Tax policy en controversy

Naast een goed inzicht in wat in de toekomst controverse kan veroorzaken en hoe groot de kans hierop is, is ook een gecentraliseerde wereldwijde strategie onontbeerlijk.

Fiscaal beleid en de handhaving ervan zijn voortdurend in ontwikkeling. Economische en politieke druk leidt vaak tot veranderingen in fiscaal beleid en belastingadministratie wat gevolgen heeft voor de markt, het bedrijfsleven en de klanten. Fiscale stelsels zijn steeds meer met elkaar verweven en fiscale veranderingen in een bepaald rechtsgebied kunnen nu wereldwijd tot veranderingen leiden.

Landen werken samen aan de ontwikkeling en invoering van nieuw beleid voor de belastingheffing op internationale ondernemingen. Overheden verzamelen en delen meer informatie over hun belastingplichtigen. Dit heeft als gevolg dat fiscale geschillen zich vaak niet meer beperken tot twee partijen in een specifiek land, maar een multidimensionale dynamiek kennen waarbij meerdere landen betrokken zijn.

Bedrijven moeten daarom waarborgen dat hun medewerkers, beleid en systemen met deze ontwikkeling meegroeien. Zij moeten inzicht hebben in fiscale beleidstrends en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen om deze te kunnen integreren in de fiscale en bedrijfsplanning.

De EY Global Tax policy en controversy teams helpen u door dit landschap navigeren. Wij bieden een blik "voorbij de horizon" op de toekomstige fiscale ontwikkelingen en bevorderen wereldwijd het contact met fiscale beleidsmakers. In geval van meningsverschillen vormen wij een essentiële brug tussen de fiscus en de onderneming en ondersteunen wij de implementatie van een wereldwijd geïntegreerde aanpak van het beheer van fiscale controverses.

Lees meer over vermindering van risico's, verbetering van processen en verbetering van de kostenefficiëntie.

Direct in uw inbox

Ontvang fiscaal nieuws uit binnen- en buitenland, actuele rapporten en publicaties en uitnodigingen voor inspirerende webcasts en bijeenkomsten.

Aanmelden

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.