Tax Controversy and Policy

Toenemende informatie-uitwisseling tussen landen en de strikte belastinghandhaving dwingt ondernemingen de juiste maatregelen te nemen. Vermindering van risico's, verbetering van processen en verbetering van de kostenefficiëntie zijn pure noodzaak.

In het fiscale landschap is de transparantie de laatste jaren sterk toegenomen: overheden verzamelen en delen informatie over belastingbetalers en belastingwijzigingen in één rechtsgebied kunnen leiden tot veranderingen over de hele wereld. Dit heeft als gevolg dat fiscale geschillen zich vaak niet meer beperken tot twee partijen in een specifiek land, maar een multidimensionale dynamiek kennen waarbij meerdere landen betrokken zijn.

Bedrijven moeten daarom waarborgen dat hun medewerkers, beleid en systemen met deze ontwikkeling meegroeien. Naast een goed inzicht in wat in de toekomst controverse kan veroorzaken en hoe groot de kans hierop is, is ook een gecentraliseerde wereldwijde strategie onontbeerlijk. Bij conflicten is het bovendien van essentieel belang om de beschikking te hebben over resources die als brug kunnen fungeren tussen de fiscale autoriteiten en het bedrijf.

Direct in uw inbox

Ontvang de beste Engelstalige artikelen. Samengesteld door de hoofdredacteur.

Aanmelden

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.