EY Onderwijsbarometer 2023

De EY Onderwijsbarometer 2023 brengt de resultaten, risico’s en vooruitzichten van universiteiten scherp in beeld.

Lees de EY Onderwijsbarometer 2023

 

Download het rapport

Belangrijkste resultaten Onderwijsbarometer 2023 – Editie universiteiten

Sterke financiële positie, uitdagende toekomst

De 14 Nederlandse universiteiten hebben 2022 afgesloten met een positief resultaat. Dit in tegenstelling tot de verwachtingen die zij in hun jaarverslagen over 2021 afgaven: hierin begrootten ze een negatief rendement. Dit beeld zien we ook terug in de prognose voor 2023: het verwachte rendement voor alle universiteiten bij elkaar opgeteld, bedraagt circa 2,5% negatief. Dit wordt met name veroorzaakt doordat universiteiten rekenen op hogere kosten voor arbeid, huisvesting en materieel die niet volledig gecompenseerd zullen worden.

Als we historische data combineren met de continuïteitsparagraaf, zien we dat de sector zich tussen 2021 en 2025 als volgt ontwikkelt:

Risicogebieden in beeld

Op basis van de risicoparagrafen hebben we een risico-universum met een aantal risicogebieden gedefinieerd. De analyse van de risicoparagrafen laat het volgende beeld zien:

Onderverdeling risicogebieden

Over de EY Onderwijsbarometer 2023

De Onderwijsbarometer 2023 brengt de financiële en operationele performance van instellingen in het wetenschappelijk onderwijs in kaart. Deze derde editie van de barometer richt zich volledig op veertien Nederlandse universiteiten. Naast een analyse van de financiële resultaten die instellingen behalen, is er dit jaar ook nadrukkelijk gekeken naar het risico’s zoals universiteiten die zelf beschrijven in de risicoparagraaf. Deze barometer is een initiatief van EY Society, het EY netwerk van en voor organisaties met een maatschappelijke en uitvoerende taak.

Hoe scoort uw onderwijsinstelling?

Wenst u inzicht in de prestaties en rating van uw instelling in vergelijking tot andere instellingen in het MBO, HBO of WO? Vraag dan hier een Onderwijsbarometer-Benchmarkrapportage-Op-Maat aan. Deze rapportage stellen wij kosteloos voor u samen en bespreken we graag persoonlijk met u.

Vraag benchmark op maat aan