EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

EY voert jaarlijks een onderzoek uit onder Nederlandse zorginstellingen op basis van financiële en operationele kengetallen.

Lees de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

 

Resultaten 2022: Donkere wolken pakken zich samen

Dinsdag 6 september publiceerden we de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2022. Ons jaarijkse onderzoek dat op basis van indicatoren zoals rating, EBITDA en rendement maar ook verzuim, verloop, vacatures en inzet externen een goed beeld geeft van de gezondheid van 764 instellingen actief in de Nederlandse Gezondheidszorg. En dat beeld is vooralsnog niet rooskleuring.

EBITDA-marge

EBITDA-marge daalt voor vierde jaar op rij en komt net onder de 7% uit als gevolg van personele uitdagingen. Ondanks een hoger rendement (1,6% naar 1,9%) zijn de belangrijkste indicatoren in het rood gedoken. De EBITDA-marge blijft dalen en is voor het eerst onder de 7% gedoken.

Verzuim

Toename verzuim naar recordhoogte van 7,3% is geen verrassing vanwege corona.

Vacatures

Aantal vacatures stijgt door hoger verloop en wens van instellingen om inzet van PNIL af te bouwen.

% energiekosten t.o.v. bedrijfsopbrengsten

De subsectoren Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW), gehandicaptenzorg (GHZ) en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) lopen relatief het grootste risico ten aanzien van stijgende energiekosten.

Rendement

Het effect van stijgende energiekosten op het rendement is duidelijk zichtbaar. De bedrijfsopbrengsten gelijk blijven aan het niveau van het voorgaande jaar. Dit zorgt voor een aanzienlijke druk op het rendement in 2022 en nog meer in 2023.

% in surseance per subsector voor 2023

In het tweede jaar van energiestijgingen (2023) kan het percentage surseances en faillissementen aanzienlijk gaan stijgen.

Over de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

Wij kennen zorginstellingen een rating toe waarbij wij onder andere kijken naar rendement, solvabiliteit en personeelsverloop. Voor ons onderzoek maken wij uitsluitend gebruik van openbaar beschikbare informatie.

De ratings gehanteerd in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg geven inzicht in gerealiseerde financiële en operationele kwaliteit. De ervaring leert dat banken onze beoordeling als zeer waardevolle input gebruiken bij financieringstrajecten.

Hoe integraal is het Integraal Zorgakkoord?

Het Integraal Zorgakkoord blijft steken in het napapegaaien van de aloude buzzwords.

Lees meer

Kent u EY Society?

Dat is hét netwerk van en voor organisaties met een maatschappelijke taak.
Wij helpen maatschappelijke organisaties hun impact te vergroten #FromIdealsToImpact