5 minuten leestijd 31 maart 2023

Hoe kunnen nutsbedrijven diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) binnen hun personeelsbestand stimuleren?

Door Sliman Abu Amara

EY Director Markets & Business Development Energy & Resources

Gedreven, enthousiast, integer. Draagt vanuit zijn commerciële positie doorlopend bij aan de actieve rol die accountants en adviseurs in de energietransitie vervullen.

5 minuten leestijd 31 maart 2023
Related topics Energietransitie EY Society

Vier bestuurders uit de energiesector delen hun visie over het belang van diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen hun organisatie.

In het kort:

  • Vooroordelen en privileges bespreekbaar en transparant maken zorgt direct voor verandering.
  • Sollicitatieprocedures moeten veranderen om tot nieuwe dynamiek en inzichten te komen.
  • Diversiteit en inclusie is niet alleen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid maar stimuleert ook economische groei.

De energietransitie, met de inzet van nieuwe processen en technologieën, biedt een unieke kans om diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) aan te pakken en in het bijzonder de huidige genderongelijkheid in de energiesector. DE&I wordt dan ook steeds meer gezien als een cruciale stimulans in de energietransitie. We weten ook dat de energiesector de komende tien jaar zijn wervingsbeleid drastisch moet aanpakken om gelijke tred te houden met de groei van werk in de energietransitie.

Moderator Nancy Poleon vroeg vier bestuurders uit de energiesector hun visie te geven tijdens de Future of Utilities Energy Transition Summit die in Amsterdam gehouden werd. Janneke Hermes (CFO Gasunie), Danny Benima (CFO Stedin), Dyonne Rietveld (CEO Uniper) en Stephan Segbers (COO Essent) namen deel aan de paneldiscussie.

Kernwaarden

We zien steeds meer vrouwen aan de top in de energiesector, hoe slaag je erin om leiding te nemen in een vooral door mannen gedomineerde omgeving? Dyonne Rietveld – Managing Director Uniper: “Gelukkig is er al heel veel veranderd in positieve zin en wordt de energiesector steeds diverser. Toen ik vijftien jaar geleden begon als trainee waren er nauwelijks vrouwen in het managementteam. Ik groeide in mijn rol maar vroeg mezelf soms wel af of ik anders behandeld werd vanwege mijn leeftijd of omdat ik vrouw ben. Werd ik wel serieus genomen en gehoord in deze mannenwereld met veel dominante karakters. Toch wilde ik me niet aanpassen of een act opvoeren. Ik ben dichtbij mezelf gebleven en bewust teruggegaan naar de kern: wie ben ik en wat zijn mijn kernwaarden? Ik vind het heel belangrijk om jezelf te zijn. Het is voor mij cruciaal om een werkomgeving te faciliteren waarbinnen dat mogelijk is.”

De grootste kracht die je hebt, is jezelf te zijn. Als bestuurder vind ik het een plicht de werkomgeving te creëren waarin mensen bij hun kernwaarden kunnen blijven. De schijn ophouden en niet jezelf kunnen zijn, is schadelijk op de lange termijn.
Dyonne Rietveld
Managing Director Uniper

Ander perspectief

Hoe kunnen mannen betere bondgenoten worden op de werkvloer zodat vrouwen zich niet buitengesloten voelen? Stephan Segbers – COO Essent: “In een door mannen gedomineerde wereld moet je zorgen dat vrouwen gelijk behandeld worden. Neem een ander perspectief en ga in iemand anders z’n schoenen staan. Wees nieuwgierig, observeer en stel vragen. Als je in gesprek met een ander gaat, realiseer je wat er speelt en dat vergroot je bewustzijn. Als je het bespreekbaar en transparant maakt, dan zie je direct verandering. Het gaat over elkaar onderwijzen en bewustmaken. Vaak spelen er onbewuste vooroordelen of bepaalde privileges. Toen ik jong was, had ik het niet door dat ik als blanke, jonge man met een goede opleiding makkelijker had. Ik dacht dat iedereen zo leefde totdat ik in aanraking kwam met een vrouw die moeite had om promotie te maken vanwege haar achtergrond. Ik ging in gesprek en we kwamen tot een oplossing. Ik besef nu dat ik geluk heb gehad met waar mijn wieg stond en zie het als een verplichting om anderen te helpen die onder minder vanzelfsprekende omstandigheden zijn geboren.” 

