Doordecentralisatie en duurzaamheid

In Overheid en publieke sector

Doordecentralisatie biedt zowel gemeenten als scholen uitzicht op een efficiënt en effectief huisvestingsbeheer, met de mogelijkheid om te verduurzamen. Aangezien zoveel aspecten en belangen een rol spelen, zijn het doorgaans bijzonder complexe trajecten. Als multidisciplinaire dienstverlener heeft EY hier ruime ervaring mee.

Door middel van decentralisatie krijgen schoolbesturen regie over hun eigen huisvesting. Daardoor kunen zij zelfstandiger beslissingen nemen en sneller inspelen op veranderende omstandigheden, zoals groei en krimp. Tegelijk biedt doordecentralisatie gemeenten duidelijkheid over de uitgaven voor onderwijshuisvesting.

Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting is vaak een langdurig traject met een grote financiële impact en complexe governancestructuren waarbij diverse belangen spelen. Het uiteindelijk resultaat moet leiden tot beter onderwijs door middel van betere onderwijshuisvesting. EY kan uw organisatie hierbij in alle facetten van dienst zijn.

Wij zijn bij veel grote en recente doordecentralisatietrajecten betrokken geweest en weten dankzij die ervaring wat in welke specifieke situatie wel of niet werkt. Wij kunnen adviseren in het proces van de allereerste verkenningen tot en met de uiteindelijke overdracht van het vastgoed. Dit doen we voor zowel gemeenten als schoolbesturen.

Onze aanpak

Kernpunt van onze dienstverlening op het gebied van doordecentralisaties is de multidisciplinaire benadering. Voor complexe doordecentralisatietrajecten is een dergelijke aanpak vereist gezien de vele dimensies die een rol spelen. Niet alleen op financieel en fiscaal gebied, ook juridische, notariële en bestuursrechtelijke aspecten kunnen bepalend zijn voor het succes van een doordecentralisatie.

Hieronder stippen wij op hoofdlijnen de verschillende onderdelen van onze dienstverlening aan.

Fiscaal

Bij doordecentralisatie dient u aan meerdere fiscale aspecten aandacht te besteden. Denk met name aan de vennootschapsbelasting, de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting. Hierbij spelen achtereenvolgens de gekozen rechtsvorm, de overdracht van het juridische en/of economische eigendom en betalingen tussen partijen waar mogelijk een belaste prestatie tegenover staat een rol. Wij geven de kansen en risico’s aan in uw specifieke situatie, helpen bij het voorkomen van de materialisatie van belastingrisico’s en het benutten van financiële kansen.

Financieel

Bij doordecentralisatie maken schoolbesturen en gemeente verschillende financiële afspraken. Wij adviseren en ondersteunen onder andere bij de volgende onderwerpen:

  • De financiële haalbaarheid van de business case.
  • De investeringen die in de toekomst worden verwacht.
  • De waarde waartegen bestaande panden worden overgenomen.
  • De prijs waartegen de gemeente de panden op een later moment eventueel terugkoopt.
  • De uitgangspunten voor de bepaling van de kapitaallastenvergoeding.
  • De gemeentegarantie ten behoeve van de financiering.
  • Het financieringstraject met de Schatkist of met bank(en).

Juridisch

De afspraken tussen de betrokken partijen moeten uiteraard vastgelegd worden in contracten. Deze contracten moeten duidelijk en correct zijn zodat voor alle partijen helder is welke taken bij hen behoren en welke risico’s bij welke partijen rusten. Onze inzet richt zich onder andere op het creëren van overzicht in complexiteit, meedenken over de beoogde contractstructuur en ervoor zorgen dat de taken en verantwoordelijkheden van alle partijen duidelijk en helder zijn.

Bestuursrechtelijk

Begeleiding bij het in acht nemen van alle bestuursrechtelijke aspecten en het opstellen van de benodigde documentatie.

Notarieel

Advies over bestaande en de oprichting van eventuele nieuwe entiteiten, naast de eventuele overdracht van vastgoed

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.