Schuldreductie, herfinanciering en M&A

In Strategy and Transactions

EY ondersteunt ondernemingen, financiers, investeerders en andere stakeholders wereldwijd bij financiële herstructureringen voor het behoud en optimaliseren van waarde.  

Related topics Strategy and Transactions

Wat EY voor u kan betekenen

Wij bieden een breed scala aan diensten, waaronder het analyseren van financieringsopties, het uitwerken van een financieringsvoorstel tot het voeren van onderhandelingen en het realiseren van de financiering. Waar dat nodig is, maken wij gebruik van het brede aanbod van EY-diensten, zoals operationele herstructurering, waardering en financiële modellering, forensische accountancy en belastingadviezen.

Als een onderneming wordt geconfronteerd met operationele en financiële problemen, kan een optimale financieringsstructuur moeilijk te realiseren zijn. Bestaande verplichtingen moeten mogelijk worden geherfinancierd en/of worden geherstructureerd. Hierdoor kunnen doorgaans passieve stakeholders in het geweer komen en (tijdelijk of permanent) de toegang tot financieringsmarkt blokkeren.

In dit soort situaties staan wij onze klanten bij door creatief om te gaan met hun opties en samen met alle betrokken stakeholders te streven naar consensus over een herstructureringsoplossing, die moet bijdragen tot een maximale waarde voor alle stakeholders. Aangezien iedere situatie uniek is, zorgen wij voor maatwerk dat is afgestemd op de eisen van de klant en de omstandigheden.

Meer in het bijzonder kunnen wij:

  • U helpen met het in kaart brengen van de diverse opties en risico’s voor het herstructureren van uw financieringsstructuur. Hierdoor kunt u een onderbouwd besluit nemen over welke voorstellen u aan uw stakeholders voorlegt.
  • Als uw financieel adviseur onderhandelen met stakeholders, werken aan consensus en zorgen voor instemming met de voorstellen om vervolgens de transactie uit te voeren.
  • Helpen met het aantrekken van nieuwe financiering, eigen vermogen of hybride kapitaal van lokale en internationale investeerders.

Naast de kernvaardigheden van Corporate Finance zoals waardering, modellering en (distressed) M&A, voeren wij deze opdrachten uit op basis van onze diepgaande kennis van en ervaring met herfinancieringen en reorganisaties; management van bedrijfsaansprakelijkheid - waaronder debt buy-backs, tender offers en consent solicitation processen; het aantrekken van kapitaal, met name op de groeiende private debt markten; herstructurering van pensioenaansprakelijkheid; en fiscale aangelegenheden, die altijd een belangrijk onderdeel zijn van een succesvolle transactie.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.