Digital Tax Administration Services

In Tax

De opkomst van nieuwe digitale technologieën heeft veel bedrijven overrompeld. Met onze Digital Tax Administration Services helpen we belastingbetalers bij hun communicatie met het groeiende aantal belastingautoriteiten wereldwijd dat technologie gebruikt om belastingen sneller en objectiever te verifiëren, controleren, beoordelen en innen.

Wat EY voor u kan betekenen

Vanwege beperkte middelen en een groeiende noodzaak om inkomstengaten te dichten, breiden overheden over de hele wereld hun technologische en analysecapaciteiten in hoog tempo uit. Belastingautoriteiten gebruiken geavanceerde digitale platforms om real-time verzameling en analyse van de gegevens van belastingsbetalers mogelijk te maken, vaak tot het transactieniveau. Dit omvat onder meer verbanden leggen tussen aangiftes en de onderliggende brongegevens, het gebruik van steeds geavanceerdere analysemethoden en het delen van gegevens en inzichten met andere (ook buitenlandse) autoriteiten en instanties.

De focus verschuift van de aangifte naar de onderliggende gegevens

Het ontbreken van inzicht en overzicht van beschikbare data in verschillende rechtsgebieden kan bedrijven blootstellen aan een verhoogd risico op aanvullende controles, hoge boetes en late teruggaves. Onze nieuwe suite van Digital Tax Administration Services helpt u om uw bedrijf voor te bereiden op deze nieuwe vereisten voor verslaglegging. Dankzij een juiste voorbereiding op de digitale belastingadministratie blijft uw bedrijf toekomstbestendig op het gebied van belastingen.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.