De EY 7 Drivers of Growth

In Groei

In de huidige disruptieve wereld is het realiseren van uw ambitie en het laten groeien van uw bedrijf een enerverende uitdaging. EY heeft een lange staat van dienst als het gaat om samenwerking met 's werelds meest ambitieuze ondernemers om hun weg naar marktleiderschap te ondersteunen en te versnellen. We hebben veel geleerd van hun successen en hebben met deze inzichten de EY 7 Drivers of Growth ontwikkeld.

Wat EY voor u kan betekenen

De EY 7 Drivers of Growth is een instrument dat ambitieuze leiders helpt om op een andere manier naar hun bedrijf te kijken en hun groeistrategie met succes uit te voeren. Lees meer in de onderstaande video.

Een sessie helpt u:

 • Uw huidige mogelijkheden tegen uw toekomstige aspiraties af te zetten
 • Inzicht krijgen in de werkwijze van marktleiders
 • Uw strategische prioriteiten, kansen en uitdagingen aan te scherpen
 • Uw bedrijfsstrategie te valideren en te verfijnen
 • Stel een actieplan op om u te helpen meer veerkracht en duurzame groei te bereiken
 • Consensus te bereiken binnen uw managementteam over de toekomst van uw bedrijf en hoe u daar kunt komen.
De EY 7 Drivers of Growth

De EY 7 Drivers of Growth

Door gebruik te maken van de ervaring van duizenden snelgroeiende bedrijven is de EY 7 Drivers of Growth een beproefd en vertrouwd instrument dat u in staat stelt om op een andere manier naar uw bedrijf te kijken en uw groeistrategie met succes uit te voeren.

 

Neem contact met ons op om uw 7 Drivers of Growth-sessie te boeken

Leer van de successen van 's werelds toonaangevende ondernemers

Ons wereldwijde onderzoek naar de groeipaden van toonaangevende bedrijven leert ons dat de meest succesvolle bedrijven naar een breed scala aan mogelijkheden kijken en hun investeringen in tijd, geld en energie in evenwicht brengen met alle 7 pijlers naarmate ze groeien. Dit is een belangrijke succesfactor gebleken voor het opbouwen van veerkracht en het stimuleren van duurzame groei.

Lees meer over de 7 pijlers

 • De klant

  Toonaangevende bedrijven stellen hun klanten van meet af aan centraal. Deze bedrijven begrijpen dat ze hun concurrenten voor kunnen blijven door continu in te spelen op de behoeften en wensen van hun klanten.

  Ze weten alles over hun klanten, ze anticiperen op hun toekomstige behoeften en ze leveren de gewenste ervaringen aan klanten om loyaliteit op te bouwen en duurzame groei op lange termijn te stimuleren.

  Zelfs wanneer ze zijn uitgegroeid tot marktleider, blijven ze nadenken over hoe ze hun klanten, in alle markten waarin ze actief zijn, betrokken en tevreden kunnen houden.

 • Onze mensen

  Elke organisatie is zo goed als de mensen die er werken. Om de strijd om talent te winnen, zorgen toonaangevende bedrijven voor een cultuur waarin diversiteit hoog in het vaandel staat en die de juiste aantrekt en behoudt om hun bedrijf te laten groeien - niet alleen geweldige mensen, maar ook mensen die passen bij de bedrijfscultuur en die de visie en de purpose van het bedrijf te delen.

  Toonaangevende bedrijven verbinden hun purpose en visie met hun performance management en beloningsstrategie. Ze tonen sterk leiderschap en creëren een inclusieve omgeving waarin verschillen worden gewaardeerd en mensen kunnen innoveren om het bedrijf vooruit te helpen.

  Om hun ambities volledig te realiseren, investeren bedrijven ook in hun medewerkers, waarbij ze hun talent koesteren en hen helpen om vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij de eisen van het bedrijf in de verschillende groeifasen.

 • Technologie

  Technologie beïnvloedt elk aspect van het bedrijf. Het stelt ondernemers in staat om betere, snellere en slimmere beslissingen te nemen die inspelen op de snel veranderende behoeften van de klant, de bedrijfsprestaties verbeteren en de risico's beheersen.

