Financieel-strategische ondersteuning voor zorginstellingen

Zorginstellingen bevinden zich in een uiterst dynamische omgeving en worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Sinds jaar en dag is EY nauw betrokken bij complexe financieel-strategische vraagstukken, financiële modellering en treasury in de zorgsector. Door onze jarenlange ervaringen kennen we de sector door en door.

Related topics Gezondheidszorg

Hoe EY kan helpen

Onze sectorspecialisten hebben kennis van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en bekostiging, maar vooral ook van de bancaire wereld. Zo nemen wij bij de beantwoording van een vraag, altijd de totale financiële positie van de instelling in ogenschouw, rekening houdend met de beoogde investeringen, ambities en langetermijnprognoses. Wij leveren duidelijke en concrete adviezen vanuit de vertrouwensrelatie die we opgebouwd hebben met onze klanten.

We zijn de lead adviseur in financieringstrajecten voor zowel cure- als care-instellingen. Vanuit onze adviesrol zijn wij goed op de hoogte van de eisen en steeds veranderende aandachtspunten die relevant zijn voor financiers en toezichthouders. Alvorens wij financiers benaderen, analyseren wij de instelling op een positief kritische wijze in al haar facetten evenals de - al dan niet gezamenlijk opgestelde - businesscase. Een belangrijke succesfactor is onze zorgvuldige voorbereiding waarbij we de instelling beoordelen door de bril van een financier. In voorkomende gevallen kunnen wij onze klanten dan ook afraden om bepaalde beslissingen te nemen of investeringen te doen.

Inhoudelijk spitst onze dienstverlening zich toe op vraagstukken van financieel-strategische aard en behelzen dus niet enkel en alleen financieringstrajecten. Zo denken wij samen met onze klanten ook mee over de wijze waarop invulling kan geven aan het risicomanagementbeleid. Zo worden wij vaak ingeschakeld voor risicoanalyses en vraagstukken die te maken hebben met strategisch vastgoedbeleid, herfinancieringen, herstructureringen en fusies.

Contact ons