Advanced analytics

In Strategy and Transactions

De advanced analyticsteams voor strategie en transacties van EY helpen informatie om te zetten in intelligente inzichten, zodat u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen. 

Wat de advanced analyticsteams van EY Strategy en Transactions voor u kunnen doen

CEO's worden geconfronteerd met complexe uitdagingen en aanzienlijke kansen in de huidige, met gegevens verzadigde wereld. Leidinggevenden staan voor de uitdaging om te manoeuvreren tussen toenemende concurrentiedruk, veranderend klantgedrag, versnelde technologische transformatie en een strijd om talent. Daarnaast moeten ze omgaan met groeiende geopolitieke zorgen en een veranderend regelgevend landschap. Verder moeten ze ook de commerciële en operationele aspecten van kritieke klimaatuitdagingen aanpakken.

EY-teams beheren, verzamelen en onderzoeken gegevens met optimale snelheid om intelligente, inzichtgestuurde diensten te leveren die klanten vandaag nodig hebben om hen voor te bereiden op een betere toekomst. Van data gedreven strategy tot kapitaalallocatie tot M&A, de advanced analyticsteams van EY Strategy and Transactions ondersteunen en informeren de planning tot en met de uitvoering om op maat gemaakte, sectorgerichte waarde te creëren voor klanten van EY. 

Het nemen van de juiste datagestuurde strategische beslissingen begint met een diep functioneel begrip van uw sector en welke gegevens moeten worden geanalyseerd om ervoor te zorgen dat u de juiste vragen stelt op basis van de juiste informatie om tot de juiste antwoorden te komen. We weten dat gegevens verkeerd begrepen, geanalyseerd of gewoon over het hoofd gezien kunnen worden, waardoor zowel risico's als gemiste kansen ontstaan. 

We maken gebruik van technologie, gegevens en menselijk inzicht om uw niveau van vertrouwen in kritieke strategische, operationele en commerciële beslissingen te helpen verbeteren. Wij helpen u risico's beter te begrijpen en te beperken - en kansen te maximaliseren met sectorspecifieke ervaring.

Vijf redenen waarom advanced analytics strategie- en transactiewaarde helpen creëren door middel van gekoppelde intelligente inzichten

 • Diepte

  De data-analisten van EY hebben diepgaande functionele en sectorale ervaring in combinatie met sterke analytische vaardigheden die ons in staat stellen om uitdagingen - en kansen - vanuit een grote verscheidenheid aan invalshoeken te bekijken.

 • Schaal

  We hebben wereldwijd geïntegreerde teams in meer dan 100 landen die datagestuurde strategische, commerciële en operationele diensten leveren. 

 • Breedte

  We stemmen gerichte sectorspecifieke analytische vaardigheden af op brede diensten - van M&A tot desinvesteringen, strategische herbeoordelingen tot financiële analyses die onze corporate finance propositie ondersteunen.

 • Technologisch ondersteund menselijk inzicht

  We maken gebruik van onze eigen Connected Capital Technologies om EY-adviseurs te helpen intelligente, datagestuurde, op technologie gebaseerde inzichten te leveren met optimale snelheid.

 • Uitvoerbaar en haalbaar

  Sectorspecifieke, datagestuurde inzichten vormen de basis voor end-to-end, uitvoerbare strategieën - van ontwikkeling tot levering. We helpen EY-klanten om van idee tot ontwikkeling te komen wanneer ze hun commerciële aanbod en bedrijfsmodellen strategisch willen omvormen en transformeren.

De advanced analyticsteams van EY helpen om betere antwoorden te vinden op de moeilijkste vragen van klanten van EY - en soms vragen waarvan ze niet wisten dat ze die zelf moesten stellen. Deze omvatten:

 • Is mijn grootste probleem dat ik niet duidelijk kan zien welke kans er ligt?
 • Hoe kan ik mijn portfoliostrategie verbeteren door gebruik te maken van alle beschikbare gegevens om zowel de beste als de onderpresterende bedrijven te identificeren?
 • Hoe kunnen advanced analytics mij helpen om meer waarde te creëren en te anticiperen op externe markttrends en interne operationele trends?
 • Hoe kan ik tijdens het hele overnameproces analyses gebruiken om waarde, synergieën en risico's te bepalen en ervoor te zorgen dat de deal maximale waarde oplevert?
 • Hoe kan ik het beste gegevens gebruiken om het aantal kopers en de aankoopprijs te maximaliseren voor activa die ik wil afstoten?
 • Hoe creëer ik een ESG- en duurzaamheidsstrategie en ambitie die concurrentievoordeel oplevert en tegelijkertijd waarde voor belanghebbenden beschermt?


Advanced analytics om uw gegevens om te zetten in intelligente inzichten

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op om uw bedrijf te ondersteunen.