EY Ripples samenwerkingen in Nederland

EY Ripples heeft als doel gesteld om in 2030 een positief effect te hebben op één miljard levens. Daarom heeft EY samenwerkingen met partners die deze missie op verschillende manieren ondersteunen.

Related topics Corporate Responsibility
jINC_MetSlogan_LinksBoven

Ieder kind heeft talent. Daarom strijdt JINC voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt. EY werkt samen met JINC om deze missie waar te maken.

In Nederland groeien honderdduizenden kinderen op in wijken met veel armoede en weinig rolmodellen. Zij hebben evenveel talent als leeftijdsgenootjes uit betere buurten, maar krijgen vaak minder kans zich te ontwikkelen. Om deze kinderen een goede start op de arbeidsmarkt te geven, werken EY-collega’s samen met JINC om kinderen, tussen 8 en 16 jaar oud, voor te bereiden op de arbeidsmarkt en te inspireren door flitsstages, sollicitatietrainingen, workshops digitale vaardigheden en loopbaancoaching.

jINC_MetSlogan_LinksBoven

Veel vluchtelingen in Nederland staan te popelen om aan het werk te gaan maar komen moeilijk in contact met werkgevers. Andersom geldt dat ook. Veel werkgevers willen het talent en het vakmanschap van vluchtelingen graag benutten, maar weten hen niet goed te vinden. Daarom is er de Refugee Talent Hub.

Samen met de Refugee Talent Hub organiseert EY jaarlijks het “EY Professional Excellence program’’. Dit mentorprogramma is gericht op vluchtelingen op de werkvloer, met betaald werk als doel. Tijdens het programma worden onze medewerkers (mentor) gekoppeld aan werkzoekenden vluchtelingen (mentee). Gedurende een periode van drie maanden werken mentor en mentee samen toe naar een concreet, werk-gerelateerd doel en wisselen onderling kennis, netwerk en ervaringen. Naast het mentorprogramma krijgen de talenten ook trainingen om vaardigheden te ontwikkelen die ze helpen bij een baan bij EY. Daarnaast organiseert EY in samenwerking met Rabobank en KPMG een “Finance Academy” voor vluchtelingen met eveneens betaald werk als doel.

jINC_MetSlogan_LinksBoven

Life Terra heeft als doel om in 5 jaar 500 miljoen bomen te planten en daarmee actie te ondernemen tegen de klimaatcrisis. De organisatie richt zich op het herstellen van onze band met de aarde door het planten van bomen te faciliteren en gemeenschappen te voorzien van de kennis, technologie en instrumenten om nu klimaatactie te ondernemen.

EY is sinds 2021 C02-negatief en heeft als doel om in 2025 netto nul te bereiken. Om hieraan bij te dragen organiseert EY in samenwerking met Life Terra boomplantacties waarbij we onze collega’s voorlichten over klimaatacties en onze handen vies maken door bomen te planten.

jINC_MetSlogan_LinksBoven

Stichting NL Cares inspireert mensen en organisaties om hun tijd, vaardigheden en middelen in te zetten voor maatschappelijke uitdagingen zoals de wereldwijde klimaatcrisis, dak- en thuisloosheid en kansenongelijkheid. Door mens en organisatie in staat te stellen een bijdrage te leveren aan een betere wereld hopen ze de mondiale uitdagingen het hoofd bieden.

Jaarlijks organiseert EY in samenwerking met Stichting NL Cares de Social Impact Days. Tijdens dit evenement maken basisschoolkinderen (8-12 jaar) met een kwetsbare achtergrond spelenderwijs kennis met ondernemerschap en geldzaken. Tijdens deze dagen stimuleren EY’ers de kinderen om verder te kijken dan hun eigen wereld en hun volledige potentie te ontdekken.

Contact us

Interested in the changes we have made here,

contact us to find out more.