Infrastructure advisory

EY adviseert klanten op het gebied van financiën, inkoop, strategie en publiek-private samenwerkingen die inherent zijn aan grote infrastructurele projecten. Wij leveren ondersteuning van de projectevaluatie tot inkoop, financiële afsluiting, bouw en operationele activiteiten, en door overheden te helpen hun kapitaal strategisch te managen.

Wat EY voor u kan betekenen 

Wij gaan samen met de klant aan de slag om financiële prognoses te creëren en evalueren, waarbij we kijken naar private en publiekelijke gelden, projectomzetten en implementatie van deze prognoses.

We bieden onder andere de volgende mogelijkheden:

 • Slimme mobiliteit en steden - het ondersteunen van lokale en regionale overheden om de mobiliteit in steden te verbeteren
 • Strategische infrastructuurplanning en -beleid 
 • Inkoop en transactie-advies
 • Infrastructuur en projectplanning
 • Strategisch kapitaalmanagement en transacties, met een focus op het verbeteren van liquiditeit, kredietaanbod en kaspositie
 • Exit – verkoop en desinvesteringen van activa van overheden
 • ICT-strategieën en procesoptimalisatie

Onze sectorervaring en samenwerkingsaanpak zorgen ervoor dat wij innovatieve diensten bieden voor hedendaagse uitdagingen op infrastructurele projecten:

 • Het aanleveren van een robuuste businesscase
 • Het managen van een portfolio en kapitaalallocatie efficiënt maken
 • Het definiëren en afleveren van een succesvol project
 • Het identificeren en managen van risico's
 • Het managen van stakeholders en hun belangen

Onze overheden en kapitaalagenda-diensten focussen op transacties en het managen van kapitaal:

 • Behouden: versterken van kredietwaardigheid, bouwen van een solide winst- en verliesrekening, behoud van bestaande activa, minimaliseren van kosten, herstructureringsactiviteiten, modelleren ten behoeve van beslissingsmomenten
 • Optimaliseren: operationele activa efficiëntie, optimalisatie van activaportfolio's, projectevaluatie en -selectie, het optimaliseren van de organisatiestructuur en institutionele kaders
 • Investeren: haalbaarheidsonderzoeken, planning en structurering van transacties en kostenefficiëntie
 • Ophalen: verkoop van activa, fondsenwerving voor infrastructurele projecten en private financiering

Voor overheidsinstanties die overwegen nieuwe systemen, nieuwbouwprojecten, verbouwingen en publiek-private samenwerkingen te initiëren heeft EY een team van consultants die graag bijstaan in het ontwikkelen van lange termijn investeringsplannen, project- en beleidskaders.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.