie om nieuwe werkwijzen en een nieuwe visie op het werk te ontwikkelen.
 • Excellente medewerkers

  Met onze dienstverlening op het gebied van excellente medewerkers helpen wij u de huidige capaciteiten van uw financiële team in kaart te brengen, verbetermogelijkheden vast te stellen en het team aan de hand van een routekaart klaar te maken voor de toekomst. 

  Met hun beproefde methode kunnen onze teams:nbsp

  • Beoordelen wat de huidige sterke en zwakke punten zijn van de financiële afdeling
  • Rollen en verantwoordelijkheden verder verfijnen
  • Leidinggevende vaardigheden afzetten tegen de verwachtingen op dat gebied
  • Lacunes in vaardigheden vaststellen
  • Aanbevelingen voor verbeteringen doen
 • Excellente financiële controle

  We kunnen de financiële functie helpen nauwer af te stemmen op andere functies en een wederzijds inzicht in risico's en kansen te ontwikkelen.

  Onze aanpak om excellente financiële controle te bereiken:

  • Wij laten financiële leiders verder kijken dan de traditionele visie op financiën en laten hen nauwer samenwerken met andere interne functies met het oog op bedrijfsplanning en strategische beslissingen – niet alleen vanuit het perspectief van bewaking, rapportage en risicobeheer. 
  • In onze diensten op het gebied van excellente financiële controle komen alle sleutelfactoren voor een effectieve controllerfunctie samen: mensen, processen, beleid, technologie en implementatiemodel, en daarbij bevorderen ze een krachtige partnerschap tussen de financiële afdeling en het bedrijf.
  • We maken gebruik van toptechnologie, zoals SAP Simple Finance, om de gegevens, analyses en inzichten te genereren die nodig zijn om het bedrijf te leiden. 
  • We ontwerpen dienstverleningsmodellen voor de financiële afdeling en leggen ze zodanig ten uitvoer dat ze de schaal en de consistentie bieden die nodig is om een steeds complexer landschap te kunnen beheren. 
  • Wij helpen het evenwicht te bewaren tussen de mondiale normen en de lokale complexiteiten waarmee de controller te maken heeft.
 • Excellente wereldwijde financiële dienstverlening

  Toekomstige dienstverleningsmodellen voor Global Business Services (GBS) zijn mondiaal, multifunctioneel, volledig geïntegreerd en gericht op end-to-endprocessen. De overgang naar een GBS-organisatie is niet zozeer een revolutie als wel een evolutie vanuit het huidige perspectief; end-to-end Global Business Services vormen het eindpunt van deze evolutie. 

  Onze dienstverlening op het gebied van excellente wereldwijde financiële dienstverlening heeft betrekking op:

  • De inrichting van gedeelde financiële diensten, de migratie van financiële naar multifunctionele en regionale gedeelde diensten en de migratie van multifunctionele gedeelde diensten naar een echte end-to-end GBS-organisatie.
  • We kunnen u helpen de huidige maturiteit van uw GBS-reis te bepalen in zes dimensies:

  1.  Strategie

  2. Organisatie en locatie

  3.  Reikwijdte en maturiteit van de dienstverlening

  4.  Migratie en verbetering

  5.  Processen en automatisering

  6.  Medewerkers en talenten

  • GBS stimuleert een commerciële cultuur en zorgt voor een goede balans tussen kostenreductiedoelstellingen en investeringen in procesvernieuwing. 

  Om u deze diensten op een consistente manier in alle functies, overal ter wereld en volkomen geïntegreerd te verlenen, werken we samen met onze teams van Supply Chain & Operations, People Advisory Services, Technology, Customer, Risk, Human Capital en Tax. Onze innovatieve 'Build-Operate-Transfer'-aanpak stelt u in staat om GBS sneller en met minder risico op te zetten.

 • Financiële diagnose: hoe goed presteert u in vergelijking met uw sectorgenoten?

  Door benchmarking als prestatiebeheertool te integreren, kunt u inzicht krijgen in hoe uw organisatie in vergelijking met haar sectorgenoten presteert. 

  Onze benchmarkproducten helpen u bij het ontwikkelen en uitvoeren van een programma waarmee u uw bedrijfsprestaties kunt berekenen, deze kunt afzetten tegen de sector- of andere relevante benchmarks, en belangrijke bevindingen en verbetermogelijkheden kunt vaststellen. Door gebruik te maken van het benchmarkarchief met meer dan 500.000 analysepunten en met deep datasets afkomstig uit diverse sectoren, wordt het mogelijk beslissingen op basis van feiten te nemen.

Wie we zijn

Het adviesteam bestaat uit een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking. We doen onze uiterste best om de problemen waarmee u te maken heeft, te doorgronden en streven ernaar betere vragen te stellen zodat uw bedrijf uiteindelijk beter werkt. Neem vandaag nog contact op met ons Advisory-team om te zien hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Eerst luisteren, dan transformeren

Een succesvolle transformatie begint met goed luisteren naar de ambities en uitdagingen van uw organisatie.

Lees meer

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.