5 minuten leestijd 24 februari 2023

CSRD readiness assessment - 5 stappen naar een meetbaar duurzamere waardeketen

Door Inez van der Vet

EY Nederland Manager Climate Change & Sustainability Services

Inez werkt graag samen met klanten aan hun duurzaamheidsvraagstukken. Met een achtergrond in ESG assurance, heeft zij in haar advieswerk een focus op niet-financiële rapportage en strategie.

5 minuten leestijd 24 februari 2023
Related topics Duurzaamheid

Is uw organisatie klaar voor de CSRD? Heeft u al in kaart welke thema’s echt belangrijk zijn?

In het kort:

 • De zelfontwikkelde tool van EY, de ESG Suite, breng in kaart welke ESG-thema’s voor bedrijven echt belangrijk zijn waarna we aan de hand van een verdiepende gap assessment de belangrijkste acties definiëren.
 • Op basis hiervan kunnen wij samen met bedrijven een routekaart ontwikkelen om de vastgestelde gaps te dichten en langetermijnwaarde te creëren.

 

De CSRD creëert een gelijk speelveld voor bedrijven en sectoren om over dezelfde onderwerpen te rapporteren. Bedrijven worden in staat gesteld om in kaart te brengen waar hun grootste impact zit en hoe ze risico’s kunnen verkleinen en kansen kunnen vergroten.

Op weg naar controle over de eigen keten

De meeste bedrijven zijn op dit moment nog niet gewend om over de grenzen van hun eigen organisatie te denken, terwijl dit ketendenken en het behalen van ketenregie steeds belangrijker wordt. Een van de onderwerpen waarop bedrijven in de toekomst moeten rapporteren zijn de omstandigheden van arbeiders in de keten. Op dit moment is het echter voor veel bedrijven lastig om te achterhalen of hun producten te linken zijn aan mensenrechtenschendingen zoals kinderarbeid of dwangarbeid. De CSRD vereist dat bedrijven informatie verzamelen over de herkomst van materialen. Dat is essentieel, want mensenrechtenschendingen vinden vaak verderop in de keten plaats, bijvoorbeeld in fabrieken in andere werelddelen waar grondstoffen worden geproduceerd. 

Door de CSRD weten we veel beter aan welke knoppen we moeten draaien om echt impact te maken.

Waar komen mijn schroefjes vandaan?

Volgens Inez van der Vet, Manager Sustainability Services bij EY, maakt de CSRD het voor bedrijven noodzakelijk om ook in andere landen, zoals bijvoorbeeld Aziatische landen, waar veel grondstoffen en producten vandaan komen, eisen te stellen aan de waardeketen. “Kleine bedrijven die precies de herkomst van de materialen in hun producten willen achterhalen, hebben vaak niet genoeg kracht om die informatie af te dwingen, terwijl grotere bedrijven die overtuigingskracht mogelijk wel hebben. Doordat alle bedrijven binnen dezelfde sector deze informatie moeten verkrijgen, ontstaat druk vanuit de volledige sector. Door samen op te trekken kunnen bedrijven transparantie afdwingen en inzicht in de keten faciliteren.”

De CSRD dwingt de vinger op de zere plek te leggen

De grootste uitdaging zit enerzijds in de hoeveelheid disclosure requirements, er komt heel veel informatie bij waarvoor nieuwe rapportagesystemen moeten worden opgetuigd, en anderzijds in het in kaart brengen van de materiele impact. Volgens van der Vet hebben bedrijven als gevolg van eerdere wet- en regelgeving en druk vanuit stakeholders zich tot nu toe met name gefocust op het verkrijgen van inzicht op de CO2-emmissies in hun waardeketen, maar vinden ze het met betrekking tot alle andere onderwerpen in de CSRD, vaak lastig vinden om de vinger op de zere plek te leggen. Doordat de CSRD aan organisaties vraagt om hun impact in de waardeketen in kaart te brengen, zullen organisaties in de toekomst veel concreter aan de slag moeten gaan, wat niet alleen een verplichting is, maar ook een kans.

Welke thema’s spelen een rol in mijn organisatie?

