Navigeren met project- en stakeholdermanagement

Het structureren en managen van een transitie met de schaal van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is nog niet eerder vertoond in de Nederlandse pensioensector. De Wtp heeft impact op een breed intern en extern stakeholderveld, waarin zorgvuldig navigeren noodzakelijk is.

Related topics Pensioenen

Wat EY voor u kan betekenen

De Wtp-transformatie moet niet worden onderschat. Onder het dak van een pensioenuitvoerder of vermogensbeheerder zal men meerdere initiatieven parallel optuigen en uitvoeren. Hierbij zal men voortdurend keuzes moeten maken op basis van veranderende prioriteiten. Parallel lopende projecten kunnen met elkaar conflicteren en er kan sprake zijn van moeilijke discussies tussen stakeholdergroepen. De impact op deelnemers, werkgevers, uitvoerders en vermogensbeheerders moet continu tegen elkaar worden afgewogen. Daarnaast zullen tijdsdruk en beperkte capaciteit een belangrijke rol spelen in de prioritering en besluitvorming.

Het inzetten van externe ondersteuning bij complexe verandertrajecten is een belangrijke overweging voor pensioenfondsen en -uitvoerders. EY brengt kennis samen van het complexe stakeholderveld en heeft ervaring in het vormgeven, begeleiden en succesvol uitvoeren van complexe verandertrajecten binnen en buiten de Nederlandse pensioensector.

Als onderdeel van het managen van projecten en transformaties gebruiken wij diverse tools. Hieronder vallen beproefde methodes en templates die helpen bij het definiëren van design- en executieprincipes en risk en issues management. Het opzetten van een logische programmastructuur die aansluit bij de complexiteit moet, ondersteund door een Project Management Office, helpen bij de juiste governance en besluitvorming.

Wij zijn van mening dat het uitvoeren van complexe transformaties uitsluitend succesvol kan zijn op basis van een duidelijk geformuleerde strategie. Deze geeft richting aan de prioriteiten binnen de organisatie en helpt bij het maken van strategische keuzes.
 

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

  1. In kaart brengen van de gewenste eindsituatie en hiaten ten opzichte van de huidige situatie.
  2. Opstellen van een projectplan met onder andere de scope, deliverables en roadmap om te komen tot het gewenste resultaat.
  3. Het opzetten van een Project Management Office.
  4. Opstellen en inzichtelijk maken van stuur- en verantwoordingsinformatie.
  5. Opzetten van kaders en het borgen van kwaliteitsbewaking.
  6. Stakeholderanalyse (binnen en buiten de organisatie, waaronder klanten en toezichthouder) en een vertaling naar een communicatieplan.
  7. In kaart brengen en continu monitoren van afhankelijkheden. 

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.