WHOA

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is een nieuwe Nederlandse juridische procedure die dreigende insolventie van ondernemingen kan voorkomen. Met de WHOA kan een onderneming via een akkoord bindende afspraken met haar schuldeisers en aandeelhouders maken. De WHOA is een zeer geschikt middel om een financiële herstructurering door te voeren.

Hoe EY kan helpen

Voor de komst van de WHOA waren de mogelijkheden van een onderneming om haar verplichtingen te herstructureren beperkt (onderhands herstructureren, de aanvraag van surseance van betaling of faillissement). Buitengerechtelijke herstructureringen hebben in de regel de toestemming van alle betrokkenen nodig. Dit resulteerde regelmatig in een impasse door dwarsliggende aandeelhouders of schuldeisers met een hold out positie, waarbij een oplossing werd geblokkeerd.

De WHOA kan sinds 1 januari 2021 deze impasse doorbreken. Met de WHOA kunnen schuldeisers en aandeelhouders die niet met een aangeboden akkoord instemmen, gebonden worden aan een akkoord. Hiermee versterkt de WHOA ook een buitengerechtelijk herstructureringsprocedure, omdat de onderneming een ultiem redmiddel achter de hand heeft om alle partijen tot een akkoord te forceren.

Uw financiële herstructureringsprocedure ontwikkelen

Ons multidisciplinaire team biedt ondersteuning bij de voorbereiding en het doorlopen van een WHOA-procedure. Wij combineren juridische kennis met waarderingen, stakeholdermanagement en procesmanagement. 

Onze expertise

Hoe werkt een WHOA-procedure?

Ter voorbereiding van een akkoord door de onderneming is het van belang om een situatieanalyse te maken op basis van de volgende vragen:

 • Is insolventie echt onvermijdelijk zonder een WHOA-akkoord?
 • Wie zijn de schuldeisers van de onderneming en wat is de onderneming waard?
 • Hoe zou een WHOA-aanbod eruit kunnen zien?
 • Hoe ziet de korte termijn liquiditeitsbehoefte eruit?

De beantwoording van deze vragen is cruciaal, voordat u als onderneming het gesprek aangaat met de schuldeisers en/of aandeelhouders. Ons multidisciplinaire team helpt u om de juiste vragen te stellen en een volledige situatieanalyse te schetsen.

Verloop WHOA-procedure

Wat zijn de voordelen van een WHOA-procedure?

De WHOA heeft een aantal unieke kenmerken, waaronder:

 • Het initiatief voor een WHOA-procedure kan komen van de onderneming zelf, maar ook van haar aandeelhouders, schuldeisers, de ondernemingsraad of haar personeelsvertegenwoordiging.
 • Overeenkomsten (zoals huurovereenkomsten) kunnen met een WHOA procedure worden aangepast. De positie van medewerkers wordt niet geraakt door de WHOA.
 • Tegen de beslissing van de rechter is geen hoger beroep mogelijk. Dit voorkomt lange juridische procedures.
 • De WHOA is een kaderregeling waarbij veel vrijheid wordt gegeven aan de betrokken partijen.
 • De WHOA kan schuldeisers of aandeelhouders aan een akkoord binden ook wanneer zij (of zelfs hun hele klasse) tegen het aangeboden akkoord hebben gestemd. 
 • Voor MKB ondernemingen kent de WHOA een regeling met meer rechten voor de onderneming.
 • Ondernemingen hebben de keuze tussen een openbare en een besloten procedure.
 • Tijdens een WHOA procedure is een onderneming beschermd tegen de aanvraag van surseance of faillissement. Tevens kan de onderneming tijdens de WHOA procedure de rechtbank verzoeken om bepaalde voorzieningen te treffen, zoals een afkoelingsperiode.

 

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.