6 minuten leestijd 2 mei 2023

True cost accounting – wat is de werkelijke prijs van jouw appel?

Door Barend van Bergen

EY Nederland Partner Strategy and Transactions

Toonaangevend in het meten, beheren en rapporteren van de impact en waarde van bedrijven. Gedreven om een verschil te maken. Houdt van de bergen. Vader van twee jongens.

6 minuten leestijd 2 mei 2023

Werken met een ‘true price’ draagt bij aan de verduurzaming van onze voedselproductie en het verminderen van de impact op het milieu.

Al ruim 30 jaar pleit Volkert Engelsman, oprichter van groente- en fruitimportbedrijf Eosta, voor een eerlijke kostenverdeling in de biologische groente- en fruitsector. Volgens hem is voedsel veel te goedkoop. “We zouden twee tot drie keer zoveel moeten betalen als we onder meer de kosten voor klimaatschade en sociale uitbuiting zouden meerekenen.”

Daarnaast is Engelsman, een van de initiatiefnemers van de Robin Food Coalitie. Onderdeel van deze coalitie zijn duurzame koplopers als Vivera, Eosta, Hak, Udea, Odin, Tradin en Yumeko en belangenorganisaties Urgenda, Bionext en Caring Farmers. Volgens hen loopt Nederland ver achter op de Europese ambities voor biologische landbouw en de Europese verplichting tot duurzame impactrapportage. Door middel van gezamenlijke impactrapportages en disruptieve campagnes wil de coalitie een doorbraak bewerkstelligen voor een natuur-inclusieve landbouw en eerlijke welvaartsverdeling.

We zijn totaal verslaafd geraakt aan de korte termijn. En lijken met z’n allen op een junkie die in z’n winstroes zijn eigen vitaliteit afbreekt.
Duurzame Troonrede van Volkert Engelsman

Pilot True Cost Accounting in Finance, Food & Farming

Al in 2017 heeft Eosta in samenwerking met EY de maatschappelijke kosten en baten van negen soorten groenten en fruit in kaart gebracht. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de maatschappelijke kosten van biologische appels per kilo 19 eurocent lager liggen dan niet-biologische appels. Waarom? Omdat biologische appels gezonder zijn in vergelijking met niet-biologische en beter zijn voor het klimaat, waterkwaliteit en bodem. Hoe kan het dan dat een niet-biologische appel in de winkel goedkoper is? Omdat we de maatschappelijke kosten niet adresseren en voor ons uit blijven schuiven.

De centrale gedachte van True Cost Accounting is dat de maatschappelijke kosten van ons voedsel niet langer zouden moeten worden doorgeschoven naar de maatschappij en toekomstige generaties. Met True Cost accounting meet je impact en bepaal je de werkelijke prijs van een product. De ‘true price’ is de optelsom van de commerciële prijs, plus de prijs van externe effecten die de natuur en maatschappij betalen voor de productie en distributie van een product.

De vier M’s van duurzaamheid

“Duurzaamheid moet je meten, managen, vermarkten en monetariseren,’ zegt Engelsman die gek is op allitererende motto’s. “Het begint met het Meten van je impact op thema’s die relevant zijn voor jouw sector. Vervolgens stel je samen met ketenpartners verbeterdoelen op en begint het Managen van verduurzaming. Dan komt de onvermijdelijke verMarktingsvraag. Hoe creëer je financiële waarde voor de boer, zodat het niet van zijn spaarcenten hoeft te komen, en hij het gewoon in de markt terugkrijgt? Dit is een complexe uitdaging. Zeker zolang we nog in een ongelijk speelveld opereren waarin de vervuiler wegkomt met een concurrentievoordeel. Bij de vierde M van Monetarisatie komt het beprijzen van maatschappelijke kosten om de hoek kijken. Deze stap helpt om de perverse prikkel te adresseren die uitgaat van een korte termijn winstdefinitie die maatschappelijke kosten negeert. Winst is prima, maar niet ten koste van de mens of het milieu.”

Volkert Engelsman, oprichter Eosta

Volkert Engelsman, oprichter Eosta

Als samenleving zijn we bezig met een mindset shift. Klimaatactivisten zijn allang geen punkers meer.
Volkert Engelsman

De manier waarop bedrijven hun financiële resultaten bepalen is onvolledig en niet houdbaar. We zitten vastgeroest in de gedachte dat economische groei en financiële waardecreatie gelijk staan aan de toename van welvaart en maatschappelijke waardecreatie. Om verandering te bewerkstelligen, zullen we maatschappelijke kosten en baten moeten meten, kwantificeren, monetariseren en doorbereken in ons economisch systeem.

De werkelijke kosten van het Amerikaanse voedselsysteem: 3,2 biljoen per jaar

De laatste jaren is er een stroom van rapporten over de werkelijke kosten geweest. Een belangrijk rapport is dat van de Rockefeller Foundation: True Cost of Food: Measuring what matters to transform the U.S food system. Het rapport kwantificeert de verborgen kosten en dit leidt tot schokkende kosten:

‘In 2019 gaven Amerikaanse consumenten naar schatting 1,1 biljoen dollar uit aan voedsel. Dat prijskaartje omvat de kosten van de productie, verwerking, detailhandel en groothandel van het voedsel dat we kopen en eten. Het omvat niet de kosten van de gezondheidszorg voor de miljoenen die ziek worden van voedingsgerelateerde ziekten. Ook de huidige en toekomstige kosten van de bijdragen van het voedselsysteem aan water- en luchtvervuiling, verminderde biodiversiteit of de uitstoot van broeikasgassen, die de klimaatverandering veroorzaken, zijn niet meegerekend. Rekening houdend met deze kosten wordt het duidelijk dat de werkelijke kosten van het Amerikaanse voedselsysteem minstens drie keer zo hoog zijn - 3,2 biljoen dollar per jaar.’

