De EY 7 Drivers of Growth

In Groei

De EY 7 Drivers of Growth vormen een raamwerk waarmee bedrijven hun capaciteiten kunnen afstemmen op hun groeistrategie.

Wat EY voor u kan betekenen

Al meer dan 30 jaar leren wij van en werken wij samen met 's werelds slimste ondernemers en snelst groeiende bedrijven in het middensegment via het programma EY Entrepreneur Of The Year™. Ondertussen weten we dus als geen ander welk samenspel van expertise en vaardigheden snelle en duurzame groei kan genereren.

Deze kennis hebben we verwerkt in de EY 7 Drivers of Growth. Hiermee helpen we bedrijven met uitdagende groeiambities de juiste focus te ontwikkelen en hun langetermijngroeistrategie succesvol uit te voeren.

We hanteren de EY 7 Drivers of Growth als leidraad om bestuurders van ambitieuze bedrijven anders te leren kijken naar de aanjagers van groei. Op deze manier helpen we de deze bedrijven zich een goed beeld te vormen van hun huidige positie en een effectieve koers vast te stellen om de gewenste snelle groei te realiseren.

Marktleiderschap

De klant

Bij de best presterende bedrijven staat de klant altijd centraal. Deze bedrijven begrijpen dat ze hun concurrenten vóór kunnen blijven door continu in te spelen op de behoeften en wensen van hun klanten.

Ze kennen hun klanten door en door – wie het zijn, wat ze willen en wanneer – en ze weten dat duurzame groei voor de lange termijn onmogelijk is zonder klantloyaliteit op te bouwen.

Zelfs wanneer ze zijn uitgegroeid tot marktleider, blijven ze nadenken over hoe ze hun klanten, in alle markten waarin ze actief zijn, betrokken en tevreden kunnen houden.

Mensen, gedrag en cultuur

Elke organisatie is zo goed als de mensen die er werken. Toonaangevende bedrijven richten zich op getalenteerde professionals die hun visie delen. Om de beste mensen binnen te halen, creëren ze een cultuur waarin diversiteit voorop staat en iedereen zich – ook langere tijd – helemaal thuis voelt.

Ze zorgen voor effectief leiderschap en bouwen een diverse omgeving op waarin verschillen worden gezien als positief en innovatie wordt gestimuleerd om de groei te versnellen. Bovendien investeren ze actief in hun medewerkers en koesteren ze hun talenten. Tijdens elke nieuwe groeifase worden medewerkers gecoacht om vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij wat op dat moment nodig is.

Digitale hulpmiddelen, technologie en analyse

Voor ondernemers en bestuurders geldt: kennis is macht. Met de juiste informatie kunnen ze beter onderbouwde, snellere en slimmere beslissingen nemen om de bedrijfsprestaties te verbeteren en de risico's te beperken.

De opkomst van digitale technologieën, zoals sociale media, de cloud, gegevensanalyse en mobiele toepassingen, heeft een grote impact op bedrijven in alle branches, van retail en bankwezen tot productie en energiesector.

Door deze technologieën verandert niet alleen de manier waarop de interactie tussen consumenten en bedrijven verloopt, maar ontstaan er ook nieuwe bedrijfsmodellen. De voortschrijdende digitalisering biedt CIO's een uitgelezen kans om een grotere, invloedrijkere rol in hun bedrijf te gaan spelen.

Organisaties die de kracht van informatietechnologie optimaal benutten, kunnen een strategisch en competitief voordeel opbouwen. Maar hoewel de meeste topbestuurders en IT-directeuren zich hiervan bewust zijn, vinden ze het vaak moeilijk om hun bedrijf met behulp van informatietechnologie te transformeren.

Operationele processen

Uw operationele model vormt de link tussen uw strategische intentie en het vermogen van uw organisatie die intentie waar te maken. U bent dus beter in staat om succes te behalen als u uw operationele processen zo goed mogelijk afstemt op uw strategie.