  Digitalisering, technologie en data-analyse hebben allemaal een grote invloed op bedrijven in elke sector en bieden daardoor aanzienlijke kansen en uitdagingen. Digitale technologieën zorgen voor een fundamentele verandering in de manier waarop klanten met deze bedrijven omgaan en laten nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan die convergentie van sectoren mogelijk maken.

  Organisaties die de kracht van de technologie succesvol inzetten, gebruiken AI en RPA om mensen beter te laten presteren, stimuleren innovatie, creativiteit en strategisch denken en creëren zo een krachtig concurrentievoordeel. 

 • Bedrijfsvoering

  Het operationele model van een organisatie is de link tussen de strategische intentie en het vermogen om die intentie te realiseren. Met een duidelijke aanpak die de activiteiten in lijn brengt met de strategie is een bedrijf beter in staat om succes te boeken wanneer het te maken krijgt met veranderende behoeften van klanten en koopgedrag, sectorconvergentie en nieuwkomers op de markt.

  Marktleiders stimuleren een cultuur van continue verbetering, waarbij alle aspecten van de bedrijfsvoering op macro- en microniveau meewegen. Succesvolle bedrijven zijn gericht op details en begrijpen dat zelfs het kleinste onderdeel van elk werkproces voortdurend tegen het licht moet worden gehouden en moet worden verbeterd om de concurrentie op afstand te zetten.

  De bedrijfsvoering moet uiterst flexibel zijn, zodat het snel kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden om zakelijke kansen te benutten en de belangrijkste risico's te beperken.

 • Financiën

  Elk bedrijf heeft kapitaal nodig om te kunnen groeien. De manier waarop een bedrijf omgaat met geld – en met nieuwe investeerders – is bepalend voor de toekomst.

  Gestimuleerd door hun groeistrategie bepalen toonaangevende bedrijven in elke fase de beste financiële aanpak, waarbij ze maximaal profiteren van de beschikbare middelen.

  Om dit te bereiken, veranderen zij hun financiële functie in een meer strategische en commerciële functie, waarbij de CFO een economische adviseur wordt die helpt om de prestaties te verbeteren door kritische inzichten te delen met de besluitvormers.

 • Transacties

  Marktleiders groeien zelden alleen op basis van organische groei. Om die toppositie te bereiken, gaan ze partnerschappen aan en doen ze strategische overnames die hun groei, concurrentiepositie en winstgevendheid bevorderen.

  Toonaangevende bedrijven voelen de waarde van transacties en allianties in de huidige dynamische markt snel aan. Ze beseffen dat de juiste deal of het vinden van de juiste partner niets met toeval te maken heeft. Zij spannen zich in om hun transacties en allianties af te stemmen op hun algemene groeistrategie, alert te blijven, zich in hun markten te profileren en zich te positioneren om met succes kansen te grijpen wanneer deze zich voordoen.

 • Risico

  Goed risicomanagement zorgt voor minder volatiliteit binnen het bedrijf. Er bestaat een duidelijk verband tussen de volwassenheid van het risicomanagement en de groei van zowel de top- als de bottom-line.

  In elke fase van de groei van een bedrijf maakt het vermogen om risico's te identificeren en te beheren een belangrijk onderdeel uit van het succes. Marktleiders weten het juiste evenwicht te vinden tussen risicomanagement en het nemen van risico's om door veranderingen te navigeren en duurzame groei te stimuleren.

"De sessie heeft me geholpen om de belangrijkste aspecten te doorgronden die ons bedrijf kunnen laten opschalen. Ik voel me in staat om betere strategische beslissingen te nemen."

Lees onze nieuwste casestudy's

Hoe transportbedrijf Mandersloot op koers is voor verdere groei

Bij Mandersloot is de mentaliteit van oudsher: mouwen opstropen en aanpakken. Het bedrijf kiest nu voor een meer professionele en gestructureerde bedrijfsvoering.

15 maart 2021 Monique Smidt

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.