4 minuten leestijd 20 januari 2023

De menselijke kant van de ESG-transitie in organisaties: hoe krijgen we mensen mee in de evolutie?

Door Will Weerts

EY Nederland Partner Consulting

Gedreven. Benaderbaar. Verbindend. Heeft altijd een luisterend oor.

4 minuten leestijd 20 januari 2023
Related topics Duurzaamheid

We doen de ESG-transitie voor onszelf en niet voor Frans Timmermans.

In het kort:

  • Duurzaamheid is meer dan een compliance-exercitie. Door aandacht te besteden aan het menselijke aspect van de ESG-evolutie wordt verandering pas echt duurzaam.
  • Door goed de gevolgen van klimaatverandering uit te leggen aan een breed publiek, kunnen we draagvlak creëren voor de oplossingen die we gezamenlijk moeten gaan omarmen.  
  • Hoe mooi zou het zijn als we ten aanzien van de ESG regelgeving niet, zoals in het geval van de Sarbanes-Oxley-wetgeving, na twintig jaar nog steeds zeggen: ‘het moet van Frans Timmermans’.

Met de kennis van nu, weten we dat we in de afgelopen decennia zaken en gewoonten hebben ontwikkeld die een negatieve invloed hebben op de manier waarop we omgaan met elkaar en met de flora en fauna. Wereldwijd zijn steeds meer mensen, bedrijven en overheden bezig met herstel. We vergroten de kans op duurzaamheid op de lange termijn als we milieu, klimaat, economie en samenleving in samenhang benaderen. De omslag naar een toekomstbestendige wereld vraagt om een mensgerichte benadering die voortborduurt op de digitale revolutie. De vraag is hoe krijgen we nog meer mensen mee in deze beweging?

Door aandacht te besteden aan de ‘zachte kant’ van de ESG-evolutie wordt verandering pas echt duurzaam.

Duurzaamheid zacht gemaakt

Om de opwarming van de aarde te beperken is een stroom aan nieuwe reguleringen (vrijwillig of verplicht) op gang gekomen waarvan het eind nog niet in zicht is. Europa heeft een beweging ingezet die erop is gericht duurzaamheid hard te maken met behulp van rapportage en het kanaliseren van geldstromen richting duurzame initiatieven en investeringen.

Mensen meekrijgen door hun intrinsieke motivatie aan te spreken

Duurzaamheid is meer dan een compliance-exercitie. Door aandacht te besteden aan de ‘zachte kant’ van de ESG-evolutie wordt verandering pas echt duurzaam. Duurzaamheid tussen ‘de oren’ en niet ‘slechts op papier’. Cultuur en gedrag behoren tot de belangrijkste redenen waarom transformaties slagen. Verandering van denken en gedrag in combinatie met de intrinsieke motivatie zijn nodig om de door Europa ingezet beweging te doen slagen. Hoe mooi zou het zijn als we ten aanzien van de ESG regelgeving niet, zoals in het geval van de Sarbanes-Oxley-wetgeving, na twintig jaar nog steeds zeggen: ‘het moet van SOx’. Bedenk daarbij dat het in dat geval (SOx) nagenoeg uitsluitend de financiële afdeling betrof; medewerkers die gewend zijn aan checks en balances. De duurzaamheidsuitdaging is veel groter omdat, niet alleen de financiële afdeling, maar het hele bedrijf mee moet in de omslag. Daarom wens ik iedereen toe dat we over 20 jaar niet nog steeds zeggen: het moet van Timmermans. 

De vraag die we ons moeten stellen is: hoe krijgen we mensen mee in de ESG-beweging die is ingezet door de wetgever?
 

Hoe EY kan helpen

EY Sustainability. Duurzaamheid, hard gemaakt

Veranker duurzaamheid in je hele organisatie.

Door goed de gevolgen van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit uit te leggen aan een breed publiek, kunnen we draagvlak creëren voor de oplossingen die we gezamenlijk moeten gaan omarmen.

ESG maakt het mogelijk reputatierisico te beperken

ESG biedt een kans om ‘engagement’ te creëren en is tegelijkertijd een must om talent binnen te halen en te binden. Dat betekent in de interne en externe communicatie aandacht besteden aan waarom de onderneming naast winst ook bijdraagt aan mens en omgeving. Liever nog, in omgekeerde volgorde. Als risicomanagementprofessional vond ik reputatierisico voor de organisatie, behoudens compliance en (milieu) incidenten, moeilijk te duiden. Transparante ESG-communicatie creëert kansen en is tegelijkertijd een risico ten aanzien van reputatie. Walk the talk! Een duidelijke omschrijving van de missie van de organisatie (purpose) en doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid, de bijbehorende verantwoordelijkheid van- en kansen voor iedere medewerker, maakt Walk the Talk mogelijk en beperkt het reputatierisico.  

Ik verwacht dat de digitale transformatie – die in veel bedrijven nog in de opstartfase is – een sleutelrol gaat vervullen in de ‘zachte kant’ van de ESG-transitie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het genereren van wereldwijde stuurinformatie en informatie waarmee mensen kunnen worden overtuigd op basis van feiten. Neem als voorbeeld een hoofdkantoor dat een besluit neemt om wereldwijd groene energie te gebruiken, maar een lokale fabriek is daarvan niet op de hoogte en koopt lokaal energie uit kolen. Het inzetten van technologie helpt voorkomen dat dit soort (on)bewuste fouten worden gemaakt. 

Veel mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Duurzaamheid, in tegenstelling tot Sarbanes-Oxley, raakt alle medewerkers en heeft daarmee in beginsel een uitstekende basis voor duurzame verandering van binnenuit. ‘Het moet van Timmermans en van Finance’ kan worden voorkomen. 

We willen een wereld waarin duurzaamheid tussen de oren zit en niet slechts op papier staat.

Het belang van educatie van onze jongeren voor de toekomst

Tenslotte speelt educatie een wezenlijke rol bij het creëren van een duurzame toekomst. Voorkomen is beter dan genezen. Denk aan roken, alcohol, suiker, veilig werken: afleren is veel moeilijker en duurt langer. Gelukkig hebben jongere generaties nu al beter en makkelijker toegang tot thema’s als milieu, diversiteit en inclusie dan 40 jaar geleden. Jongeren zijn op zoek naar banen met betekenis en impact. Om de omslag naar een toekomstbestendige wereld te maken, hebben wij als mensen nieuwe “bedraging1” nodig. Bedrading vanuit missie (purpose), opleiding, functieprofiel (competenties, interesses), begeleiding, communicatie, ‘tone at the top’ en beloning, met andere woorden: de menselijke kant van de ESG-transitie.

Aan dit artikel werkte mee: Yvonne Hofman, Senior Manager Business Consulting. 

Voetnoten

1. (Same love, Macklemore & Ryan Lewis)

Samenvatting

Duurzaamheid is meer dan een compliance-exercitie. Door aandacht te besteden aan het menselijke aspect van de ESG-evolutie wordt verandering pas echt duurzaam. Het is daarom belangrijk dat we ons de vraag stellen: hoe krijgen we mensen mee in de ESG-beweging die is ingezet door de wetgever?

Over dit artikel

Door Will Weerts

EY Nederland Partner Consulting

Gedreven. Benaderbaar. Verbindend. Heeft altijd een luisterend oor.

Related topics Duurzaamheid