In toonaangevende ondernemingen wordt nagedacht over alle aspecten van de bedrijfsvoering, zowel op macro- als op microniveau. Succesvolle bedrijven zijn gericht op details en begrijpen dat zelfs het kleinste onderdeel van elk werkproces voortdurend tegen het licht moet worden gehouden en moet worden verbeterd om de concurrentie op afstand te zetten.

De best presterende bedrijven laten niets aan het toeval over. In plaats daarvan nemen ze zelf de touwtjes in handen door de operationele processen te analyseren en ervoor te zorgen dat elke stap hierin optimaal functioneert. Waar nodig worden direct veranderingen doorgevoerd.

Internationaal actieve bedrijven stroomlijnen de toeleveringsketens om de kosten te optimaliseren en groei mogelijk te maken. Bestuurders richten zich op meer flexibiliteit en verbeterde responsiviteit, belangrijke voorwaarden voor goede resultaten.

Financiering en financiën

Elk bedrijf heeft kapitaal nodig om te kunnen groeien. De manier waarop een bedrijf omgaat met geld – en met nieuwe investeerders – is bepalend voor de toekomst.

Toonaangevende bedrijven gaan na wat in financieel opzicht de beste oplossing of de beste combinatie van oplossingen is en beheren de beschikbare middelen zodanig dat ze hier optimaal van profiteren.

Dit kan alleen als CFO's en financiële afdelingen een scherp oog hebben voor de strategie én de commerciële belangen. Zij streven naar verbetering van de bedrijfsprestaties door besluitvormers van heldere gegevens te voorzien. Deze rol, waarbij de CFO als katalysator of waarde-integrator fungeert, wordt ook wel 'business partnering' genoemd.

Toonaangevende bedrijven zetten hun CFO in als economisch adviseur. Dit leidt tot betere financiële prestaties.

Transacties en allianties

Bedrijven aan de top van de markt ontwikkelen zich zelden via organische groei alleen. Om die toppositie te bereiken, gaan ze partnerschappen aan en doen ze strategische overnames die hun groei, concurrentiepositie en winstgevendheid bevorderen.

En hoewel ze weten hoe belangrijk samenwerking en slimme acquisities in de dynamische markten van tegenwoordig zijn, weten ze ook dat ze niet moeten vertrouwen op gelukstreffers. Ze zijn altijd alert, bouwen een robuust profiel op in hun markt en zorgen ervoor zich optimaal te positioneren, zodat ze nieuwe kansen direct kunnen grijpen.

Dit klinkt wellicht eenvoudig, maar is het in de praktijk vaak niet. Bedrijven moeten talloze hindernissen overwinnen om hun doelen te behalen. Met een gedegen plan dat naadloos is afgestemd op uw strategie, bent u beter in staat voorspelbare problemen proactief aan te pakken en adequaat in te spelen op toekomstige knelpunten. Zo vergroot u de kans op succes.

Risico

Risico's spelen een rol in alle uitdagingen waarvoor groeiende bedrijven zich geplaatst zien: werving van de beste mensen, beleidsformulering, ingestelde procedures, naleving, relatiebeheer enz.

Bedrijven die succes willen behalen in de turbulente economie van nu, moeten ervoor zorgen dat senior executives risicobeheer strategisch benaderen. Het is namelijk in elke groeifase essentieel dat risico's tijdig worden geïdentificeerd en op effectieve wijze worden beheerd.

Ambitieuze bedrijven moeten de risico's onderkennen, maar ze niet vrezen. Door er op intelligente wijze mee om te gaan, kunnen risico's worden omgezet in kansen en de groei versnellen.

EY Velocity

EY Velocity is een internationaal digitaal platform dat oprichters, CEO's en managers van gevestigde start-ups en groeiende bedrijven in staat stelt goed onderbouwde beslissingen te nemen en sneller betere resultaten te behalen.

Meer informatie 

Interesse?

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.