Volkert Engelsman: “Gebaseerd op deze studie zou voedsel drie keer zo duur moeten zijn als we alle maatschappelijke kosten meerekenen. Daarbij is berekend dat het repareren van de schade veel duurder is dan voorkomen. We moeten er dus voor zorgen dat we de schade voorkomen. Dit kunnen we doen door onder andere extensiever te werken, dus minder kunstmest, minder monocultuur, minder ontbossing, minder bestrijdingsmiddelen. We moeten naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw toe, waarin mens en milieu centraal staan. Dan kunnen we volstaan met 20 tot 30 procent duurder dan de huidige voedselprijs, maar hoe langer we wachten, hoe meer die kosten stijgen.”

Als we in de toekomst de wereld willen voeden moeten we afbouwen van intensieve landbouw en afhankelijkheid van agrochemie, kunstmest- en veevoerleveranciers.
Volkert Engelsman

Impact gaat de kern vormen van waardecreatie op de lange termijn

De laatste jaren is veel vooruitgang geboekt op het inzichtelijk maken van de externe kosten en baten van voedselproductie. De G20 heeft ook al aangegeven dat bedrijven in de toekomst zullen moeten gaan rapporteren over hun impact. Er naar handelen en de kosten en baten doorbereken aan de spelers in de keten is een stuk lastiger en gaat vaak gepaard met de nodige weerstand omdat gevestigde belangen worden geraakt. Toch zullen we haast moeten maken aangezien de maatschappelijke schade toeneemt, we kunnen de rekening niet langer doorschuiven naar de toekomst.

De klimaatactivist is allang geen punker meer

Volgens Volkert Engelsman zijn we als samenleving bezig met een mindset shift. “Klimaatactivisten zijn allang geen punkers meer. De maatschappij is er steeds meer van doordrongen dat als we op de korte termijn willen overleven, we iets aan de lange termijn moeten doen. Doordat de impact op mens en milieu niet alleen wordt gemeten, maar ook steeds meer in geld uitgedrukt, is het is slechts een kwestie van tijd voordat aandeelhouders meer zullen vragen dan alleen winst op korte termijn. Zij willen weten hoe levensvatbaar een bedrijf op lange termijn is. Bovendien hebben grote bedrijven een groeiend talentprobleem. Jongeren willen niet meer bij oliemaatschappijen of een banken werken, terwijl dat vroeger de populairste werkgevers waren.”

Dat biedt een hoopvol perspectief. Soms vraag ik me af waarom het zo langzaam gaat. Met de overstromingen en hittegolven van de afgelopen zomer, worden de gevolgen van klimaatverandering steeds tastbaarder. Werkelijke verandering vraagt om het doorbelasten van maatschappelijke kosten en baten, die zorgen dat financiële waardecreatie, waar bedrijven zo goed in zijn, steeds meer gelijk wordt aan maatschappelijke waardecreatie. Bedrijven worden dan steeds meer onderdeel van de oplossing en doing good leidt dan ook tot doing well, zoals onze Amerikaanse vrienden zouden zeggen.

Volkert Engelsman en Barend van Bergen

Volkert Engelsman en Barend van Bergen

Dream, Dance, Deliver voor vooruitgang

Volkert Engelsman roept andere ondernemers, die actief zijn op het gebied van duurzaamheid, op om te durven dromen en doen. “Vooruitgang gaat altijd uit van een trendsettende minderheid. Een belangrijke vraag is: wil je bij de volgers of de leiders horen? Mijn slogan is Dream, Dance, Deliver. Wees eerlijk naar jezelf en de zaken waar je achter kunt staan, Dream. Ga op zoek naar gelijkgestemden die iets vergelijkbaars willen, Dance. En als een deur niet open gaat, gewoon door blijven gaan. Er gaat altijd ergens anders wel een deur open. Voordat je het weet zit je midden in een coalition of the willing die het verschil maakt, Deliver.”

Samenvatting

Al ruim 30 jaar pleit Volkert Engelsman, oprichter groente- en fruitimportbedrijf Eosta, voor een eerlijke kostenverdeling in de biologische groente- en fruitsector. Al in 2017 heeft hij is samenwerking met EY de maatschappelijke kosten en baten van groenten en fruit in kaart gebracht. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de maatschappelijke kosten van biologische appels per kilo 19 eurocent lager liggen dan niet-biologische appels. Waarom? Omdat biologische appels gezonder zijn in vergelijking met niet-biologische en beter zijn voor het klimaat, waterkwaliteit en bodem. Hoe kan het dan dat een niet-biologische appel in de winkel goedkoper is?

Over dit artikel

Door Barend van Bergen

EY Nederland Partner Strategy and Transactions

Toonaangevend in het meten, beheren en rapporteren van de impact en waarde van bedrijven. Gedreven om een verschil te maken. Houdt van de bergen. Vader van twee jongens.