Juridische pensioenvraagstukken

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel heeft grote impact op de pensioenregeling en de opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten.

Related topics Pensioenen

Wat EY voor u kan betekenen

EY Belastingadviseurs heeft een strategische alliantie met HVG Law LLP (onderdeel van het EY Global law netwerk). Dit betekent dat wij ook juridische diensten kunnen verlenen.

Het nieuwe pensioenstelsel noodzaakt tot aanpassing van een groot aantal juridische documenten. Dit gaat gepaard met verscheidene risico’s die vragen om evenwichtige besluitvorming, waarbij (claim)risico’s zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Ook de communicatie en de uitlegbaarheid van de wijzigingen zijn van groot belang. Wanneer de verstrekte informatie ontoereikend of onduidelijk is, kunnen verkeerde verwachtingen worden gewekt met mogelijke (claim)risico’s tot gevolg.

Wij verwachten dat de komende transitie niet de laatste stelselherziening in de pensioensector is. Toekomstbestendigheid is dan ook een belangrijk thema. Wij begeleiden pensioenfondsen bij het maken van dienovereenkomstige keuzes en treden graag op als uw vertrouwde sparringpartner.
 

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

  1. Wij doen een check op de door te voeren wijzigingen van de pensioenregeling en onderzoeken of er nog juridische risico’s zijn die gemitigeerd kunnen of moeten worden.
  2. Wij ondersteunen bij het opstellen en beoordelen van de communicatie over de aanstaande wijzigingen. Daarbij letten we op consistentie, evenwichtigheid en juridische juistheid. Hierbij nemen wij desgewenst ook de vereisten rondom keuzebegeleiding mee.
  3. Wij staan pensioenfondsen bij in juridische procedures wanneer dit onverhoopt nodig mocht zijn. We hebben veel ervaring met het analyseren van de juridische positie van cliënten en het voeren van juridische procedures. Wij combineren pensioeninhoudelijke deskundigheid met procedurele vaardigheden. Dat geldt niet alleen voor bestuurs- en civielrechtelijke procedures, maar ook in de alternatieve geschillenoplossing, zoals arbitrage en mediation.
     

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.