Actuariële mechanismen tijdens en na de pensioentransitie

Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen staat de sector een grote transformatie te wachten. Niet alleen gedurende het transitieproces maar ook bij de uitvoering van nieuwe pensioencontracten gaan actuariële elementen een belangrijke rol spelen.

Related topics Pensioenen

Wat EY voor u kan betekenen

Werkgevers, sociale partners, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders krijgen te maken met een dubbele transitie. Ten eerste verandert de toezegging voor wat betreft de pensioenopbouw naar een in beginsel leeftijdsonafhankelijke premietoezegging. Dit kan gepaard gaan met een compensatievraagstuk van potentieel significante omvang. Er kunnen namelijk (groepen) werknemers zijn die met de nieuwe toezegging hun verwachte pensioenresultaat zien verslechteren en hiervoor moeten worden gecompenseerd. Ten tweede worden de opgebouwde pensioenaanspraken uit het verleden mogelijk ‘ingevaren’ in het nieuwe pensioencontract. Dit kan een herverdelingsvraagstuk van ongekende omvang en complexiteit veroorzaken. Immers: wie krijgt wat precies mee uit de bestaande pensioenpot en hoe wordt dat bepaald? Zorgvuldigheid en een evenwichtige belangenafweging zijn daarom geboden.

Actuariële mechanismen spelen zowel tijdens de transitie als bij de uitvoering van de nieuwe pensioencontracten een belangrijke rol. Tijdens de transitie krijgen partijen te maken met de inrichting van een nieuwe pensioenregeling, inclusief een mogelijk compensatievraagstuk. Daarnaast moeten de bestaande aanspraken eventueel worden ingevaren op basis van een voorgeschreven standaardmethode. Tevens dient de evenwichtigheid van het invaarbesluit te worden onderbouwd op basis van netto profijt. Bij de uitvoering van de nieuwe pensioencontracten krijgen we bovendien te maken met leeftijdsafhankelijke rendementstoedelingen en de inrichting van een solidariteits- of een risicodelingsreserve. Begrip van deze actuariële elementen is essentieel en vergt zorgvuldige besluitvorming. Het goed waarborgen van de checks en balances rondom deze besluitvorming is essentieel om de besluitvorming zo goed als mogelijk te onderbouwen.
 

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

  1. Wij opereren vanuit een multidisciplinair team, volledig gericht op de Wet toekomst pensioenen.
  2. Vanuit onze actuariële deskundigheid en ervaring als pensioenadviseur kunnen wij werkgevers en ondernemingsraden ondersteunen om tot invulling van de nieuwe pensioenregeling te komen. U wordt volledig ontzorgd, inclusief projectmanagement, voorbereiding van adviezen, uitvoering van benodigde berekeningen en stakeholdermanagement.
  3. Besturen van pensioenfondsen voorzien wij van volledig transitiemanagement. Als onafhankelijke partij begeleiden wij alle stakeholders in de transitie naar de nieuwe pensioenregeling, inclusief invaarbesluit.
  4. Tot slot kan onze ondersteuning ook betrekking hebben op een review van een eerder verkregen advies, een voorgenomen besluit of berekeningsresultaten. Op die manier wordt de besluitvorming zo evenwichtig mogelijk vormgegeven.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.