Als je in gesprek met een ander gaat, realiseer je wat er speelt en dat vergroot je bewustzijn.
Stephan Segbers
COO Essent

Duurzame investering

Danny, jij bent een grote ambassadeur voor diversiteit en gelijkheid, wanneer realiseerde je dat er iets moest veranderen? Danny Benima – CFO Stedin Group: “Ik groeide op in een omgeving waar klasgenoten iedere dag letterlijk en figuurlijk moesten vechten om op school te overleven. Op jonge leeftijd wist ik daarom al wat de impact was om buitengesloten of gepest te worden. Ook is er veel diversiteit binnen onze familie. Daarom wil ik in mijn werkzame leven iedereen welkom en gewaardeerd laten voelen.” Welke prestatie ben je het meest trots op bij Stedin? Danny: “Gisteravond heeft het service team operations van Stedin de D&I Award van de stad Rotterdam gewonnen. Daar mogen we enorm trots op zijn, een gevarieerd team bestaande uit meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrouwelijke medewerkers. Diversiteit en inclusie is daarmee niet alleen een onderwerp om maatschappelijk het juiste te doen maar ook om de groei van ons bedrijf te stimuleren. Tot slot geeft diversiteit binnen een team simpelweg betere resultaten. Het is een duurzame investering.”

Panel discussie
Diversiteit binnen een team geeft betere resultaten.
Danny Benima
CFO Stedin Group

Bewustzijn creëren

Er studeren genoeg vrouwen af, toch zie je dat niet altijd in het topmanagement terug. Wat was jouw grootste uitdaging om als vrouw tot de top door te breken? Janneke Hermes – CFO Gasunie: “Ik heb econometrie gestudeerd en daar was ik ongeveer de enige vrouw, dus ik ben het gewend. Ik denk niet in hokjes en stel altijd de vraag: wat voor impact kan ik maken, wat voor waarde kan ik toevoegen?” Hoe heb jij interne ondersteuning voor DE&I binnen Gasunie gecreëerd? Janneke: “We willen naar een toekomst waarin we geen KPI’s voor diversiteit en inclusie meer nodig hebben. Dat begint met het nemen van kleine, concrete stappen om bewustzijn te creëren. We stelden gemotiveerde interne projectleiders aan en trainden ons management om geen vooroordelen te hebben bij de sollicitatieprocedures, organiseerden lunches en de Week van Gasunie Inclusief. We luisterden en gingen in de schoenen staan van bijvoorbeeld gehandicapte en slechtziende medewerkers. We zijn een samenwerking gestart met The Refugee Talent Hub en geven statushouders een goede plek om te werken. Dit creëerde veel begrip en leerde ons op een andere manier te kijken en dingen ten goede te veranderen.”

We willen naar een toekomst waarin we geen KPI’s voor diversiteit en inclusie meer nodig hebben. Dat begint met het nemen van kleine stappen.
Janneke Hermes
CFO Gasunie

Nieuwe inzichten

Wat is de grootste uitdaging in je leiderschapsrol tijdens deze transitie? Dyonne: “Het is makkelijk om te verzanden in de dagelijkse dingen, het is belangrijk om diversiteit, gelijkheid en inclusie actief op de radar te houden. Het moet onderdeel van de cultuur zijn en in het DNA van het bedrijf zitten en dat betekent herhaling.” Wat voor leiderschap is er nodig voor de nieuwe energietransitie? “Empowerment. Leiders moeten talent dienen en niet andersom. Ik zeg altijd tegen onze medewerkers: jullie zijn de grote kracht binnen de organisatie. Als leiders moeten we het pad vrijmaken en talent bemoedigen en ondersteunen waar we kunnen. De energiesector bevindt zich in een enorme transitie en dan is het belangrijk om met een divers team buiten de kaders te denken om tot nieuwe inzichten te komen.” Wat is de grootste uitdaging op gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid? Stephan: “De grootste uitdaging is om nog veel breder te kijken. Het gaat niet alleen om genderongelijkheid maar ook om achtergrond en leeftijd. Daarom moet de sollicitatie procedure veranderen want we zoeken vaak naar mensen die op ons lijken terwijl diversiteit juist dynamiek en nieuwe inzichten brengt. We moeten het nog toegankelijker en aantrekkelijk maken.” Janneke: “Organisaties moeten zich niet blind staren op diversiteits-KPI’s. Inclusie is net zo belangrijk als diversiteit. Als je als organisatie divers bent maar niet inclusief, eindig je met een groep mensen die hun eigen mening verkondigen zonder dat ze naar elkaar luisteren.”

Samenvatting

EY Nederland is sponsor van de Future of Utilities Energy Transition Summit in Amsterdam. Moderator Nancy Poleon vroeg vier bestuurders uit de energie sector hun visie over diversiteit, genderongelijkheid en inclusie te geven tijdens dit event. Janneke Hermes (CFO Gasunie), Danny Benima (CFO Stedin), Dyonne Rietveld (CEO Uniper) en Stephan Segbers (COO Essent) namen deel aan de paneldiscussie.

Over dit artikel

Door Sliman Abu Amara

EY Director Markets & Business Development Energy & Resources

Gedreven, enthousiast, integer. Draagt vanuit zijn commerciële positie doorlopend bij aan de actieve rol die accountants en adviseurs in de energietransitie vervullen.

Related topics Energietransitie EY Society