Portretfoto Evelien van Niekerk
Met de kennis van vandaag de dag is verdere klimaatverandering geen gegeven, het is een keuze. Wat er vanaf nu gebeurt, hebben we in onze eigen handen.

Evelien van Niekerk

EY Nederland Manager Real Estate Consulting Services

Gedreven. Enthousiast. Analytisch sterk. ‘Ja het kan’ mentaliteit.

Duurzaamheid, en specifiek de reductie van CO2-emissie is volgens Evelien dé belangrijkste uitdaging van deze eeuw. Gezien het feit dat in Nederland 40% van de CO2-uitstoot en 40% van het energieverbruik afkomstig is uit de gebouwde omgeving, is de urgentie om vastgoed te verduurzamen duidelijk. Maar wat is de meest optimale route om de huisvesting alle wet- en regelgeving te laten voldoen? Hoe ziet het transitieplan eruit om te komen tot een toekomstbestendige portefeuille?

Evelien is intrisiek gemotiveerd en gedreven om verandering op gang te brengen en de meest optimale oplossing in kaart te brengen. Met haar achtergrond als Bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Delft benadert Evelien vastgoedvraagstukken vanuit een breder perspectief: de (toekomstige) gebruiker, de eigenaar, het gebouw, de locatie en de portefeuille.

“Iedereen dient zijn of haar steentje bij te dragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot, als organisatie maar ook als individu. Een spannende zoektocht waarin je open dient te staan voor nieuwe oplossingen, andere denkrichtingen en verandering van oude gewoontes. Een zoektocht waarin het EY vastgoed team jou en jouw organisatie bij kan helpen.”

Hoe Evelien bijdraagt aan building a better working world

“Mijn persoonlijke bijdrage aan de beperking van CO2-uitstoot zit zowel in kleinere dingen (geen auto, alles op de fiets, afvalscheiding, weinig vlees eten), als in het feit dat mijn vriend en ik hebben bijgedragen aan de realisatie van een windmolenpark en een stuk grond hebben gekocht. Hier planten wij ruim 300 bomen om zo onze eigen CO2 te compenseren. Beetje bij beetje komen we zo een stap dichterbij een wereld waarin wij ons nu, maar ook de toekomstige generatie, zich kan blijven ontwikkelen.”

Contact Evelien