Onderwijs

In Overheid en publieke sector

EY bouwt al jaren actief aan relaties in alle geledingen van onderwijs en onderzoek. Daardoor weten wij wat er speelt en kennen we de weg.

De afgelopen jaren heeft EY fors geïnvesteerd om de positie in onderwijs en onderzoek te versterken. Inmiddels zijn wij met onze multidisciplinaire dienstverlening actief bij de meest toonaangevende Nederlandse instellingen. Wij zijn onderscheidend met onze activiteiten op het gebied van de accountantscontrole in het algemeen en die van subsidie-audits in het bijzonder. Onze auditpraktijk behoort dankzij het gebruik van data-analysetechnieken tot de meest gedigitaliseerde van Nederland en blinkt daarmee uit in efficiency. Ook onze adviespraktijk is zeer vertrouwd met de actuele vraagstukken die spelen in onderwijs en onderzoek.

Omdat wij jaarlijks honderden afstudeerders in dienst nemen, zijn we direct belanghebbende bij een goed functionerend ecosysteem voor onderwijs. Onze inzet is erop gericht om de instellingen in dat ecosysteem te laten floreren.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.