Klachtenregeling en Klokkenluidersregeling

De EY Klachtenregeling ziet op de behandeling van de klachten over het beroepsmatig handelen van een medewerker van EY in Nederland. Deze klachtenregeling is primair bedoeld voor de klachten van derden, maar ook onze medewerkers kunnen op grond van deze klachtenregeling klagen over het beroepsmatig handelen.

De scope van de EY Klokkenluidersregeling is ruimer en is bedoeld voor het melden van vermeende missstanden. In de klokkenluidersregeling wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de belangrijkste verplichtingen die uit de wet Huis voor Klokkenluiders voortvloeien.

Wij verzoeken u om, alvorens gebruik te maken van de klachtenregeling of de klokkenluidersregeling, na te gaan of u de kwestie rechtstreeks aan iemand van EY kunt voorleggen.

Er is een aantal manieren om klachten of misstanden aan ons voor te leggen. De klacht of melding kan schriftelijk worden gedaan aan:

EY, afdeling Juridische Zaken,
Postbus 2295,
3000 CG Rotterdam

Of per e-mail aan: klachten.meldingen@nl.ey.com