Contingency planning en insolventie-opties

De meeste herstructureringsprocessen vragen om een “Plan B”. Als de continuïteit van een onderneming in gevaar komt, kunnen wij met een “Plan B” tijd creëren om de juiste oplossingen te ontwikkelen en te leveren gebaseerd op onze uitgebreide ervaring.

Wat EY voor u kan betekenen

Samen met het management en haar financiële stakeholders maken wij gebruik van de opties die de toepasselijke insolventiewetgeving een onderneming biedt. Hierbij zoeken wij naar oplossingen om het voortbestaan van de onderneming veilig te stellen.

Met contingency planning en insolventie opties creëren wij een platform voor een succesvolle herstructurering door:

  • Een geloofwaardig “Plan B” op te stellen om de kans op consensuele herstructurering (“Plan A”) mogelijk te maken
  • Een herstelplan te realiseren, dat op een andere manier niet was gerealiseerd
  • Te stabiliseren, waarde te behouden en te herstellen
  • Een gecontroleerde exit te realiseren

Wij zijn als geen ander in staat om een verbinding te maken tussen ons wereldwijde en lokale netwerk in verschillende rechtsgebieden.

Wij zijn betrokken geweest bij een groot aantal spraakmakende insolventie projecten in zowel de private als de publieke sector. Hierbij worden wij erkend voor ons innovatief gebruik van het insolventierecht, in combinatie met onze “zachte” benadering om disruptie tot een minimum te beperken.

De jarenlange samenwerking van ons team verzekert cliënten van de ervaring, inzichten en heldere manier van denken die onder de lastigste omstandigheden extra vertrouwen creëert en transformatie mogelijk maakt.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.