Milieuactie

Onze EY Ripples-focus op het versnellen van milieuduurzaamheid stelt EY-medewerkers in staat hun vaardigheden, kennis en energie te kanaliseren naar interne en gemeenschapsprojecten die het milieu beschermen.

Wat EY kan betekenen

De visie van EY Ripples om in 2030 een positief effect te hebben op één miljard levens wordt kracht bij gezet door het inzicht dat klimaatverandering en sociale ongelijkheid nauw met elkaar verbonden zijn. Arme gemeenschappen worden het hardst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Daardoor bestaat het risico dat decennia van vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding ongedaan worden gemaakt als de klimaatnoodsituatie niet wordt aangepakt.

Het EY Ripples-programma richt zich op activiteiten die de invoering versnellen van nieuwe modellen en technologieën die het milieu beschermen en economische kansen creëren. Over de hele wereld leveren EY-teams een bijdrage door middel van:

EY professionele ondersteuning

EY-professionals werken samen met milieugerichte non-profitorganisaties en impactbedrijven, om oplossingen te vinden voor de klimaatcrisis. Naast pro-bono advies verlenen EY-medewerkers leiderschapsbegeleiding en -coaching, en nemen zij zitting in het bestuur van organisaties, om hen te ondersteunen bij het aanpakken van hun grootste uitdagingen en kansen.

Workshops voor toekomstige leiders

EY-medewerkers leiden actiegerichte workshops om de milieukennis van toekomstige leiders te vergroten en hun gevoel van betrokkenheid te versterken. EY-teams werken niet alleen samen met universiteitsstudenten om de passie en creativiteit van Gen Z te kanaliseren, maar geven ook workshops aan bedrijven en maatschappelijke groeperingen.

Citizen Science

Het modelleren van de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, het beschermen van kritieke leefgebieden en biodiversiteit, en het bevorderen van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zijn allemaal sterk afhankelijk van “citizen science”. EY ondersteunt onderzoeksprojecten en draagt zo bij aan de verzameling en analyse van gegevens die van onschatbare waarde zijn voor het vormgeven van milieubeleid en -strategie.

Neem contact op

Bevalt het wat je hebt gezien? Neem contact op voor meer informatie.