Sustainable Finance

Onze professionals helpen financiële dienstverleners bij het vaststellen van duurzaamheidsdoelstellingen, zodat zij meer waarde kunnen creëren, een meetbaar verschil kunnen maken en de overgang naar een eerlijke en duurzame toekomst kunnen versnellen. De teams adviseren over de gevolgen van regelgeving en het terugdringen van klimaatverandering door factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in de besluitvorming te betrekken.

Related topics Duurzaamheid

Wat EY voor u kan betekenen

Onze professionals helpen uw bedrijf bij te dragen aan duurzame en inclusieve groei, de gevolgen van regelgeving te beheersen en klimaatverandering tegen te gaan door ESG-factoren in de besluitvorming te betrekken.

De klimaatveranderings- en duurzaamheidspraktijk van EY heeft wereldwijd meer dan 1.400 adviseurs in dienst. Onze klanten profiteren van onze scanningtools voor de regelgeving, benchmarkinganalyses en hoogwaardig thought leadership.

 • Value-led sustainability / Waardegedreven duurzaamheid

  Duurzaamheid verandert van een gesprek over rapportages in een waardegedreven verhaal, waarbij de C-suite wordt betrokken om duurzaamheid aan te wenden als zakelijke kans en bedrijven te helpen waarde te creëren en te beschermen.

  • Duurzaamheidsverslag en afstemming van strategie - dragen bij aan uw ESG-strategie en uw koers om een ESG-leider te worden. Dit is inclusief het tot leven brengen van uw purpose, het creëren van een visie en het ontwikkelen van een roadmap om uw duurzame financiële doelen te bereiken.
  • Langetermijnwaardestrategie - helpt te bepalen waar en hoe u zich onderscheidt met duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie. EY-teams integreren duurzaamheid in de manier waarop uw teams beslissingen nemen en helpen uw bedrijfsfuncties op één lijn te brengen met een gemeenschappelijke ESG-strategie.
  • Marktscan en benchmarking – stelt samen met u en uw stakeholders benchmarkcriteria op, voert onderzoek uit om uw bedrijf aan de kaders te toetsen en zet de bevindingen om in een analyse die laat zien waar u staat ten opzichte van uw sectorgenoten.
  • Productontwikkeling - ontwikkelt uw ESG-productstrategie en evalueert bestaande producten om na te gaan of ze aan de duurzaamheidscriteria voldoen.
 • De transitie versnellen

  We ondersteunen onze klanten bij bij het versnellen van hun overgangstraject naar net-zero en helpen bij het uitvoeren van veranderingsprojecten in hun organisaties.

  • Net-zero commitment – we integreren uw net-zero-ambitie in uw hele bedrijf, zodat de organisatie verantwoordelijk is voor deze doelen - we creëren waarde uit uw lange termijn CO2-positie.
  • Integratie van klimaatrisico's in ERM - we ondersteunen de beoordeling van uw klimaatrisico's en strategische planning door deze data in uw gegevensmodellen op te nemen en uw klimaat- en ESG-rapportages op elkaar af te stemmen om een duurzaam en herhaalbaar proces te creëren.
  • Stresstests en scenariomodellering - we toetsen uw bedrijfsmodel aan de hand van scenario's om ervoor te zorgen dat uw plannen de juiste impact hebben en in overeenstemming zijn met de verwachtingen van de toezichthouders.
  • Actieplan van de Europese Unie (EU) - we beoordelen de gevolgen van het EU-actieplan voor uw bedrijf, voeren gedetailleerde CO2-analyses uit en bedenken en voeren oplossingen voor u uit.
  • Tax - wereldwijd maken regeringen steeds meer gebruik van fiscaal beleid om de klimaatverandering aan te pakken en hun milieudoelstellingen te bereiken.Deze beleidsmaatregelen omvatten naast belastingvoordelen en prikkels, ook CO2-prijsregelingen. EY-professionals moedigen bedrijven aan om op de hoogte te blijven van huidige en toekomstige beleidswijzigingen. Wij adviseren ook over fiscale stimuleringsmaatregelen voor het groener maken van bedrijfsactiviteiten en helpen bij het beheer van nieuwe CO2-heffingen terwijl bedrijven hun CO2-voetafdruk verkleinen. Daarnaast werken EY-professionals samen met bedrijven om risico's te beperken door hen te helpen aan compliance- en rapportage-eisen te voldoen.
  • Data & technologie - we geven inzicht in welke gegevens het belangrijkst zijn om een proces te definiëren dat gericht is op het leveren van hoogwaardige kwaliteitsdata binnen een op maat gemaakt en volledig geïntegreerd ESG-gegevensmodel.
 • Dichten van de ESG-kloof

  We evalueren de strategische en zakelijke waarde van het verbeteren van de ESG-ratings, of het nu gaat om een betere toegang tot kapitaal of een groter vertrouwen van investeerders. We activeren een stappenplan en samenwerking met een netwerk van stakeholders om belangrijke onderdelen van de ESG-strategie van onze klanten te versnellen.

  • Rapportage over duurzaamheid - we bepalen de vereisten van uw ESG-rapportage en stroomlijnen uw rapportageproces met behulp van een geïntegreerd rapportagekader.
  • Task force on climate-related financial disclosures (TCFD) - geeft advies over de vraag of uw klimaatrisicorapportage in overeenstemming is met de aanbevelingen van de TCFD en helpt bij het doorvoeren van wijzigingen die nodig zijn om uw rapportages te verbeteren.
  • Groene obligaties - als erkend certificeerder, helpen we bij de certificering van groene obligaties volgens de Green Bond Principals en/of de Climate Bonds standaard. De EY-teams kunnen zowel vóór als na de uitgifte van een groene obligatie assurance-diensten verrichten en en periodiek de rapportage over de effecten van de beoogde "groene attributen" verifiëren.
  • Rol van de financiële functie - we werken samen met uw financiële functie om de duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. Dit kan worden bereikt door langetermijnwaarde te creëren, te meten en te rapporteren en door een verband te leggen tussen niet-financiële en financiële verslaglegging om langetermijnrisico's te helpen beheren.
  • Bedrijfsbrede training - we trainen uw team op het gebied van sustainable finance, van directieniveau tot alle medewerkers, in verschillende bedrijfsfuncties.
  • Verantwoord beleggen – ontwikkel uw ESG-beleid om langetermijnbeleggers aan te trekken en de steun van stakeholders te verzekeren.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.