Voor de meeste bedrijven geldt dat ze op dit moment nog lang niet klaar zijn voor de rapportageverplichting van de CSRD. De CSRD brengt thema’s voor het voetlicht waar veel bedrijven niet eerder over nagedacht hebben, De doorlooptijd om de impact op de strategie, governance en organisatie vast te stellen kan aanzienlijk zijn. Daarnaast krijgen bedrijven te maken met praktische uitdagingen zoals het werven en opleiden van personeel, het opzetten van rapportagesystemen met bijbehorend control framework en het inzichtelijk krijgen van de vereiste data. Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven zo snel mogelijk in kaart brengen welke thema’s voor hun organisatie echt belangrijk zijn en te identificeren waar de hiaten liggen ten opzichte van de eisen vanuit de CSRD.

Is uw organisatie klaar voor de verplichte implementatie van de CSRD?

De EY ESG Suite

De EY ESG Suite is een zelfontwikkelde en uitgebreide tool, die EY gebruikt voor CSRD readiness assessments en de vervolgstappen die daaruit voortkomen. 

 1. Introductie
  De introductie omvat een kick-off meeting, CSRD onboarding workshop(s) over de vereisten, o.a. met betrekking tot strategie, bedrijfsmodellen en governance.

 2. CSRD readiness analyse
  Deze gereedheidsbeoordeling omvat interviews met interne stakeholders en een eerste screening van alle relevante bronnen om uw CSRD gereedheid in één oogopslag te beoordelen. De resultaten worden samengevat in een helder overzicht dat de basis vormt voor implementatie stappen in de toekomst.

 3. Dubbele materialiteitsanalyse
  EY helpt met het in kaart brengen van de relevante thema’s van de CSRD aan de hand van een dubbele materialiteitsanalyse. De analyse werkt twee kanten op: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Dit houdt in dat zowel rekening wordt gehouden met de impact die de thema’s kunnen hebben op externe duurzaamheidsrisico’s, maar ook met de impact van uw bedrijf op mens en milieu. Onderwerpen en thema's kunnen als materieel worden aangemerkt op basis van waarschijnlijkheid, schaal, scope, herstelbaarheid en maatschappelijke relevantie.

 4. Gap assessment
  De verdiepende gap assessment omvat een gedetailleerde analyse door de belangrijkste acties te definiëren. Het ondersteunt het management om taken te prioriteren en verantwoordelijkheden toe te wijzen voor geïdentificeerde gaps.

 5. Route uitstippelen
  Op basis van de voorgaande stappen worden actieplannen (gebundeld in een routekaart) ontwikkeld om de vastgestelde gaps te dichten, om de besluitvorming te verbeteren, de operationele effectiviteit en prestaties te verhogen en langetermijnwaarde te creëren. 

Anke Laan, Lead Partner Sustainability Services bij EY: “EY kan met de zelfontwikkelde tool, de ESG Suite,  de ‘gaps’ richting CSRD readiness voor uw organisatie in beeld brengen en opvolgen. Onze rol daarin kan variëren in lijn met uw wensen, van sparring partner tot implementatie partner. Als implementatiepartner zijn wij betrokken bij het implementeren van de CSRD op zowel groep- als OpCo niveau. Op ieder niveau implementeren wij de acties die in de routekaart geïdentificeerd zijn”.

Wilt u weten of uw organisatie klaar is voor de verplichte implementatie van de CSRD? Op basis van de EY-aanpak krijgt u inzicht in het huidige niveau van gereedheid van uw bedrijf. Neem gerust contact op als u geïnteresseerd bent en meer wilt weten. 

Samenvatting

Voor de meeste bedrijven geldt dat ze op dit moment nog niet klaar zijn voor de rapportageverplichting van de CSRD. Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven zo snel mogelijk in kaart brengen welke thema’s voor hun organisatie echt belangrijk zijn en te identificeren waar de hiaten liggen ten opzichte van de eisen vanuit de CSRD.

Over dit artikel

Door Inez van der Vet

EY Nederland Manager Climate Change & Sustainability Services

Inez werkt graag samen met klanten aan hun duurzaamheidsvraagstukken. Met een achtergrond in ESG assurance, heeft zij in haar advieswerk een focus op niet-financiële rapportage en strategie.

Related topics Duurzaamheid