ey-eco-energy-garden-with-solar-pannels
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe kapitaalversterking voor netwerkbedrijf Alliander onmisbaar is in de energietransitie

Door de kapitaalversterking van Alliander kunnen onnodige vertragingen van de energietransitie voorkomen worden.

1

Hoe kan netwerkbedrijf Alliander haar kapitaalpositie versterken om te investeren in de energietransitie?

Alliander zocht naar een manier om samen met haar bestaande aandeelhouders haar vermogenspositie te versterken.

Nu de energietransitie op stoom is, neemt de vraag naar elektriciteit explosief toe. Hierdoor raakt het Nederlandse elektriciteitsnet overbelast en moet netwerkbedrijf Alliander de komende jaren haar investeringen verdubbelen om aan de vraag te kunnen voldoen. Het huidige energienet is namelijk niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De hele energie-infrastructuur in Nederland wordt de komende jaren flink uitgebreid en verzwaard. Tot 2035 moeten jaarlijks gemiddeld 1.600 midden spanningsruimtes bijgebouwd worden, zo’n 6.900 kilometer aan kabels de grond in en in de periode tot 2031 ongeveer 60 grote, nieuwe elektriciteitsverdeelstations gebouwd worden en nog eens 100 stations uitgebreid. Daarnaast investeert Alliander in innovaties om het net slimmer en efficiënter te benutten doordat energieopwekking steeds meer afhankelijk wordt van het weer en daarmee onvoorspelbaar en grilliger verloopt.

Alliander zei hierover bij de presentatie van haar jaarcijfers begin 2022 “We werken elke dag keihard aan onze elektriciteits- en gasnetten. In 2021 hebben we meer werk verzet dan ooit. Tegelijkertijd constateren we dat de energievraag explosief stijgt. De alsmaar toenemende vraag naar energie, door onder andere de aangescherpte klimaatambities en stevigere woningbouwopgave, is de dynamiek waar we continu mee te maken hebben. Door versnelling van de energietransitie moet onze productie de komende jaren nog verder stijgen. Om onze productie verder te versnellen, passen we onze organisatie aan en organiseren we het werk op andere manieren. Zo maken we inmiddels meer gebruik van de capaciteit van onze aannemers, door meer werk uit te besteden. Ook door de inzet van modulair bouwen kan meer werk worden verzet. Zo kunnen we het elektriciteitsnet sneller uitbreiden. Daarnaast werken we aan de digitalisering van ons huidige netwerk wat ervoor zorgt dat we het net beter kunnen benutten.”

Door de toegenomen investeringen neemt de financieringsbehoefte van Alliander sterk toe in de komende jaren. Om hierop in te spelen, bewandelt het netwerkbedrijf drie sporen. Ten eerste werkt Alliander zelf continue aan het verder verlagen van de kosten en het verhogen van de productiviteit. Ten tweede is Alliander samen met de andere twee grote regionale netwerkbedrijven en hun aandeelhouders in gesprek met het Rijk of en hoe zij mede invulling kan geven aan de kapitaalbehoefte van regionale netwerkbedrijven. Ten derde hebben de aandeelhouders het afgelopen jaar de eigen vermogenspositie van Alliander versterkt waarbij het netwerkbedrijf gedurende het financieringstraject door EY is ondersteund.

ey-nl-boy-watching-at-solar-pannels
2

Met een financieringsvorm die rekening houdt met zowel de belangen van de vennootschap als de aandeelhouders.

Dit heeft ervoor gezorgd dat nagenoeg alle aandeelhouders van Alliander eind vorig jaar hebben geparticipeerd in een converteerbare aandeelhouderslening van in totaal €600 miljoen.

Tobias Broeders, EY Nederland Partner Strategy and Transactions: “Eigen vermogen kan je op heel veel manieren verstrekken. Daarom is in overleg met Alliander een scoring gemaakt om te onderzoeken welke vorm het beste bij Alliander past en het aantrekkelijkst was voor de aandeelhouders. Deze verschillende vormen van eigen vermogen zijn uitgebreid besproken met de aandeelhouders en samen zijn we tot de beste keuze gekomen.”

Michiel Olij, directeur M&A: “We wilden naar een oplossing die ons hielp bij ons eigen vermogen, maar ook een stuk vast rendement oplevert voor de provincies en gemeentes. De reverse converteerbare hybride lening was daarvoor het meest geschikt. Zolang het een lening is, krijgen de aandeelhouders daar een vaste rentevergoeding over en op het moment dat wij het echt nodig hebben op grond van hele specifiek omschreven criteria mogen wij de lening geheel of gedeeltelijk omzetten in aandelen.”

Met deze vorm van financiering wist Alliander een aantrekkelijk voorstel neer te leggen waarbij provincies en gemeentes in staat werden gesteld om hun verantwoordelijkheid te nemen in de energietransitie en als resultaat 600 miljoen is aangetrokken.

ey-men-setting-solar-pannels
3

Door de kapitaalversterking van Alliander kunnen onnodige vertragingen van de energietransitie voorkomen worden.

Mede door kapitaalversterking kunnen netwerkbedrijven blijven investeren in de energietransitie en op lange termijn bijdragen aan het behalen van onze klimaatdoelen.

Naast deze bijdrage van de aandeelhouders van Alliander, zijn aanvullende stappen nodig om het financieringsvraagstuk structureel op te lossen. Ook omdat de opgave steeds groter wordt en versnelt. Michiel Olij: “De transitie gaat sneller dan we twee jaar geleden hadden kunnen voorspellen, waardoor we veel meer moeten investeren dan verwacht. Nog even los van het feit dat door de problemen in de internationale supply chain de prijzen stijgen. Vorig jaar hebben we maar liefst vijftig procent meer zonnepanelen in ons gebied gekregen. Een geweldig succes zou je kunnen zeggen, maar dit vergt tegelijkertijd hogere investeringen in het net zodat al deze zonnepanelen de opgewekte stroom kunnen terugleveren. Voor het vinden van een structurele oplossing zijn we als netwerkbedrijven en de aandeelhouders van deze bedrijven ook in gesprek met het Rijk.”

Tobias Broeders: “De kapitaalinvestering door de aandeelhouders heeft Alliander in staat gesteld de versnelling van het afgelopen jaar mogelijk te maken en haar solide schuldratio’s op peil te houden.”

Door Tobias Broeders

EY Nederland Partner Strategy and Transactions

Enthousiast. Creatief. Kundig. Draagt graag bij aan een schonere planeet.