Strategische keuzes over positionering en klantbediening

De wijziging van het pensioenstelsel zet een belangrijke eerste stap richting financial wellbeing door het pensioen al individueler te maken.

Related topics Pensioenen

Wat EY voor u kan betekenen

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vereist een aantal keuzes van spelers in de sector. Pensioenfondsen en -uitvoerders moeten allereerst hun organisaties, processen, data en IT-systemen aanpassen aan de nieuwe manier van werken. Vervolgens biedt de Wet toekomst pensioenen op strategisch niveau de kans om keuzes te maken over positionering, klantbediening en strategische samenwerking.

Sociale partners moeten daarnaast beslissen of er wel of niet wordt ingevaren, per wanneer en met welk type regeling en moeten dit het verzoek tot invaren indienen bij het pensioenfonds. Pensioenuitvoerders moeten op hun beurt de dienstverlening zo aanpassen dat de nieuwe regeling haar weg vindt naar een productmodel, operationele processen en IT-systemen.

Deze veranderingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de interne organisatie. Zeker als binnen het bestaande kader onvoldoende flexibiliteit aanwezig is om de eisen van de Wet toekomst pensioenen in te bedden. Wellicht blijkt dat de organisatie aan de grenzen van haar kunnen zit en is de aanschaf van een nieuw IT-systeem noodzakelijk. De transitie dwingt pensioenbestuurders tot strategische keuzes om de stelselwijziging op een toekomstbestendige manier te laten landen.

Zelfs als de wijzigingen ogenschijnlijk gemakkelijk zijn in te passen, kan men de Wet toekomst pensioenen als kans aangrijpen om de strategie proactief tegen het licht te houden. Welke kansen biedt de Wet toekomst pensioenen om de dienstverlening naar een hoger plan te tillen? En voor welke nieuwe klantgroepen? Geeft een nieuwe IT-omgeving aanvullende flexibiliteit om onderdelen van de dienstverlening te outsourcen of juist te integreren in de keten? Het stellen van deze en andere vragen draagt bij aan een solide toekomstvisie en strategie.
 

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

  1. Impactanalyse Wet toekomst pensioenen: waar raken de eisen van de wet uw huidige organisatie, dienstverleningsmodel, processen en IT?
  2. Toekomstvisie: hoe ziet de wereld eruit na invoering van de Wet toekomst pensioenen en welke rol kan uw organisatie daarin spelen voor welke klantgroepen?
  3. Strategisch assessment: welke strategische keuzes moet en kunt u maken?
  4. Transformatie: de bredere veranderingen worden in een transformatieprogramma samengevat voor een beheerste implementatie.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.