Kapitaaltransformatie

In Real estate, Hospitality & Construction

In de steeds competitievere wereldwijde markt van vandaag kan de optimalisatie van vastgoedinvesteringen en de manier waarop dat vastgoed wordt gebruikt een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsresultaten.

Wat EY voor u kan betekenen

Vastgoed wordt een steeds aantrekkelijkere beleggingscategorie voor investeerders, inclusief pensioenfondsen en staatsinvesteringsfondsen, waardoor er steeds meer kapitaal naar de sector vloeit. Daarnaast leidt de toename van publieke vastgoedstructuren wereldwijd tot institutionalisering van de zakelijke vastgoedmarkt, waardoor er nog meer grensoverschrijdende investeringen worden aangetrokken.

In de steeds competitievere wereldwijde markt van vandaag kan de optimalisatie van vastgoedinvesteringen en de manier waarop dat vastgoed wordt gebruikt een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsprestaties. Beleggers moeten rekening houden met de manier waarop het vastgoed wordt aangehouden, de operationele efficiëntie, de ontwerpfunctionaliteit, de technologische en locatiespecifieke vereisten en risicofactoren.

De zakelijke vastgoedmarkt is een kapitaalintensieve sector die zich uitstekend leent voor joint ventures en partnerships. In het afgelopen jaar zijn meer Amerikaanse vastgoedvennootschappen (Real Estate Investment Trusts, REIT's) en zogenoemde C-corporations joint ventures aangegaan om kapitaal aan te trekken voor uiteenlopende doelen.

Verder kiezen bedrijven met veel eigen vastgoed die voorheen de voorkeur gaven aan spin-offs nu vaker voor joint ventures omdat het Amerikaanse Congres fiscale wijzigingen heeft doorgevoerd die van invloed zijn op vrijstellingen voor bepaalde spin-offverdelingen.

Onze kapitaaltransformatieoplossing ondersteunt klanten bij de voorbereiding van kapitaalinitiatieven zoals een beursgang (IPO) en helpt ze om de waarde van zakelijk vastgoed te ontsluiten door middel van de volgende diensten:

IPO Readiness

IPO Readiness is gericht op het ondersteunen van de klant bij de voorbereiding van een beursgang, inclusief een aanzienlijk aantal acties die de klant en zijn adviseurs moeten uitvoeren. We kunnen het IPO-proces van klanten ondersteunen met, onder meer, de volgende categorieën diensten:

  • Strategieactivering (inclusief diensten vóór en na de beursgang)
  • Afsluiten van de financiële verslaggeving
  • Strategie en transacties
  • Processen en controles (inclusief SOX voor registranten in de Verenigde Staten en andere landen met vergelijkbare vereisten)
  • Fiscale en vergoedingstechnische structurering en processen
  • Zakelijke en IT-structurering en procesverbetering
  • Projectbeheer ter ondersteuning van het IPO-proces

Scheiding en waardecreatie

Deze oplossing is bedoeld voor grote ondernemingen met een aanzienlijke hoeveelheid zakelijk vastgoed op de balans en de noodzaak of ambitie om hun kernactiviteiten te herfinancieren, een uitbreiding te bekostigen, kasmiddelen te genereren of naar een ander bedrijfspand te verhuizen.

We definiëren doelstellingen en bepalen de mogelijkheden en impacts van het afscheiden en te gelde maken van strategisch of niet-strategisch zakelijk vastgoed. Dit omvat diensten met betrekking tot de conversie van niet-traditionele vastgoedvennootschappen, joint ventures en andere structuren, operationele optimalisatie en portefeuilleverbetering. Vastgoed wordt een steeds aantrekkelijkere beleggingscategorie voor investeerders, inclusief pensioenfondsen en staatsinvesteringsfondsen, waardoor er steeds meer kapitaal naar de sector vloeit. Daarnaast leidt de toename van publieke vastgoedstructuren wereldwijd tot institutionalisering van de zakelijke vastgoedmarkt, waardoor er nog meer grensoverschrijdende investeringen worden aangetrokken.