EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

EY voert jaarlijks een onderzoek uit onder Nederlandse zorginstellingen op basis van financiële en operationele kengetallen.

Lees de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

 

Resultaten 2023: Nederlandse zorgsector in zeer zwaar weer beland

Dinsdag 5 september publiceerden we de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2023. Ons jaarlijkse onderzoek dat op basis van indicatoren zoals EBITDA en rendement maar ook verzuim en PNIL een goed beeld geeft van de gezondheid van 785 instellingen actief in de Nederlandse Gezondheidszorg.

Het gaat financieel niet goed met de Nederlandse zorgsector. Het gemiddelde rendement van zorgaanbieders is in 2022 bijna gehalveerd, het aantal aanbieders in de rode cijfers is meer dan verdubbeld, bankafspraken die niet worden nagekomen zijn meer regel dan uitzondering en het aantal zorgaanbieders in bijzonder beheer is fors toegenomen.

Rendement

Rendement halveert bijna en komt uit op 1,1%; het laagste niveau in tien jaar tijd.

EBITDA-marge

Daling EBITDA-marge zet versnelling in; EBITDA-convenanten zijn nauwelijks gehaald.

Verzuim

Toename verzuim naar recordhoogte van 7,6% is geen verrassing vanwege omikron.

PNIL-ratio

Inzet PNIL stijgt vanzelfsprekend ook tot recordhoogte als gevolg van hoger verzuim.

Over de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

Wij kennen zorginstellingen een rating toe waarbij wij onder andere kijken naar rendement, solvabiliteit en personeelsverloop. Voor ons onderzoek maken wij uitsluitend gebruik van openbaar beschikbare informatie.

De ratings gehanteerd in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg geven inzicht in gerealiseerde financiële en operationele kwaliteit. De ervaring leert dat banken onze beoordeling als zeer waardevolle input gebruiken bij financieringstrajecten.

Kent u EY Society?

Dat is hét netwerk van en voor organisaties met een maatschappelijke taak.
Wij helpen maatschappelijke organisaties hun impact te vergroten #FromIdealsToImpact