Maatstaven voor waardecreatie op lange termijn

De langetermijnwaarde-teams van EY kunnen u helpen uw strategie vorm te geven, transformatie te stimuleren en de voortgang te meten bij het leveren van duurzame waarde door gebruik te maken van de gemeenschappelijke maatstaven van de WEF-IBC. EY heeft een leidende rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze meeteenheden, waardoor wij in een unieke positie verkeren om te adviseren over de invoering en het effect ervan.

Hoe statistieken voor waardecreatie op lange termijn uw organisatie kunnen helpen

De International Business Council (WEF IBC) van het Economisch Wereldforum - gesteund door de grote vier accountantskantoren, waaronder EY - heeft een universele reeks maatstaven vastgesteld om bedrijven te helpen hun bijdragen aan duurzame waardecreatie op lange termijn beter aan te tonen.

De lijst van 21 core en 34 uitgebreide statistieken werd in september 2020 gelanceerd in het rapport Measuring Stakeholder Capitalism: Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation en biedt een startpunt voor rapportage over de meest kritische maatstaven voor niet-financiële waarde.

Veel bedrijven nemen de WEF-IBC-metriek nu over in hun reguliere jaarlijkse verslaglegging. Investeerders richten zich steeds meer op het verband tussen duurzaamheid en bedrijfsstrategie. Het nieuwe transparantieniveau dat door de maatstaven wordt vereist, kan een herziening van de bestaande informatie noodzakelijk maken en ook een nieuwe kijk vereisen op hoe goed uw bedrijf is gepositioneerd om op lange termijn waarde te creëren voor alle stakeholders.

Bedrijven die erin slagen om duurzaamheid en waardecreatie op lange termijn centraal te stellen in hun bedrijfsstrategie, zullen markterkenning en leiderschap bereiken. Bovendien kunnen ze de statistieken gebruiken om investeringen te bepalen op gebieden die een concurrentievoordeel opleveren.

Langetermijnwaarde creëren door doelgerichtheid

Willen bedrijven echt waarde op lange termijn genereren (en deze waarde meten en communiceren), dan moet de focus op resultaten diep in de organisatie verankerd zijn en geleid worden door haar purpose. Om tegemoet te komen aan de behoeften van stakeholders moet een holistische beoordeling worden gemaakt van de bedrijfsstrategie, van de bedrijfscapaciteiten die nodig zijn voor een succesvolle uitvoering en van het vermogen om de impact op de markt aan te tonen door middel van metingen, rapportage en communicatie door middel van een samenhangend verhaal.

Doel transformatie heeft invloed op het grafisch landschap

Het ontwikkelen en uitvoeren van een overtuigende, doelgerichte strategie omvat een reeks bedrijfsdisciplines, waaronder: concurrentiebeoordeling, het in kaart brengen van belanghebbenden, het definiëren en activeren van de purpose, werknemerservaring, klantwaardepropositie, supply chain management, kapitaalallocatie beslissingen en stimulans voor leiderschap.

Waarom EY medewerkers?

Voortbouwend op het werk met The Embankment Project for Inclusive Capitalism (EPIC), stond EY aan de wieg van de ontwikkeling van het WEF IBC-metrische kader. Onze teams weten daardoor wat, waarom en hoe ze moeten meten en vooral hoe ze deze belangrijke prestatie-indicatoren kunnen gebruiken als leidraad voor de ontwikkeling van een doelgerichte strategie die past bij de behoeften van uw organisatie.

De EY teams bestaan uit diverse, goed presterende teams uit onze Assurance-, Consulting-, Strategie- en Tax-servicelijnen. Speciaal voor uw bedrijf worden deze teams samengesteld om u te helpen uw strategie te herpositioneren, een succesvolle uitvoering te bewerkstelligen en de voortgang te meten om langetermijnwaarde te creëren en aan te tonen.

EY teams kunnen u ondersteunen met:

Neem contact op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.