Portretfoto Richard van Zwol

Richard van Zwol

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen sinds 1 februari 2021
Kantoor Rotterdam, NL

Richard is Staatsraad, lid van de Afdeling advisering van de Raad van State. Hij studeerde juridische bestuurswetenschappen aan de Universiteit Tilburg en volgde de hogere vakopleiding Openbare Financiën.

Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, lid van het curatorium van de Stichting Prinsjesfestival en chair of the EU Network of Independent Fiscal Institutions.

Voormalige posities en activiteiten:

  • Secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën
  • Secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken
  • Sherpa van Nederland bij de G20 2009/2010
  • Secretaris van kabinetsformaties in 2003 en 2006/2007
  • Raadadviseur bij het kabinet van de minister-president
  • Directeur Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact Richard