Verantwoord in control

In Gezondheidszorg

De basis op orde hebben, daar ondersteunen wij zorgorganisaties bij. Of het nu gaat om accountancy, fiscaliteit of wet- en regelgeving. En hoe kom je in control als de regels al tijdens het spel veranderen?

Dataprivacy en AVG

Met een compleet AVG-raamwerk pakken we alle privacygebieden in uw organisatie aan. Op maat en stap voor stap: van rollen en procedures tot riskmanagement, IT-veiligheid en trainingen aan medewerkers. Eerst brengen we alle data en processen in kaart – uitgebreid of via een Quick Scan, waarin u binnen een week exact weet hoe AVG-proof uw organisatie al is. Vanuit dit startpunt werken we aan een verwerkingsregister en maatregelen, uiteraard met oog voor cultuur en privacygedrag. Via EY CertifyPoint, een onafhankelijke certificeringsinstantie, verzorgen we ook de afgifte van AVG-certificeringen.

EPD ZIS

Als marktleider weet EY als geen ander hoe zorginstellingen vanbinnen werken. Samen met u optimaliseren we het bestaande EPD/ZIS en zoeken we naar passende, nieuwe oplossingen. Wat je ook kiest: de processen eromheen moeten hierop naadloos aansluiten, zodat het EPD/ZIS de beste ondersteuning biedt. Eventueel introduceren we hierbij nieuwe, efficiënte procesvormen. Zoals Integraal Capaciteitsmanagement voor personeelsplanning, of een strakke inrichting van de patient journey. Daarom duiken we altijd in de haarvaten van de organisatie, inclusief het personeel. Want het EPD/ZIS is er tenslotte ook om hen te ontzorgen. We zorgen onder andere voor trainingen, kennisoverdracht en extra tools.

Horizontaal Toezicht Zorg

Als innovatieve marktleider heeft EY ruime ervaring met Horizontaal Toezicht Zorg. Bovendien zijn we als Coziek-voorzitter aangesloten op het Platform HT Zorg en de NZa. Bij diverse koplopers treden wij op als accountant  en verzorgen we de certificering van EPD’s en ECD’s. En we kunnen adviseur zijn, ook bij de uitrol in uw organisatie. We begeleiden u stap voor stap, gebaseerd op de aanpak van de landelijke projectgroep Horizontaal Toezicht Zorg. Centraal in onze aanpak staan innovaties en IT: we zorgen ervoor dat u de geautomatiseerde controls volledig benut en waar gewenst haken we u aan op bijvoorbeeld data-analyse, process mining en robotics.

Tax Control Strategy

Dankzij EY’s multidisciplinaire expertises weten we precies hoe zorgorganisaties vanbinnen werken. En hoe fiscaliteit in hun Business Control Framework past. We stippelen de Tax Control Strategy uit, waarbij we altijd het juiste evenwicht bewaken tussen risicobeheersing en werkbaarheid. Ook zorgen we voor draagvlak, zodat de fiscale strategie op alle belangrijke niveaus omarmd wordt. Of het nu gaat om de raad van bestuur of de administratieve afdeling. De praktische vertaalslag ligt vervolgens in het Tax Control Framework, dat wij ook volledig voor je kunnen verzorgen.

Tax Control Framework

EY heeft een eenduidige methodiek ontwikkeld om een Tax Control Framework op te zetten. In vier stappen krijgt elke zorginstelling volledig zicht op de fiscaliteit: 

  1. Fiscale functie inrichten
  2. Overzicht opstellen met de belangrijkste fiscale processen
  3. Relevante fiscale risico’s en kansen scoren
  4. Fiscale processen en fiscale beheersmaatregelen documenteren

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is een complexe wet en moet van alle kanten bekeken worden. Daarom bestaat ons team uit allerlei disciplines, zoals arbeidsjuristen, accountants en fiscalisten. Dankzij deze complete aanpak garanderen we het meest professionele WNT-team in de markt. We bieden u inzichten in de WNT-verantwoording in de jaarrekening, maar ook bij het vaststellen van bezoldigingen. Bijvoorbeeld bij afbouw, een vertrekkende of juist een nieuwe bestuurder. Wij zijn er voor elke zorginstelling – of wij nu al de accountant zijn, of (nog) niet. Bij controlecliënten toetsen we de WNT-aanpak. Dit doen we het liefst vooraf, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Andere organisaties adviseren we juist. Het resultaat is altijd hetzelfde: u kent de weg in de WNT en neemt de juiste stappen.

Governance & cultuur

EY is internationaal toonaangevend op het gebied van governance, cultuur en goed bestuur. Een van onze bewezen, inhouse ontwikkelde tools is de EY Governance Zorgscan, waarmee we talloze Nederlandse zorgorganisaties op weg helpen. In een beveiligde webmodule beantwoordt het bestuur dertig vragen, ingedeeld naar Cultuur, Compliance en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De resultaten verwerken we in een praktisch adviesrapport, dat wij persoonlijk bij je toelichten. Zowel de scan als dit gesprek verzorgen we kosteloos. Uiteraard kunnen we u ook bij verandertrajecten ondersteunen. Op maat, op elk terrein. Of het nu gaat om cultuur, compliance, het audittraject of een nieuwe, actieve rol van het bestuur.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.