M&A due diligence en valuation

Wij voeren commerciële, financiële, HR, IT en cyber, operationele, regelgeving en fiscale due diligence onderzoeken uit, waarbij wij u helpen om de transactie value drivers te identificeren, de transactiestructuur te verbeteren en risico’s te mitigeren. Wij helpen ook bij het beoordelen van veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de prognoses, zodat u tot een juiste waardering kunt komen.

Wat EY voor u kan betekenen

Wij voeren due diligence onderzoeken uit op de volgende gebieden om u te helpen om vragen te beantwoorden over de value drivers van uw voorgenomen transactie.

 • Commercieel due diligence

  • Wat is de strategische rationale voor deze transactie en wat maakt deze target aantrekkelijk?
  • Welke nieuwe markten, klanten en verkoopkanalen zullen ontstaan of toegankelijk worden door deze acquisitie?
  • Hoe versterkt deze transactie ons merk of onze marktpositie?
 • Financieel due diligence

  • Zijn de historisch gerapporteerde resultaten een juiste reflectie van de winstgevendheid? Heeft u de juiste informatie ter onderbouwing van uw prognoses? Beschikt u over de juiste data die uw voorspelling onderbouwen?
  • Welke factoren kunnen de koopprijs beïnvloeden?
  • Over welke balansposten en niet in de balans opgenomen verplichtingen heeft u de meeste onzekerheden?
  • Kunnen verslaggevingsvraagstukken een materiële invloed hebben op de gerapporteerde resultaten of toelichting daarop na het afronden van de transactie?
 • HR due diligence

  • Hoe kunnen wijzigingen in functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van invloed zijn op de organisatiestructuur?
  • Hoe moeten belonings- en vergoedingsregelingen, gericht op een gemeenschappelijke toekomstvisie, worden ontworpen, geïmplementeerd en verspreid onder werknemers?
  • Welke gerichte akties moeten wij nemen om de belangen van leidinggevenden, de onderneming en werknemers onderling af te stemmen om een naadloze introductiebeleving te creëren?
 • IT due diligence

  • Hoe plannen en bereiden we ons voor op Dag Eén om verstoring van de business te minimaliseren en de IT verbindingen tussen koper en het overgenomen bedrijf mogelijk te maken?
  • Hoe kunnen we voordeel halen uit de overname als katalysator voor de IT-transformatie?
  • Hoe kunnen we beoordelen of de bestaande IT geschikt is voor toegang tot nieuwe markten en operationele verbeteringen?
 • Bedrijfsprocessen en synergie

  • Wat zijn de bronnen voor synergieën en hoe kunnen die gekwantificeerd worden?
  • Wat zijn de belangrijkste operationele risico’s en prioriteiten voor Dag Eén en de periode daarna?
  • Welke synergieën zijn mogelijk (omzet, kosten, belastingen, balans, etc)?
  • Zijn er deugdelijke plannen gemaakt om de synergieën te implementeren en te realiseren?
 • Due diligence van regelgeving

  • Welke regelgeving zou moeilijk nageleefd kunnen worden of zou de waardering van de transactie negatief kunnen beïnvloeden?
  • Hoe zouden potentiële wijzigingen in regelgeving van invloed kunnen zijn op de mogelijkheden van de over te nemen onderneming om de geprognosticeerde groei te bereiken?
 • Cybersecurity

  • Hoe beschermen we bedrijfsinformatie en activa, terwijl we infrastructuur en kritieke applicaties integreren?
  • Wat zijn de kwetsbaarheden in de IT-beveiliging van de overname kandidaat?
 • Waardering

  • Is de bepaling van de overnameprijs complex?
  • Kan het bestuur de waardering verdedigen op basis van een opinie van een derde partij?
  • Zijn de consequenties van de correcties van de openingsbalans duidelijk?

  Meer informatie

 • Fiscaal

  • Beschikken we over een efficiënte fiscale structuur om de commerciële en investeringsdoelstellingen van de transactie te realiseren?
  • Is er een wereldwijd gecoördineerde aanpak voor belastingrisico’s en controverses?
  • Hebben we rekening gehouden met de fiscale gevolgen van digitalisering en wijzigingen in de strategie en de bevoorradingsketen?

  Meer informatie

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.