Strategische transformatie

In Consulting

Het transformatieve tijdperk verandert hoe we leven, werken en spelen, net zoals dat eerder het geval was in het industriële tijdperk. Gemakkelijke oplossingen volstaan niet meer. In plaats daarvan moeten organisaties nadenken over fundamentele transformaties die de nodige flexibiliteit verschaffen om zich aan te passen aan de veranderingen.

Wat EY voor u kan betekenen

Door de verschuivende verwachtingen van alle stakeholders hebben bedrijven te maken met constante veranderingen. Werknemers, klanten en beleggers hebben een goede reden nodig om zich betrokken te voelen bij een bedrijf. Daarom moeten organisaties nadenken over fundamentele transformaties om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen.

EY Advisory kan u helpen de inherente waarde in het gehele transformatiespectrum te benutten, of het nu gaat om purpose, activiteiten en het bedrijfsmodel, het proces en de organisatie, of tools en technologie. Samen helpen we u betere, duurzame resultaten te behalen, van strategie tot uitvoering.

Purpose-Led Transformation™

Purpose-Led Transformation is een nieuwe aanpak om strategische transformatie, innovatie en groei te stimuleren. Uit een recent onderzoek door EY en Harvard Business Review Analytics bleek dat 91% van de respondenten een purpose heeft voor het eigen bedrijf of hieraan werkt, terwijl minder dan de helft vindt dat de gehanteerde strategie goed is afgestemd op de purpose. Verder vindt slechts 37% van hen dat zowel bedrijfsmodel als activiteiten zijn afgestemd op de purpose.

We definiëren purpose als de duidelijk afgebakende bestaansreden van een organisatie waarmee de strategische visie en besluitvorming worden bepaald. Een sterke purpose zorgt ervoor dat de bedrijfsstrategie is gericht op het leveren van waarde en betekenis voor klanten, werknemers en andere stakeholders, waardoor uw organisatie sterker en beter wordt.

Enterprise Operating Model

Externe factoren, zoals veranderingen op het gebied van technologie, klantvoorkeuren en concurrentie, en interne factoren, zoals strategische verschuivingen, hogere operationele kosten en veranderingen in het bestuur, leiden ertoe dat bedrijven hun bedrijfsmodel moeten veranderen om concurrerend te blijven. Enterprise Operating Model ondersteunt de strategie-uitvoering en zorgt voor meer waarde door:

  • Verhoging van de omzet: nieuwe bedrijfsmodellen opstellen of bestaande modellen optimaliseren om de beste resultaten voor klanten te realiseren
  • Differentiatie van de belangrijkste competenties (inclusief prestaties): verbetering van de operationele effectiviteit
  • Stimulering van duurzame winstgevendheid: bedrijfskosten optimaliseren

Enterprise Cost Reduction

Voor elke organisatie ligt de focus niet alleen op groei, maar ook op winstgevendheid. Het is belangrijk om te vragen welke maatregelen zijn genomen om de winstgevendheid te vergroten. Het gaat erom de kostenstructuur af te stemmen op de bedrijfsstrategie, de kosten te beperken en die besparingen te gebruiken om de groei te stimuleren. Hierdoor ontstaan operationele en financiële besparingen die de winst verhogen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat u uw klanten en aandeelhouders effectiever kunt bedienen.

EY identificeert initiatieven die een breed scala van uitdagingen op het gebied van financiën, kosten en kapitaal aanpakken. Daarnaast helpen we met de prioriteitstelling en implementatie van deze oplossingen. Onze gedetailleerde frameworks en methodologie voor verandermanagement helpen EY-klanten hun huidige doelen en toekomstige ambities te verwezenlijken.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.