Betalingsmodellen op basis van resultaten

In Life Sciences

De zorgkosten stijgen. Hierdoor komen de prijzen van nieuwe en bestaande geneesmiddelen die met life sciences-bedrijven worden afgesproken, steeds meer onder druk te liggen.

Related topics Life Sciences

Wat EY voor u kan betekenen

Voor zorgstelsels over de hele wereld is de rek er inmiddels zo goed als uit. De vraag is groot en de middelen zijn beperkt. In een traditioneel zorgstelsel vinden betalingen plaats op basis van volume, niet van waarde en resultaten.

Gelukkig is er een manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden: op resultaten gebaseerde contracten (outcomes-based contracting, OBC). OBC wordt in toenemende mate gezien als een rendabele - en misschien zelfs de enige duurzame - manier om betalingen en waarde op elkaar af te stemmen. Hierdoor gaat het hele stelsel efficiënter én effectiever werken.

Met de methodes van EY kunt u overgaan op betalingsmodellen op basis van resultaten. Daarbij maakt u gebruik van bijvoorbeeld OBC.

Onze benadering is tweeledig:

  • Fase 1: eerst brengt u tijdens een strategische beoordeling uw resultaten en servicestrategie in kaart.
  • Fase 2: daarna gaan we u helpen bij het beheer van het end-to-end contracteringsproces voor betaling op basis van resultaten. Ook tonen we aan welke waarde met het geneesmiddel is bereikt. Daarbij zetten wij onze verschillende servicelines in en maken we gebruik van ons netwerk.

Aan de slag

Er is al veel geëxperimenteerd met OBC, maar het lukt nog maar zelden om deze benadering op grote schaal in te zetten en optimaal te benutten – en dat terwijl hier enorme kansen liggen. Wilt u ermee aan de slag? Dan is in ieder geval het volgende van groot belang:

  • Sterk leiderschap: OBC heeft het in zich een strategische noodzaak te worden voor uw bedrijf en kan het succes op de lange termijn beïnvloeden. Voor goede resultaten zult u echter moeten investeren in nieuwe competenties. Ook heeft u de visie en overtuiging nodig om uw bedrijfsvoering helemaal om te gooien, zonder daarbij de kortetermijnprioriteiten uit het oog te verliezen.
  • Een ander licht op risico's: Vanwege de aard ervan kan OBC riskant lijken. Toch is het van groot belang dat u geen contracten zonder neerwaarts risico aangaat. Dat zou het vertrouwen ondermijnen, waardoor u het tegenovergestelde bereikt van wat u wilt. Er moet dan ook een zinvolle en passende verhouding tussen risico en beloning worden ingebouwd.
  • Onmisbare diensten: Met de juiste diensten kunt u uw resultaten optimaliseren en zo uw doelen behalen. Dankzij OBC kunt u uw bredere servicestrategie opnieuw beoordelen en efficiënter inrichten, zodat u zich alleen nog op waardevolle resultaten gaat richten.
  • Klantgerichte cocreatie: Werk samen met vooruitstrevende klanten die hetzelfde doel voor ogen hebben. Trek de behoeften van uw klanten niet in twijfel en voorkom dat alleen het product centraal staat in uw benadering.
  • Acceptatie van sectoroplossingen: Voor uw succes is het van cruciaal belang dat oplossingen eenvoudig te implementeren zijn voor zorgverleners. Er is dus een bedrijfsoverstijgende standaardbenadering nodig. Wij willen de zaken vereenvoudigen door te werken met een standaard, open infrastructuur voor de sector.
  • Investeren in nieuwe capaciteiten: Life sciences-bedrijven moeten nu aan nieuwe capaciteiten werken. Daar moeten ze niet mee wachten tot het te laat is om nog te kunnen reageren.
  • Experimenteren, uitproberen, wijzer worden: Idealiter hebben beide partijen eerst de kans om de samenwerking te verkennen, voordat ze een volwaardige contractuele overeenkomst aangaan die voor beide misschien riskant lijkt.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.