Tax controversy

In Tax

De diverse spelers binnen de fiscaliteit raken steeds meer met elkaar verbonden: overheden verzamelen en delen informatie over belastingbetalers, en belastingwijzigingen in één jurisdictie kunnen leiden tot veranderingen over de hele wereld. Dit heeft als gevolg dat fiscale geschillen zich vaak niet meer beperken tot twee partijen in een specifiek land, maar steeds vaker multidimensionaal zijn waarbij meerdere landen zijn betrokken.

Related topics Tax Fiscale geschillen

Wat EY voor u kan betekenen

Bedrijven moeten zo acteren dat hun mensen, beleid en systemen gelijke tred houden. Naast een goed inzicht in mogelijke toekomstige fiscale risico’s en mogelijke fiscale geschillen is ook een gecentraliseerde wereldwijde strategie onontbeerlijk. Mochten er geschillen ontstaan, dan is het bovendien van essentieel belang om de beschikking te hebben over middelen die een ‘brugfunctie’ kunnen vervullen tussen de fiscale autoriteiten en het bedrijf.

Bekijk onze inzichten, inclusief bewezen modellen voor de implementatie van een overkoepelende en geïntegreerde benadering van het beheersen van fiscale geschillen.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.