De weg naar duurzame gezondheidszorg

In Gezondheidszorg

De uitgaven voor gezondheidszorg zijn onhoudbaar door demografische verschuivingen en globalisering. Als gevolg hiervan zijn gezondheidssystemen gericht op duurzaamheid en waarde. Ze streven naar een evenwicht tussen drie fundamentele vereisten: verbeterde toegang tot zorg, verbetering van de kwaliteit en kostenbeheersing.

Wat EY voor u kan betekenen

De internationale zorgsector verandert als gevolg van de vergrijzing, de toename van chronische ziekten, de groei in opkomende markten en veranderende vergoedingsmodellen. Zorgorganisaties moeten deze uitdagingen het hoofd bieden en tegelijkertijd de digitale innovatie en de daarmee gepaard gaande kansen en bedreigingen beheersen.

EY werkt samen met klanten om hun bedrijfsmodellen, personeelsstrategieën en operationele structuren te herpositioneren, zodat ze de druk op de kosten kunnen aanpakken en tegelijkertijd de potentie van data-analyse en technologieën kunnen benutten. Op deze manier helpen we zorgorganisaties concurrerend te blijven en betere patiëntenresultaten te leveren, nu en in de toekomst.

Zorgsystemen en zorgverleners moeten de zorgverlening radicaal veranderen. We helpen klanten de uitdaging aan te gaan. We maken hiervoor gebruik van onze prestatieoptimalisatie-aanpak waarmee we:

 • Afval elimineren
 • De toewijzing en het gebruik van belangrijke hulpmiddelen optimaliseren
 • Ongegronde klinische variabiliteit voorkomen
 • De werkelijke vraag vaststellen en vervolgens afstemmen op de operationele capaciteit
 • Zorgen voor discipline en striktheid door gedrag en verantwoordelijkheden opnieuw vorm te geven
 • Grootschalige voordelen creëren op het gebied van financiën, prestaties en service

Integraal capaciteitsmanagement

EY helpt de planningscyclus optimaliseren, zowel strategisch als tactisch en operationeel. De kern van onze aanpak is dat we de capaciteiten afstemmen op de actuele zorgvraag, gebaseerd op state-of-the-art managementinformatie. Hierbij vormen patiënt-logistieke algoritmen en modellen de basis voor forecasting. Ook leiden we interne data-analisten op, zodat zij deze data en de signalen uit de organisatie naar de beste planningsscenario’s kunnen vertalen. Samen met management en artsen krijgt de besluitvorming verder vorm, een nieuwe overlegstructuur die wij ook begeleiden.

Kwaliteit en (patiënt)veiligheid

Ons multidisciplinaire team helpt u focus aan te brengen in dit brede, complexe thema. Zodat u precies weet waar de risico’s liggen, maar ook welke kansen u kunt benutten. Dankzij scherpe inzichten gecombineerd met een gerichte aanpak zet u snelle stappen en boekt u tastbare resultaten. In elk proces, in elke laag van je organisatie. Om te weten waar u nu staat, beginnen we vaak met een diepgaande assessment, waarna een gedegen advies volgt. Uiteraard kunnen we u ook ondersteunen met de coördinatie en implementatie, bijvoorbeeld via projectmanagement of de begeleiding van een accreditatietraject. Ons doel: dat kwaliteit en (patiënt)veiligheid een integraal onderdeel van uw organisatie wordt, waarbij medewerkers continu blijven verbeteren.

Healthy finance en treasury

EY’s multidisciplinaire, strategische aanpak is toonaangevend in de Nederlandse zorgsector. Samen met de juiste specialisten, allemaal thuis in de zorg, begeleiden we uw zorginstelling naar het toekomstbeeld. Of dit nu over vijf, tien of zelfs vijftien jaar ligt. Met ons bewezen financieel meerjarenprognosemodel brengen we eerst uw (huidige en toekomstige) financiële situatie in kaart. Dit levert meteen inzichten op over die stip op de horizon. Vervolgens ontwikkelen, optimaliseren of valideren we de businesscase, die we ook helpen realiseren. Uiteraard door middel van financiering, maar bijvoorbeeld ook via ratings en support bij alternatieve financieringsvormen. Ook begeleiden we u bij alles wat nodig is rondom de financiering en funding, inclusief het contact met stakeholders.

