6 minuten leestijd 13 november 2023

Hoe hybride zorg en autonomie het personeelstekort in de zorg oplossen

Door Erik Vermeulen

EY Global Smart Health Solution Leader

Gedreven. Creatief. Betrouwbaar. Altijd voorbereid. Houdt graag het overzicht, maar duikt met plezier diep de technologie in.

6 minuten leestijd 13 november 2023
Related topics Gezondheidszorg EY Society

Hybride zorg en autonomie zijn cruciaal voor het aanpakken van het personeelstekort in de zorgsector wereldwijd, zo blijkt uit EY Global Voices in Healthcare Study.

In het kort:

  • Gebrek aan autonomie, hoge administratieve lasten en morele belasting zijn de voornaamste redenen waarom zorgverleners hun beroep willen verlaten.
  • Universiteitsziekenhuizen in Cleveland hebben onderzocht hoe de verpleging ontlast kon worden door het schrappen van onnodige werkzaamheden zodat 30% van de tijd kon worden vrijgemaakt voor patiënten.
  • Hybride zorg, oftewel zorg op afstand gecombineerd met intramurale zorg, kan een oplossing zijn bij personeelskrapte in de zorg en het bevorderen van autonomie en preventie voor de patiënt.

Het tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg is groot en zal volgens de prognoses alleen maar verder toenemen. In het tweede kwartaal van 2023 stonden er volgens het CBS in de zorg meer dan 65 duizend vacatures open. Volgens het prognosemodel zorg en welzijn zal er in 2032 een tekort van maar liefst 137.000 arbeidskrachten zijn. In sommige andere landen is het probleem nog veel groter. De WHO voorspelt voor 2030 een wereldwijd tekort van tien miljoen mensen in de zorg. Om hier beter inzicht in te krijgen hebben we een internationaal onderzoek, de EY Global Voices in Health Care Study 2023, uitgevoerd. Hiervoor hebben we ruim 100 diepte-interviews gehouden met zorgverleners (verpleegkundigen, paramedici en artsen) en leidinggevenden in de zorg over vijf continenten: Europa, Oceanië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Azië. Ook hebben we overheidsgegevens en academische en nieuwsartikelen over de personeelstekorten in de zorg bestudeerd.

Zet de patiënt én de zorgverleners in het hart van de zorg

Uit het onderzoek blijkt dat de voornaamste redenen waarom zorgverleners hun beroep willen verlaten, te maken hebben met het gebrek aan autonomie of controle (42%); administratieve lasten (38%) en morele belasting en zorgen over de patiëntveiligheid (27%).

De wijze waarop we de zorgverlening vandaag de dag hebben ingericht gaat er meestal vanuit dat zorgverleners blijven werken zoals het al generaties gaat. Zorgverleners moeten vaak lange dagen maken en er wordt verwacht dat ze altijd bereikbaar zijn, terwijl ze vaak onvoldoende beloning of erkenning krijgen voor hun administratieve taken. Tegelijkertijd verwachten patiënten steeds meer en zien we onder andere in Nederland steeds vaker meldingen van agressie tegen zorgverleners. Dit staat op gespannen voet met de huidige overtuigingen rond het zorgen voor een goede balans tussen werk en privé en de (intrinsieke) motivatie van zorgverleners om te zorgen voor betere uitkomsten en betere ervaringen voor patiënten en voor zichzelf.

Het onderzoek laat zien dat zorgverleners op zoek zijn naar manieren om patiënten op de eerste plaats te kunnen zetten, zonder dat ze daarbij hun eigen kwaliteit van leven hoeven op te offeren.

Meer aandacht voor de patiënt bij de universiteitsziekenhuizen in Cleveland

Om verpleegkundigen te ontlasten, hebben de universiteitsziekenhuizen in Cleveland een groep van 50 verpleegkundigen en verpleegkundig managers laten onderzoeken welke werkzaamheden stopgezet, geautomatiseerd of slimmer georganiseerd konden worden. Hieruit kwam naar voren dat er heel veel richtlijnen waren waarbij de voordelen niet opwogen tegen de lasten. Deze richtlijnen waren verankerd in circa 2.000 ordersets. Door dit aan te pakken kon naar schatting 30% van de tijd van de verpleging worden vrijgemaakt om zich op patiënten te concentreren. Ook ontdekte het team dat verpleegkundigen 24% van hun tijd besteedden aan het zoeken naar benodigde middelen. Met de introductie van RFID-tags en een app waarmee verpleegkundigen konden zoeken naar de meest gebruikte middelen, konden ze de tijd om te zoeken van 32 minuten terugbrengen naar slechts twee minuten.

Zet in op naadloze hybride zorg

Hybride zorg waarbij zorg op afstand en intramurale zorg naadloos zijn geïntegreerd, heeft de toekomst. 88% van de geïnterviewde zorgverleners en 95% van de leidinggevenden zien de mogelijkheden van virtuele zorg en zorg op afstand. Hybride zorg kan bijdragen aan preventie en aan meer autonomie en tijd tussen patiënt en zorgverlener.

We zien zes belangrijke acties die kunnen helpen bij de transformatie richting hybride zorg:

  1. Bouw meer autonomie in om prioriteit te kunnen geven aan de tijd tussen zorgverlener en patiënt.
  2. Gebruik de verzamelde gezondheidsdata om zorgverleners bruikbare inzichten te geven over hun patiëntenpopulatie.
  3. Zet in op duidelijke en consumentvriendelijke communicatie zodat patiënten zich meer erkend en begrepen voelen en zich verbonden blijven voelen met de zorgorganisatie, ook als ze op afstand zijn.
  4. Investeer in patiëntenvoorlichting waarin helder wordt uitgelegd hoe hoogwaardige zorg in hybride zorgmodellen eruit ziet.
  5. Verzamel real-time feedback van medewerkers om goed zicht te krijgen op wat werkt en wat niet werkt.
  6. Zorg ervoor dat medewerkers voldoende ruimte en aandacht krijgen om zich te ontwikkelen naar een nieuwe manier van werken.

Bekijk hier het volledige rapport.

Samenvatting

Het tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg is groot en zal volgens de prognoses alleen maar verder toenemen. Wereldwijd willen zorgverleners vaak het vak verlaten vanwege gebrek aan autonomie, administratieve lasten en morele belasting. Hybride zorg waarbij zorg op afstand en intramurale zorg naadloos zijn geïntegreerd, heeft de toekomst. Met oog op het grote tekort aan gekwalificeerd personeel kunnen zes acties helpen om de transformatie naar hybride zorg te bevorderen.

Over dit artikel

Door Erik Vermeulen

EY Global Smart Health Solution Leader

Gedreven. Creatief. Betrouwbaar. Altijd voorbereid. Houdt graag het overzicht, maar duikt met plezier diep de technologie in.

Related topics Gezondheidszorg EY Society