Healthy finance en restructuring

Met een uiterst sterke positie in de Nederlandse zorg begrijpt EY precies wat er bij instellingen speelt. En hoe ze hun financiële veerkracht kunnen herwinnen. Hiervoor kijken we eerst terug. Hoe ziet de zorgportfolio eruit, welke producten zijn rendabel en welke niet? Na een grondige analyse richten we de blik vooruit. Naar nieuwe oplossingen, financieringsbehoeften en -mogelijkheden. Zo’n herstelplan kunnen we samen met u ontwikkelen, of voor u valideren. Essentieel hierbij is het draagvlak onder stakeholders: ook dat managen we. Of het nu om toezichthouders, banken, verzekeraars of zelfs nieuwe investeerders gaat, die met een rating in het vizier kunnen komen.

Ratings

Ratings zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in de Nederlandse zorgsector, maar wij zijn al intensief bij enkele ratingtrajecten betrokken. Al ruim tien jaar optimaliseren wij businesscases voor de interne kredietprocessen van banken, wat ons marktleider op dit terrein maakt. We loodsen zorgorganisaties dan ook door het complete ratingtraject – van het uitwerken van uw financials en businesscase tot het daadwerkelijke risk assessment. Uiteraard helpen we u daarna ook bij de implementatie van de financiering zelf. Of u nu nieuwe stappen op de kapitaalmarkt zet. Of (eerst) uw financieringsportefeuille wilt herstructureren.  Als onafhankelijke debt advisor hebben wij de afgelopen jaren de grootse financieringen in de zorg begeleid.

Duurzame kostenreductie

EY helpt u kosten te reduceren en betere financiële resultaten te boeken. Dit doen we op een duurzame manier, met de blik op de lange termijn. Juist deze aanpak onderscheidt ons van reguliere programma’s, waarvan slechts één op de drie slaagt. Wij helpen uw organisatie met vragen als:  

 • Hoe vermijden we de ‘kaasschaafmethode’ en werken we aan structurele kostenreductie?
 • Met welke verbetermogelijkheden houden we de zorg en dienstverlening optimaal?
 • Hoe maken we de stap van analyse naar uitvoering en concrete resultaten?

Hoe wij helpen
Met de combinatie van scherpe analyses, een praktische aanpak en oog voor mensen houdt EY talloze Nederlandse zorginstellingen financieel gezond. We duiken in de haarvaten van uw organisatie en ondersteunen u stapsgewijs. Op basis van data en interviews onderzoeken we eerst de verbeterdomeinen, waarop we een aantal hypotheses baseren. We sturen altijd op resultaat, onderbouwen alle opties grondig en zetten het belang van je organisatie voorop. En omdat dit analysetraject heel gericht is, kunt u al binnen een paar weken met de uitrol van het reductieprogramma aan de slag. Ook hierbij ondersteunen we, bijvoorbeeld met projectmanagement, communicatie en monitoring.

Zorgvastgoed

EY helpt uw vastgoedportefeuille te optimaliseren. Strategisch en vraaggericht, waarbij niet het rendement op ‘stenen’, maar op zorg leidend is. Het resultaat: flexibele vastgoedoplossingen, die ook interessante investeerders aantrekken. We geven antwoorden op vragen als:

 • Hoe zorgen we ervoor dat onze vastgoedportefeuille aansluit bij de toekomstige zorgvraag?
 • Wanneer is het tijd om het vastgoed te herpositioneren?
 • Hoe pakken we als care-instelling een sale-and-lease-back-constructie van de gebouwen aan, zodat er weer ruimte komt voor betere zorg?

Hoe wij helpen
EY helpt talloze zorginstellingen bij het verbeteren van hun vastgoedpositie. Of u uw blik op nu richt, of juist verder kijkt. Vijf of zelfs tien jaar vooruit. Als kick-off organiseren we bijvoorbeeld workshops, waarin u direct inzicht krijgt in de koers van uw vastgoedportefeuille. Een Strategisch Huisvestingsplan brengt hierin verdieping: een gedetailleerde aanpak waarbij de strategie op zorg én vastgoed naadloos op elkaar aansluiten. Uiteraard begeleiden we ook herstructurerings- en verkooptrajecten. We weten exact hoe de zorgvastgoedmarkt reageert en onderhouden de contacten met stakeholders, zoals banken en investeerders. Zo creëren we niet alleen draagvlak, maar realiseren we ook de beste voorwaarden en prijs.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.